fbpx

Microsoft Excel Kursu A’dan Z’ye

Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 55 Saat
Dersler: 109

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.
  excel

  Eğitim Hakkında

  Microsoft Parteri İ-Akademi, düzenlediği kapsamlı ve verimli Excel Kursları ile  İzmir Excel kursları arayışındaki bireylerin buluşma noktasıdır. Başlangıç, ileri Excel ve Makro (VBA) içeriği sunan Microsoft Excel Kursu A’dan Z’ye Eğitimi, Excel’de tam hakimiyet geliştirmek isteyen kişilere hitap ediyor. Günümüzde, en küçük işletmelerden dünya çapında faaliyet gösteren dev markalara kadar tüm kurumlar Excel kullanıyor. Bu bağlamda resmi Microsoft Partneri olma unvanına sahip olan İ-Akademi’den Başlangıç, ileri Excel ve Makro (VBA) kursu almak kariyerinize büyük prestij katacaktır.

  İş hayatında rekabetin giderek arttığı günümüzde, Microsoft Office programlarına hakim olarak veri ve zaman yönetimini en doğru şekilde yapabilmek, aranan en temel özellikler arasında sayılmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda İ-Akademi’de düzenlenen “A’dan Z’ye Microsoft Excel eğitimi içinde, veri analizi, hesaplama ve fonksiyonların kullanımı, raporlama ve grafik oluşturma gibi fonksiyonları detaylarıyla aktarılmasının yanı sıra “Excel’de Visual Basic ile Macro Yazma Teknikleri” konusu işleniyor. Bu modülün amacı kullanıcının ihtiyaç duyabileceği spesifik fonksiyonların oluşturulması ve rutin işleri otomatik hale getirilmesi için özel programların yazılmasını öğretmektir. İzmir Excel kurs kayıtlarımız devam ediyor.

  Kimler Katılabilir?

  Excel kursu, programı kullanmayı öğrenmek isteyen veya kullanan ancak becerilerini geliştirmek isteyen, çalışmalarını ve raporlarını daha etkin ve daha etkileyici hale getirmek isteyen herkes için uygundur.

  Ön Koşullar

  Excel Kursu için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Excel programını kullanmayı öğrenmek isteyen veya kullanan ancak becerilerini geliştirmek isteyen, çalışmalarını ve raporlarını daha etkin ve daha etkileyici hale getirmek isteyen herkes için uygundur.

  Ünvanlar

  • Microsoft Excel Uzmanı
  • Microsoft Excel Raporlama Uzmanı
  • Microsoft Excel Analiz Uzmanı

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Microsoft Excel’in arayüzünü etkin biçimde kullanabilme
  • Microsoft Excel’de fonksiyonları ve grafikleri etkin biçimde kullanabilme
  • Microsoft Excel VBA ile programlama yapabilme ve User Form’lar ile uygulamalar oluşturabilme

  Sınavlar

  • Microsoft Exam 77-602: MOS: Using Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Exam 77-882: Excel 2010
  • Microsoft Exam 77-888: Excel 2010 Expert
  • Microsoft Exam 77-420: Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Exam 77-427: Microsoft Excel 2013 Expert Part One
  • Microsoft Exam 77-428: Microsoft Excel 2013 Expert Part Two
  • Microsoft Exam 77-727: Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
  • Microsoft Exam 77-728: Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights
  • Microsoft Exam 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
  • Microsoft Exam MO-200: Microsoft Excel (Excel and Excel 2019)
  • Microsoft Exam MO-201: Microsoft Excel Expert (Excel and Excel 2019)

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası
  • Microsoft Office Specialist: Excel 2013
  • Microsoft Office Specialist: Excel 2013 Expert
  • Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel 2016
  • Microsoft Office Specialist: Excel Associate (Excel and Excel 2019)

  Broşür

  TEMEL MICROSOFT EXCEL - 10 SAAT

  1
  Microsoft Excel Çalışma Alanı Temelleri
  2
  Microsoft Excel’e Giriş
  3
  Çalışma Sayfasını Biçimlendirme
  4
  Veri Girişi ve Düzenleme Seçenekleri
  5
  Formüller ve Temel Fonksiyonlar ile Çalışma
  6
  Verileri ve Hücreleri Biçimlendirme
  7
  Gelişmiş Grafik Seçenekleri & Mini Grafikler
  8
  Çalışma Kitabını Yönetme
  9
  Önizleme ve Çıktı Alma Seçenekleri

  İLERİ MICROSOFT EXCEL - 20 SAAT

  1
  Gelişmiş Hücre Biçimlendirme
  2
  Hücre Biçimlendirmesini Koşula Bağlama
  3
  Koşullu Biçimlendirme ile Hücre Boyama
  4
  Koşullu Biçimlendirme ile Tüm Satırı Boyama
  5
  Çalışma Kitabı Güvenliği
  6
  Excel Dosyasını Parola ile Koruma
  7
  Değişikliklere ve Silinmelere Karşı Hücre Koruma
  8
  Formülleri Gizleme
  9
  Çalışma Sayfasını Koruma
  10
  Veri İşleme ve Analiz Araçlarını Kullanma
  11
  Özel Listelerle Çalışma
  12
  Metni Sütunlara Dönüştürme
  13
  Gelişmiş Sıralama
  14
  Gelişmiş Filtreleme ile Tablodan Tablo Yaratma
  15
  Tablolarda Alt Toplam Alma
  16
  Yinelenenleri Kaldır ile Tabloda Mükerrer Kayıt Temizliği
  17
  Hücre İsimlendirme ile Adres Yerine İsim Kullanma
  18
  Veri Doğrulama ile Girilen Veriyi Şarta Bağlama
  19
  Dış Veri Al ile Microsoft Excel Dışından Veri Alma
  20
  Birden Fazla Tabloyu Tek Bir Tabloda Birleştirme
  21
  Pivot Tablolara Giriş
  22
  Pivot Tablolar ile Raporlama
  23
  Pivot ile İki Boyutlu Microsoft Excel Tablolarını Çok Boyutlu Kullanma
  24
  Pivot Tabloda Veri Analiz Araçlarını Kullanma
  25
  Pivot Tabloda Düzenleme Seçenekleri
  26
  Pivot Grafik Oluşturma ve Düzenleme
  27
  Dashboard
  28
  Fonksiyonlar ve Hesaplamalar
  29
  Formüllere Giriş ve Ön Tanımlamalar
  30
  Kullanıcı Tanımlı Formüller
  31
  Excel Fonksiyonları
  32
  Temel Fonksiyonlar
  33
  Karar Fonksiyonları
  34
  EĞERSAY, ÇOKEĞERSAY
  35
  ETOPLA, ÇOKETOPLA
  36
  EĞERORTALAMA, ÇOKEĞERORTALAMA
  37
  Metin Fonksiyonları
  38
  Tarih ve Saat Fonksiyonları
  39
  Arama Fonksiyonları
  40
  Formül Birlikteliği ve İç İçe Kullanımları

  MICROSOFT EXCEL VISUAL BASICS FOR APPLICATIONS (VBA) - 25 SAAT

  1
  Makrolara Genel Bakış
  2
  Makroları Kaydetmek
  3
  Makroları Çalıştırmak
  4
  Makroları Düzenlemek
  5
  Makrolarda Güvenlik
  6
  Makroları Silmek
  7
  Makro Kodlarına Genel Bakış
  8
  VBA Penceresini Tanıma
  9
  Araç Çubukları (Debug, Edit, Standard)
  10
  Kod Penceresi
  11
  Properties Penceresi
  12
  Project Explorer Penceresi
  13
  Aritmetik Operatörler
  14
  Karşılaştırma Operatörleri
  15
  Mantıksal Operatörler
  16
  Prosedürleri Tanıma
  17
  Sub Tipi Prosedürler
  18
  Function Tipi Prosedürler
  19
  VBA Programlamanın Temelleri
  20
  Değişkenler ve Değişken Tipleri
  21
  Değişkenlerin Tanım Aralığı
  22
  Sabitler
  23
  Koşul Yapıları
  24
  … Then … Else
  25
  Select Case … End Select
  26
  Döngülerle Çalışma
  27
  … Next
  28
  For Each … Next
  29
  Do Until … Loop
  30
  Do While … Loop
  31
  GoTo Deyimi
  32
  Microsoft Excel Programlamaya Giriş
  33
  Nesne Nedir
  34
  Özellik, Metod ve Olaylar
  35
  Hücre Seçmek
  36
  Satır Seçmek
  37
  Sütun Seçmek
  38
  Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
  39
  Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
  40
  Hücrelere Formül Yazdırmak
  41
  Hücrelere Değer Atamak
  42
  Seçili Hücreye Değer Atamak
  43
  Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
  44
  Dosya İşlemleri
  45
  Sayfa İşlemleri
  46
  Visual Basic Fonksiyonlarını Kullanma
  47
  Hata Denetimi
  48
  Hata Kontrol Deyimleri
  49
  Hata Kodları ve Açıklamalar
  50
  User Form Kullanma
  51
  Yeni User Form Oluşturma
  52
  Form Özellikleri (Properties)
  53
  Form Olayları (Events)
  54
  Formlara Kontroller Ekleme
  55
  Kontrol Özellikleri (Properties)
  56
  Kontrol Olayları (Events)
  57
  Fonksiyon Oluşturmak
  58
  Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
  59
  Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
  60
  Fonksiyonları Microsoft Excel İçinde Kullanma
  Faq Content 1
  Faq Content 2
  Bu eğitimdeki modülleri dilerseniz teker teker de satın alabilirsiniz.

  Temel Microsoft Excel

  10 Saat

  Excel bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyulacak tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulamadır. Excel’in özellikleri kullanılarak tablodaki verilerin grafiklerini çizilebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özet tablolar hazırlanabilir, istenilen verilere ulaşılabilir, veriler sıralanabilir, verilen kriterlere göre sorgulamalar yapılabilirsiniz. Temel Excel kısmında Excel ortamına veri girişi, veri düzenleme ve biçimlendirme, basit ve fonksiyonel grafiklerin hazırlanması gibi temel işlemler üzerinde durulmaktadır.

  İleri Microsoft Excel

  20 Saat

  Excel’in alt toplam, gelişmiş filtre, özet tablolarla dinamik sorgulamalar, dış veri kaynaklarından Excel ortamına veri aktarımı ve ileri düzey işlevsel fonksiyonlarının anlatıldığı bu modülde, katılımcılar Excel ile büyük veri dosyaları üzerinde etkin analiz ve raporlama yetkinliğine kavuşacaklardır. Excel’in en kullanışlı komutu olan Özet Tablo (Pivot Table) seçilen veri kaynağındaki bilgileri özetleyip, karşılaştırmalı raporlar oluşturmaya destekler.bAyrıca bu bölümde filtreleme ile ilgili komutlar anlatılacaktır. Filtreleme komutları ile Excel’deki verileri filtreleme ve amaca yönelik raporlar hazırlanabilir.

  Microsoft Excel VBA

  25 Saat

  Excel’in sınırsızlığını keşfedeceğiniz bu modülde, Excel’in standart komutlarının amaca ulaşmak için yetmediği durumlarda veya rutin işlemleri otomatik olarak gerçekleşmesi gerektiği durumlarda, Microsoft Excel’in içinde mevcut olan Visual Basic script dilini kullanarak program parçacıkları yazılması için kullanılabilir. Visual Basic kodları yazarak planlanan algoritma doğrultusunda program geliştirme becerileri bu bölümde anlatılır. Excel de kullanımımıza sunulan VBA (Visual Basic for Applications) ile Visual Basic kodlarını çalıştırabilir; sayfalar ve veriler üzerinde istenilen tüm işlemleri rahatlıkla gerçekleştirilebilirsiniz. VBA, yazılımcı olmayan kullanıcılar tarafından kullanılacağı için yapısı daha basit tasarlanmıştır. Ayrıca Excel VBA da özgün VB (Visual Basic) kodlarının kullanılması da bir avantaj sağlamıştır. Bu sayede Excel kullanıcıları kolaylıkla kendi fonksiyonlarını ve formlarını tasarlayabilecek ve veriler üzerinde işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Eğitimin son aşamasında, örnek proje yapılarak eğitim boyunca öğrenilenler tekrarlanacak ve konular pekiştirilecektir.


  Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.