fbpx
Favorilere Ekle

SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama

Sınıf Kontenjanı: 8 öğrenci
Süre: 50 Saat
Dersler: 83

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  İ-Akademi bünyesinde bulunan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama eğitimi ile veritabanı uzmanlığına adım atın.

  Bu kursun amacı, öğrencilere, tüm SQL Server ile ilgili disiplinler (Veritabanı Yönetimi, Veritabanı Geliştirme ve İş Zekası) tarafından kullanılan Transact-SQL dili hakkında iyi bir eğitim vermektir. Ayrıca, öğrencilere bir Microsoft SQL Server veritabanı geliştirmek için bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Kurs, bir veritabanını geliştirme ile ilgili SQL Server ürün özelliklerini ve araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmeye odaklanmaktadır.

  Hedef Kitle

  Bu kurs veritabanı yöneticileri, veritabanı geliştiricileri ve iş zekası uzmanları veya bu alanlara giriş yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Ayrıca veritabanı odaklı olmayan rapor yazarları, iş analistleri ve istemci uygulama geliştiricileri gibi meslek dallarından SQL kullanıcıları ve & veya hedefi bu alanlarda çalışmak olan herkes katılabilir.

  Ön Koşullar

  SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama Eğitimi için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Microsoft SQL Server veritabanlarını programlama ve sorgulamayı öğrenmeye istekli veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

  Ünvanlar

  • Veritabanı Geliştirici
  • Veritabanı Uzmanı
  • Veri Analisti

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
  • SELECT Sorguları Yazma
  • Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
  • Verileri Sıralama ve Filtreleme
  • SQL Server Tipleriyle Çalışma
  • Verileri Değiştirmek İçin DML Kullanma
  • Dahili Fonksiyonları Kullanma
  • Verilerin Gruplanması ve Toplanması
  • Alt Sorguları Kullanma
  • Tablo İfadelerini Kullanma
  • Set Operatörlerini Kullanma
  • Pencere Sıralaması, Ofset ve Toplam Fonksiyonlarını Kullanma
  • Pivotlama ve Kümeleri Gruplama
  • Görünümleri Tasarlama ve Uygulama
  • Saklı Yordamları Çalıştırma
  • T-SQL ile Programlama
  • Hata İşlemeyi Uyarlama
  • İşlemleri Uygulama

  Sınavlar

  • Microsoft Exam 70-461: Querying Microsoft SQL Server
  • Microsoft Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
  • Microsoft Exam 70-762: Developing SQL Databases
  • Microsoft Exam 98-364: Database Fundamentals

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası
  • Microsoft Technology Associate
  • MCSA: SQL Database Development

  Broşür

  MICROSOFT SQL SERVER GİRİŞ

  1
  SQL Server’ın Temel Mimarisi
  2
  SQL Server Sürüm ve Versiyonları
  3
  SQL Server Management Studio ile Tanışma
  4
  SQL Server Araçları ile Çalışma
  5
  SQL Server Management Studio ile çalışma
  6
  T-SQL Komut Dosyalarını Oluşturma ve Düzenleme
  7
  Books Online kullanma

  VERİTABANI GELİŞTİRMEYE GİRİŞ

  1
  SQL Server Platformuna Giriş
  2
  SQL Server Veritabanı Geliştirme Görevleri

  T-SQL SORGULAMAYA GİRİŞ

  1
  T-SQL’e Giriş
  2
  Kümeleri Anlamak
  3
  Yüklem Mantığını Anlamak
  4
  SELECT deyimindeki İşlemlerin Mantıksal Düzeni Anlamak

  TABLOLARIN TASARLANMASI VE UYGULANMASI

  1
  Tabloları Tasarlama
  2
  Veri Tipleri
  3
  Şemalarla Çalışmak
  4
  Tabloları Oluşturma ve Düzenleme
  5
  Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması

  SELECT SORGULARI YAZMA

  1
  Basit SELECT İfadeleri Yazma
  2
  DISTINCT ile Tekrarları Ortadan Kaldırma
  3
  Sütun ve Tablo Takma Adlarını Kullanma
  4
  Basit CASE İfadeleri Yazma

  BİRDEN FAZLA TABLODA SORGU OLUŞTURMA

  1
  Birleşmeleri Anlama
  2
  İç Birleştirmelerle Sorgulama
  3
  Dış Birleştirmelerle Sorgu Oluşturma
  4
  Çapraz Birleşmeler ve Kendinden Birleşmeler ile Sorgu Oluşturma

  VERİLERİ SIRALAMA VE FİLTRELEME

  1
  Verileri Sıralama
  2
  Yüklemlerle Veri Filtreleme
  3
  TOP ve OFFSET-FETCH ile Veri Filtreleme
  4
  Bilinmeyen Değerlerle Çalışma

  SQL SERVER VERİ TİPLERİYLE ÇALIŞMA

  1
  SQL Server Veri Tiplerine Giriş
  2
  Karakter Verileri ile Çalışma
  3
  Tarih ve Zaman Verileriyle Çalışma

  VERİLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN DML KULLANMA

  1
  Veri Ekleme
  2
  Verileri Değiştirme
  3
  Verileri Silme

  DAHİLİ FONKSİYONLARI KULLANMA

  1
  Dahili Fonksiyonlar ile Sorgu Yazma
  2
  Dönüşüm Fonksiyonlarını Kullanma
  3
  Mantıksal Fonksiyoları Kullanma
  4
  NULL ile çalışmak için Fonksiyonları Kullanma

  VERİLERİN GRUPLANDIRILMASI VE TOPLANMASI

  1
  Toplama İşlevlerini Kullanma
  2
  GROUP BY Deyimini Kullanma
  3
  HAVING ile Grupları Filtreleme
  4
  Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması

  ALT SORGULARI KULLANMA

  1
  Kendi İçerisindeki Alt Sorguları Yazma
  2
  İlişkili Alt Sorguları Yazma
  3
  Alt Sorgularla Birlikte EXISTS Yüklemini Kullanma

  TABLO İFADELERİNİ KULLANMA

  1
  Görünümleri Kullanma
  2
  Satır İçi Tablolu Değerli İşlevlerin Kullanımı
  3
  Türemiş Tabloların Kullanımı
  4
  Ortak Tablolar İfadelerini Kullanma

  SET OPERATÖRLERİNİ KULLANMA

  1
  UNION Operatörü ile Sorgular Yazma
  2
  EXCEPT ve INTERSECT’i Kullanma
  3
  APPLY Kullanma

  PENCERE SIRALAMASI OFSET VE TOPLAM FONKSİYONLARINI KULLANMA

  1
  OVER ile Pencereler Oluşturma
  2
  Pencere Fonksiyonlarını Keşfetme

  PİVOTLAMA VE KÜMELERİ GRUPLAMA

  1
  PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgular Yazma
  2
  Gruplama Kümeleriyle Çalışma

  GÖRÜNÜMLERİ TASARLAMA VE UYGULAMA

  1
  Görünümlere Giriş
  2
  Görünümleri Oluşturma ve Yönetme
  3
  Görünümlerin Performansı ile İlgili Hususlar

  SAKLI YORDAMLARI TASARLAMA VE UYGULAMA

  1
  Saklı Yordamlara Giriş
  2
  Saklı Yordamlarla Çalışma
  3
  Parametreli Saklı Yordamları Uygulama
  4
  Yürütme Bağlamını Denetleme

  KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLARI TASARLAMA VE UYGULAMA

  1
  Fonksiyonlara Genel Bakış
  2
  Skaler Fonksiyonların Tasarlanması ve Uygulanması
  3
  Tablo Değerli Fonksiyonların Tasarlanması ve Uygulanması
  4
  Fonksiyonları Uygulama ile İlgili Hususlar
  5
  Fonksiyonlara Alternatifler

  TETİKLEYİCİLER ARACILIĞIYLA VERİ İŞLEMEYE TEPKİ VERME

  1
  DML Tetikleyicilerini Tasarlama
  2
  DML Tetikleyicilerini Uygulama
  3
  İleri Tetikleyici Konseptleri

  SAKLI YORDAMLARI ÇALIŞTIRMA

  1
  Saklı Yordamlarla Veri Sorgulama
  2
  Parametreleri Saklı Yordamlara Aktarma
  3
  Basit Saklı Yordamlar Oluşturma
  4
  Dinamik SQL ile çalışma

  T-SQL İLE PROGRAMLAMA

  1
  T-SQL Programlama Elemanları
  2
  Program Akışını Denetleme

  HATA İŞLEMEYİ UYARLAMA

  1
  T-SQL Hata İşleme Uygulama
  2
  Yapısal Özel Durum İşleme Uygulama

  İŞLEMLERİ UYGULAMA

  1
  İşlemler ve Veritabanı Motorları
  2
  İşlemleri Kontrol Etme
  En yakın hafta içi sınıfımızın takvimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
  En yakın hafta sonu sınıfımızın takvimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
  Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.