fbpx

Oracle SQL ve PL/SQL

Eğitim Hakkında

İ-Akademi bünyesinde bulunan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde Oracle SQL ve PL/SQL eğitimi ile veritabanı uzmanlığına adım atın.

Bu kursun amacı, öğrencilere, tüm Oracle Database ile ilgili disiplinler (Veritabanı Geliştirme ve İş Zekası) tarafından kullanılan SQL ve PL/SQL dilleri hakkında iyi bir eğitim vermektir. Ayrıca, öğrencilere bir Oracle veritabanı geliştirmek için bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Kurs, bir veritabanını geliştirme ile ilgili Oracle Veritabanı ürün özelliklerini ve araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmeye odaklanmaktadır.

Bu kursta tüm konular profesyonel sırayla anlatılmaktadır. Bu kapsamlı Oracle SQL ve PL/SQL Programlama Eğitimi, Yüzlerce Gerçek Dünya Örneğiyle Gerçek Başlangıç ​​Düzeyinden İleri Düzey PL/SQL Konularına kadar tüm içeriği kapsamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

SQL’de yeniyseniz, sorun değil! SQL’in tüm detaylarını kolayca öğrenebilirsiniz. Halihazırda SQL biliyorsanız ve geliştirmek istiyorsanız, bu kursta tüm konular dahil olmak üzere tüm detaylar anlatılmaktadır. Her konu programcı olmayanlar için en basitinden başlar ve halihazırda PL/SQL bilen öğrenciler için en ileri bölümlere kadar devam eder.

Bu kursu tamamladıktan sonra, bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Hedef Kitle

Bu kurs veritabanı yöneticileri, veritabanı geliştiricileri ve iş zekası uzmanları veya bu alanlara giriş yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Ayrıca veritabanı odaklı olmayan rapor yazarları, iş analistleri ve istemci uygulama geliştiricileri gibi meslek dallarından SQL kullanıcıları ve & veya hedefi bu alanlarda çalışmak olan herkes katılabilir.

 • Yazılım geliştirme kariyerine adım atmak isteyeler
 • Talep gören bir SQL Uzmanı olmak isteyenler
 • PL/SQL Programlama Dilini öğrenmek isteyenler
 • Acemi PL/SQL Konuları arayan herkes
 • Gelişmiş PL/SQL Konuları arayan herkes
 • Oracle 1Z0-144 Sınavını geçmek isteyenler
 • Oracle 1Z0-071 (OCA) sınavını geçmek isteyenler
 • Oracle 1Z0-148 Sınavını geçmek isteyenler
 • Oracle 1Z0-149 Sınavını geçmek isteyenler
 • SQL Geliştiricileri (Tüm Seviyeler)
 • Başlangıç ve Orta Düzey PL/SQL Geliştiricileri
 • Veritabanı Yöneticileri
 • Uygulama Tasarımcıları
 • Yazılım Geliştiriciler

Ön Koşullar

Oracle SQL ve PL/SQL Eğitimi için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Oracle veritabanlarını programlama ve sorgulamayı öğrenmeye istekli veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Ünvanlar

 • Veritabanı Geliştirici
 • Veritabanı Uzmanı
 • Veri Analisti

Kazanımlar

Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

 • Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
 • SELECT Sorguları Yazma
 • Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
 • Verileri Sıralama ve Filtreleme
 • Oracle Veri Tipleriyle Çalışma
 • Verileri Değiştirmek İçin DML Kullanma
 • Dahili Fonksiyonları Kullanma
 • Verilerin Gruplanması ve Toplanması
 • Alt Sorguları Kullanma
 • Tablo İfadelerini Kullanma
 • Set Operatörlerini Kullanma
 • Pencere Sıralaması, Ofset ve Toplam Fonksiyonlarını Kullanma
 • Pivotlama ve Kümeleri Gruplama
 • Başlangıç Seviyesinden İleri Seviyeye Kadar PL/SQL Kodlamak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey
 • Görünümleri Tasarlama ve Uygulama
 • Saklı Yordamları Çalıştırma
 • PL/SQL ile Programlama
 • Hata İşlemeyi Uyarlama
 • İşlemleri Uygulama
 • Her Bölüm İçin Gerçek Dünyadan Örnekler
 • Bazı Gelişmiş SQL Teknikleri
 • PL/SQL için SQL Developer’ı Verimli Bir Şekilde Kullanma
 • PL/SQL Mimarisini Çok İyi Öğrenme
 • SQL ve PL/SQL Kodlarının Performansını Artırma
 • Dinamik SQL ve PL/SQL Sorgularınızı Oluşturma
 • PL/SQL Nesne Yönelimli Programlamayı Öğrenme
 • Performans için PL/SQL Ayarını Öğrenme
 • Yüzlerce Pratik Örnekle Kodlayarak Öğrenme ve PL/SQL’de Ustalaşma

Sınavlar

Aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz. İ-Akademi Pearson Vue Yetkili Sınav Merkezidir.

Sertifikalar

Katılım sertifikasının yanı sıra; aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz. İ-Akademi Pearson Vue Yetkili Sınav Merkezidir.

VERİTABANI KONSEPTİ

1
Veritabanı Nedir?
2
Neden Oracle’ı Seçmeliyiz?
3
Tablo Nedir?
4
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) Nedir?
5
Veritabanlarında Varlık-İlişki (Entity-Relationship) Mantığı Nedir?
6
Pluggable Veritabanı Nedir?
7
Veritabanı Nesnelerine Giriş
8
Eğitimde Kullanılacak Örnek Şema (HR Schema) Tanıtımı
9
SQL Nedir?

YAZILIMLARIN İNDİRİLMESİ & KURULUMLAR

1
Veritabanı Kurulum Seçenekleri
2
VMWare ve VirtualBox Kurulumları
3
Virtual Machine Image’ın İndirilmesi
4
VMWare Sanallaştırma Yazılımının Konfigürasyonu
5
Oracle VirtualBox Sanallaştırma Yazılımının Konfigürasyonu
6
Sanal Makina İçerisinde SQL Developer Konfigürasyonu
7
Oracle Database İndirilmesi ve Kurulumu
8
SQL Developer Konfigürasyonu
9
Oracle Veritabanına Örnek Şemaların Kurulması

VERİ ALMA

1
Oracle Veri Tipleri
2
NULL Değer Nedir?
3
DESCRIBE Komutu
4
INFORMATION Komutu
5
SQL İfadeleri Temelleri
6
Oracle Hata Mesajları
7
Sütun Takma Adları (Column Aliases)
8
Quote (Q) Operatörü
9
DISTINCT ve UNIQUE Operatörleri
10
Concatenation Operatörleri
11
Aritmedik İfadeler ve NULL Değerler

VERİ FİLTRELEME

1
WHERE Kullanımı
2
Karşılaştırma Operatörleri
3
BETWEEN … AND Operatörü
4
IN Operatörü
5
LIKE Operatörü
6
IS NULL Operatörü
7
Mantıksal Operatörler (AND, OR, NOT)
8
Öncelik Kuralları

VERİ SIRALAMA

1
ORDER BY Kullanımı
2
ASC ve DESC Operatörleri
3
NULLS FIRST ve NULLS LAST Operatörleri
4
ROWNUM & ROWID
5
FETCH Kullanımı

SUBSTITUTION DEĞİŞKENLERİ

1
Substitution Değişkeni Nedir?
2
Çift Ampersand (&&) ve DEFINE & UNDEFINE Komutları
3
ACCEPT ve PROMPT Komutları
4
SET VERIFY ON / SET VERIFY OFF Komutları

SINGLE-ROW FONKSİYONLARI

1
Single-Row Fonksiyonları
2
LOWER, UPPER, INITCAP Fonksiyonları
3
Karakter Fonksiyonları – Karakter Manipülasyon Fonksiyonları
4
INSTR Fonksiyonu
5
TRIM, LTRIM, RTRIM Fonksiyonları
6
REPLACE, LPAD, RPAD Fonksiyonları
7
Nümerik Fonksiyonlar
8
İç İçe (Nested) Fonksiyonlar
9
Oracle’da Tarih Değerleri ve Tarih Biçimleri
10
Tarih Fonksiyonları ve Tarihlerde Aritmetik İşlemler
11
SQL’de Tarih Manipülasyon Fonksiyonları

DÖNÜŞTÜRME FONKSİYONLARI

1
Dönüştürme Fonksiyonları
2
TO_CHAR, TO_DATE, TO_NUMBER Fonksiyonları
3
NVL, NVL2, NULLIF, COALESCE Fonksiyonları

KOŞULLU İFADELER

1
CASE İfadeleri
2
DECODE Fonksiyonu

GROUP FONKSİYONLARI

1
Group Fonksiyonları
2
AVG Fonksiyonu
3
COUNT Fonksiyonu
4
MAX Fonksiyonu
5
MIN Fonksiyonu
6
SUM Fonksiyonu
7
LISTAGG Fonksiyonu
8
Group Fonksiyonlarına Genel Bakış

VERİ GRUPLAMA

1
GROUP BY Kullanımı
2
HAVING Kullanımı
3
İç İçe (Nested) Grup Fonksiyonları

ÇOKLU TABLO BİRLEŞTİRME

1
Birleştirme Nedir & Oracle SQL Birleştirme Türleri
2
JOIN Oluşturma
3
NATURAL JOIN
4
USING Kullanarak JOIN Oluşturma
5
Belirsiz Sütun Adlarıyla Çalışma
6
INNER JOIN & ON Kullanılan JOIN’ler
7
Çoklu JOIN Operasyonları
8
JOIN’leri Kısıtlama
9
Self Join
10
Non-Equijoin’ler (Eşit Olmayan Tabloları Birleştirme)
11
OUTER JOIN
12
LEFT OUTER JOIN
13
RIGHT OUTER JOIN
14
FULL OUTER JOIN
15
CROSS JOIN
16
Oracle’ın Eski Stil Birleştirme Söz Dizimi (ANSI ve ANSI Olmayan Birleştirmeler)
17
Inner Join’ler & Outer Join’ler Arasındaki Farklar, Equijoin’ler & Non-Equijoin’ler
18
Entity-Relationship Modelleri

ALT SORGULAR (SUBQUERIES)

1
Alt Sorgu Kullanımı
2
Single-Row Subqueries
3
Multiple-Row Subqueries
4
Multiple-Column Subqueries
5
Alt Sorguları Tablo Olarak Kullanma
6
SCALAR Alt Sorgular
7
İlişkili Alt Sorgular (Correlated Subqueries)
8
EXIST Operatörü & Semi-Join’ler
9
NOT EXISTS Operatörü

ORACLE SET OPERATÖRLERİYLE ÇALIŞMA

1
UNION ve UNION ALL Operatörleri
2
INTERSECT Operatörü
3
MINUS Operatörü
4
SET Operatörlerinde Eşleşmeyen Sorguları Eşleştirme
5
SET Operatörleriyle ORDER BY Kullanımı
6
SET Operatörlerini Kullanarak Birden Fazla Sorguyu Birleştirme

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

1
Data Definition Language (DDL)
2
Oracle’da Adlandırma Kuralları
3
CREATE TABLE
4
CREATE TABLE AS SELECT (CTAS)
5
ALTER TABLE
6
Kullanılmayan Sütunları İşaretleme (SET UNUSED Kullanarak)
7
SQL’de READ ONLY Tablolar
8
DROP TABLE
9
TRUNCATE TABLE
10
COMMENT
11
RENAME

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

1
Data Manipulation Language (DML)
2
INSERT
3
Multitable INSERT
4
Koşulsuz INSERT (INSERT ALL)
5
Koşullu INSERT ALL
6
Koşullu INSERT FIRST
7
Pivoting INSERT
8
UPDATE
9
DELETE
10
MERGE

TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

1
Transaction Control Language & TCL Komutları
2
COMMIT ve ROLLBACK
3
Oracle’de Row Lock
4
SAVEPOINT
5
FOR UPDATE

ORACLE FLASHBACK TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA

1
FLASHBACK Operasyonları
2
PURGE Operasyonları
3
Belli Bir Zamanda Veride Değişiklikleri İzleme

KISITLAMALAR (CONSTRAINTS)

1
Kısıtlama nedir? Oracle Kısıtlama Türleri
2
NOT NULL Kısıtlaması
3
UNIQUE Kısıtlaması
4
PRIMARY KEY Kısıtlaması
5
FOREIGN KEY Kısıtlaması
6
ON DELETE CASCADE | ON DELETE SET NULL
7
CHECK Kısıtlaması
8
ALTER TABLE ile Kısıtlama Ekleme
9
DROP ile Kısıtlamaları Kaldırma
10
Oracle’da Basamaklı Kısıtlamalar
11
Kısıtlamaları Yeniden Adlandırma
12
Kısıtlamaları Devre Dışı Bırakma
13
Kısıtlamaları Etkinleştirme
14
Kısıtlamaların Durumları
15
Kısıtlamaları Erteleme

DATABASE GÖRÜNÜMLERİ (DATABASE VIEWS)

1
View (Görünüm) Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
2
Oracle’da View Tipleri
3
Basit View’lar Oluşturma
4
Karmaşık View’lar Oluşturma
5
View’ları Düzenleme
6
View’lar ile DML Operasyonları Gerçekleştirme
7
WITH CHECK OPTION
8
WITH READ ONLY
9
VIEW’ları DROP ile Kaldırma

DATA DICTIONARY VIEWS

1
Oracle’da Veri Sözlüğü Görünümleri Nedir?
2
Dictionary View
3
USER, ALL, DBA ve V$ Arasındaki Farklar
4
USER_OBJECTS, ALL_OBJECTS, DBA_OBJECTS
5
USER_TABLES Data Dictionary View
6
USER_TAB_COLUMNS Data Dictionary View
7
USER_CONSTRAINTS Data Dictionary View
8
USER_CONS_COLUMNS Data Dictionary View
9
USER_VIEWS Data Dictionary View
10
USER_TAB_COMMENTS and USER_COL_COMMENTS Data Dictionary Views

ORACLE SEQUENCES

1
Sequence Nedir?
2
Sequence Oluşturma
3
Sequence Düzenleme
4
Sequence Kaldırma
5
Sequence Kullanımı
6
Sequence Caching
7
User_Sequences View
8
Oracle IDENTITY Column

ORACLE SYNONYMS

1
Synonym Nedir?
2
Synonym Oluşturma, Düzenleme, Kaldırma
3
USER_SYNONYMS View Analizi

ORACLE INDEXES

1
SQL’de Index Nedir?
2
SQL’de Index Türleri
3
Index Oluşturma
4
Tablo Oluşturulurken Index Oluşturma
5
Index’leri Kaldırma
6
Function-Based Indexes
7
Aynı Sütunda Birden Fazla Index & Görünmez Index’ler
8
USER_INDEXES ve USER_IND_COLUMNS View’larının Analizi
9
Index’leri Düzenleme

ORACLE'DA AYRICALIKLARI (PRIVILEGE) VE ROLLERİ YÖNETME

1
SQL’de Ayrıcalıklar Nelerdir?
2
Oracle Veritabanında Veritabanı Kullanıcılarının Parolalarını Değiştirme
3
Nesne Ayrıcalıkları Verme
4
Tanımlayıcı (Definer) Hakları ve Davet Eden (Inviter) Hakları

PL/SQL GİRİŞ

1
Anonymous Blocks
2
PL/SQL Outputs

PL/SQL DEĞİŞKENLERİ

1
Değişkenler Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?
2
Değişken Adlandırma Kuralları
3
Değişkenleri Bildirme, Başlatma ve Kullanma
4
%TYPE Özelliğini Kullanma
5
PL/SQL Delimiters
6
PL/SQL Variable Scope
7
Bağlama (Bind) Değişkenlerini Kullanma

KARAR YAPILARI & DÖNGÜLER

1
Kontrol Yapıları ve IF İfadeleri Nedir?
2
CASE İfadeleri
3
Döngüler Nedir?
4
Basic Döngüler
5
WHILE Döngüleri
6
For Döngüleri
7
İç İçe (Nested) Döngüler & Döngü Etiketleme
8
CONTINUE
9
GOTO

PL/SQL'de SQL KULLANIMI

1
Seçilen Sorgularla Çalıştırma
2
PL/SQL’de DML Operasyonları
3
PL/SQL’de Sequence Kullanımı
4
Server Outputs’uVarsayılan Olarak Etkinleştirme

KOMPOZİT VERİ TİPLERİ

1
Basit Veri Türleri ve Kompozit (Bileşik) Veri Türleri
2
PL/SQL Records (Kayıtlar)
3
Kayıtlarla Kolay DML
4
Koleksiyonlar (Collections) Nedir?
5
Varrays & Collection Methods
6
İç İçe (Nested) Tablolar
7
Associative Arrays
8
Koleksiyonları Tablolarda Saklama

PL/SQL İMLEÇLER (CURSORS)

1
PL/SQL’de İmleçler ve İmleç Türleri nelerdir?
2
Explicit Cursors
3
Cursors with Records
4
İmleçlerle Döngü
5
Parametreli PL/SQL İmleçleri
6
PL/SQL Cursor Attributes
7
For Update
8
Where Current Of
9
Reference Cursors

PL/SQL EXCEPTIONS

1
İstisnalar (Exceptions) Nedir?
2
İstisna İşleme (Exception Handling)
3
Önceden Tanımlanmamış İstisnaları İşleme
4
Kullanıcı Tanımlı İstisnaları İşleme ve Fırlatma
5
RAISE_APPLICATION_ERROR() Prosedürünü Kullanma

FONKSİYONLAR & PROSEDÜRLER

1
Fonksiyonlar
2
Prosedürler
Maksimum Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 60 Saat
Konu Başlıkları: 239

Bize Ulaşın




  GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE