fbpx

SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL ile Veri Sorgulama


En Yakın Eğitim Takvimi
11 Ekim 2023
 • 00

  gün

 • 00

  saat

 • 00

  dakika

 • 00

  saniye

En Yakın Eğitim Takvimi
18 Kasım 2023
 • 00

  gün

 • 00

  saat

 • 00

  dakika

 • 00

  saniye

Eğitim Hakkında

İ-Akademi bünyesinde bulunan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama eğitimi ile veritabanı uzmanlığına adım atın.

Bu kursun amacı, öğrencilere, tüm SQL Server ile ilgili disiplinler (Veritabanı Yönetimi, Veritabanı Geliştirme ve İş Zekası) tarafından kullanılan Transact-SQL dili hakkında iyi bir eğitim vermektir. Ayrıca, öğrencilere bir Microsoft SQL Server veritabanı geliştirmek için bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Kurs, bir veritabanını geliştirme ile ilgili SQL Server ürün özelliklerini ve araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmeye odaklanmaktadır.

Hedef Kitle

Bu kurs veritabanı yöneticileri, veritabanı geliştiricileri ve iş zekası uzmanları veya bu alanlara giriş yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Ayrıca veritabanı odaklı olmayan rapor yazarları, iş analistleri ve istemci uygulama geliştiricileri gibi meslek dallarından SQL kullanıcıları ve & veya hedefi bu alanlarda çalışmak olan herkes katılabilir.

Ön Koşullar

SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama Eğitimi için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Microsoft SQL Server veritabanlarını programlama ve sorgulamayı öğrenmeye istekli veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Ünvanlar

 • Veritabanı Geliştirici
 • Veritabanı Uzmanı
 • Veri Analisti

Kazanımlar

Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

 • Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
 • SELECT Sorguları Yazma
 • Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
 • Verileri Sıralama ve Filtreleme
 • SQL Server Tipleriyle Çalışma
 • Verileri Değiştirmek İçin DML Kullanma
 • Dahili Fonksiyonları Kullanma
 • Verilerin Gruplanması ve Toplanması
 • Alt Sorguları Kullanma
 • Tablo İfadelerini Kullanma
 • Set Operatörlerini Kullanma
 • Pencere Sıralaması, Ofset ve Toplam Fonksiyonlarını Kullanma
 • Pivotlama ve Kümeleri Gruplama
 • Görünümleri Tasarlama ve Uygulama
 • Saklı Yordamları Çalıştırma
 • T-SQL ile Programlama
 • Hata İşlemeyi Uyarlama
 • İşlemleri Uygulama

Sınavlar

Aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz. İ-Akademi Pearson Vue Yetkili Sınav Merkezidir.

Sertifikalar

Katılım sertifikasının yanı sıra; aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz. İ-Akademi Pearson Vue Yetkili Sınav Merkezidir.

MICROSOFT SQL SERVER GİRİŞ

1
SQL Server’ın Temel Mimarisi
2
SQL Server Sürüm ve Versiyonları
3
SQL Server Management Studio ile Tanışma
4
SQL Server Araçları ile Çalışma
5
SQL Server Management Studio ile çalışma
6
T-SQL Komut Dosyalarını Oluşturma ve Düzenleme
7
Books Online kullanma

VERİTABANI GELİŞTİRMEYE GİRİŞ

1
SQL Server Platformuna Giriş
2
SQL Server Veritabanı Geliştirme Görevleri

T-SQL SORGULAMAYA GİRİŞ

1
T-SQL’e Giriş
2
Kümeleri Anlamak
3
Yüklem Mantığını Anlamak
4
SELECT deyimindeki İşlemlerin Mantıksal Düzeni Anlamak

TABLOLARIN TASARLANMASI VE UYGULANMASI

1
Tabloları Tasarlama
2
Veri Tipleri
3
Şemalarla Çalışmak
4
Tabloları Oluşturma ve Düzenleme
5
Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması

SELECT SORGULARI YAZMA

1
Basit SELECT İfadeleri Yazma
2
DISTINCT ile Tekrarları Ortadan Kaldırma
3
Sütun ve Tablo Takma Adlarını Kullanma
4
Basit CASE İfadeleri Yazma

BİRDEN FAZLA TABLODA SORGU OLUŞTURMA

1
Birleşmeleri Anlama
2
İç Birleştirmelerle Sorgulama
3
Dış Birleştirmelerle Sorgu Oluşturma
4
Çapraz Birleşmeler ve Kendinden Birleşmeler ile Sorgu Oluşturma

VERİLERİ SIRALAMA VE FİLTRELEME

1
Verileri Sıralama
2
Yüklemlerle Veri Filtreleme
3
TOP ve OFFSET-FETCH ile Veri Filtreleme
4
Bilinmeyen Değerlerle Çalışma

SQL SERVER VERİ TİPLERİYLE ÇALIŞMA

1
SQL Server Veri Tiplerine Giriş
2
Karakter Verileri ile Çalışma
3
Tarih ve Zaman Verileriyle Çalışma

VERİLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN DML KULLANMA

1
Veri Ekleme
2
Verileri Değiştirme
3
Verileri Silme

DAHİLİ FONKSİYONLARI KULLANMA

1
Dahili Fonksiyonlar ile Sorgu Yazma
2
Dönüşüm Fonksiyonlarını Kullanma
3
Mantıksal Fonksiyoları Kullanma
4
NULL ile çalışmak için Fonksiyonları Kullanma

VERİLERİN GRUPLANDIRILMASI VE TOPLANMASI

1
Toplama İşlevlerini Kullanma
2
GROUP BY Deyimini Kullanma
3
HAVING ile Grupları Filtreleme
4
Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması

ALT SORGULARI KULLANMA

1
Kendi İçerisindeki Alt Sorguları Yazma
2
İlişkili Alt Sorguları Yazma
3
Alt Sorgularla Birlikte EXISTS Yüklemini Kullanma

TABLO İFADELERİNİ KULLANMA

1
Görünümleri Kullanma
2
Satır İçi Tablolu Değerli İşlevlerin Kullanımı
3
Türemiş Tabloların Kullanımı
4
Ortak Tablolar İfadelerini Kullanma

SET OPERATÖRLERİNİ KULLANMA

1
UNION Operatörü ile Sorgular Yazma
2
EXCEPT ve INTERSECT’i Kullanma
3
APPLY Kullanma

PENCERE SIRALAMASI OFSET VE TOPLAM FONKSİYONLARINI KULLANMA

1
OVER ile Pencereler Oluşturma
2
Pencere Fonksiyonlarını Keşfetme

PİVOTLAMA VE KÜMELERİ GRUPLAMA

1
PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgular Yazma
2
Gruplama Kümeleriyle Çalışma

GÖRÜNÜMLERİ TASARLAMA VE UYGULAMA

1
Görünümlere Giriş
2
Görünümleri Oluşturma ve Yönetme
3
Görünümlerin Performansı ile İlgili Hususlar

SAKLI YORDAMLARI TASARLAMA VE UYGULAMA

1
Saklı Yordamlara Giriş
2
Saklı Yordamlarla Çalışma
3
Parametreli Saklı Yordamları Uygulama
4
Yürütme Bağlamını Denetleme

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLARI TASARLAMA VE UYGULAMA

1
Fonksiyonlara Genel Bakış
2
Skaler Fonksiyonların Tasarlanması ve Uygulanması
3
Tablo Değerli Fonksiyonların Tasarlanması ve Uygulanması
4
Fonksiyonları Uygulama ile İlgili Hususlar
5
Fonksiyonlara Alternatifler

TETİKLEYİCİLER ARACILIĞIYLA VERİ İŞLEMEYE TEPKİ VERME

1
DML Tetikleyicilerini Tasarlama
2
DML Tetikleyicilerini Uygulama
3
İleri Tetikleyici Konseptleri

SAKLI YORDAMLARI ÇALIŞTIRMA

1
Saklı Yordamlarla Veri Sorgulama
2
Parametreleri Saklı Yordamlara Aktarma
3
Basit Saklı Yordamlar Oluşturma
4
Dinamik SQL ile çalışma

T-SQL İLE PROGRAMLAMA

1
T-SQL Programlama Elemanları
2
Program Akışını Denetleme

HATA İŞLEMEYİ UYARLAMA

1
T-SQL Hata İşleme Uygulama
2
Yapısal Özel Durum İşleme Uygulama

İŞLEMLERİ UYGULAMA

1
İşlemler ve Veritabanı Motorları
2
İşlemleri Kontrol Etme
Maksimum Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 50 Saat
Konu Başlıkları: 83

Bize ulaşın!
  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.