fbpx

Microsoft Excel ile Dashboard Raporlama

Kurs Amacı

Çok karmaşık hesaplamaların olduğu tablolardan, düzenli raporlar oluşturulması süresince Excel’deki grafiklerin ve görsel araçların kullanılarak bu raporların sadeleştirilmesini, istenilen ya da kritik sonuçların görsel hale getirilerek kolayca anlaşılabilmesini sağlamak.

Kursa Genel Bakış

Bu eğitimde Excel üzerinde, Stratejik Planlama ve Raporlamaların oluşturulması için, büyük veri serilerinin görselleştirilip yorumlanabilir hale getirilmesi, son kullanıcılar için aktif raporların oluşturulması, karar süreçlerinde akışkanlığın sağlanması, Performans, Takip ve Denetleme süreçlerine yardımcı olacak araçların kullanımının aktarılması ile iş yaşamında fark yaratmak isteyen yönetici ve çalışanların Excel’in ileri düzey özelliklerini kullanarak, verilerden anlamlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla analizler yapabilme ve raporlar hazırlayıp sunabilme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Sertifikasyon ve Sınavlar

 • İ-Akademi Serifiikası
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Expert
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Master

Daha detaylı bilgilendirme ister misiniz? Anında dönüş yapalım!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)
Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

Excel üzerinde kalabalık veri serilerinin görselleştirilip, karar süreçlerinde ve sunumlarda anlaşılabilir hale getirip, Dinamik raporlar ve veriler ile son kullanıcılar arasında etkin bir iletişim kurarak veri üzerinde hakimiyeti güçlendirmek isteyen yeni nesil Excel kullanıcıları için uygundur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Analisti
 • Raporlama Uzmanı
 • İleri Düzey Excel

Bu programımızı bitiren katılımcılarımız, uzmanlaşmak istedikleri bu alana paralel olarak aşağıdaki ileri eğitimlere de katılarak kendilerini geliştirebilirler.

Microsoft Excel ile Dashboard Raporlama Eğitim İçeriği

Gelişmiş Excel Fonksiyonları – 6 Saat

Bu modülde Dashboard raporlamaya hazırlık olarak, ileri excel de de anlatılan ve dashboard raporlamada aktif olarak kullanılacak excel fonksiyonları üzerinde durulacak ve anlatılacaktır.

Dersler

 • Arama ve Başvuru Fonksiyonları (DÜŞEYARA, YATAYARA, İNDİS, KAÇINCI, DOLAYLI, ELEMAN)
 • Matematiksel ve İstatistiksel Fonksiyonlar (EĞER, VE-YADA, İÇİÇE EĞER, ETOPLA, ÇOKETOPLA, EĞERORTALAMA, ÇOKEĞERORTALAMA, VSEÇMAK, VSEÇMİN)
 • Hücre İsimlendirme

Tablo Yapıları ve Dilimleyiciler – 3 Saat

Bu modülde Dashboard raporlamaya hazırlık olarak, Excelde kullanılan Yapısal tabloları, ve başlı başına rapor üretme aracı olarak ta kullanılan Özet (Pivot) tablolar üzerinde durulacak ve anlatılacaktır.

Dersler

 • Excel’de Yapısal Tablolar ile Çalışma
 • Özet (Pivot) Tablo Oluşturma ve Düzenleme
 • Yapısal ve Özet Tablolarda Dilimleyici Kullanma
 • Özet Grafik Oluşturmak
 • Özet Grafikleri Düzenlemek
 • ÖZETVERİAL Fonksiyonu

İnteraktif Modelleme Süreci – 3 Saat

Bu modülde Dashboard raporlamaya hazırlık olarak, dashboard raporlamanın ana işleyiş mantığını oluşturan interaktif çalışan formüllerin kurgulanması ve süreci anlatılacaktır.

Dersler

 • Liste ve Dinamik Liste Oluşturma
 • Dinamik Formülleme Kurgusu
 • Birden Fazla Kritere Göre Veri Çekilmesi
 • İnteraktif Tabloların Oluşturulması
 • Koşullu Biçimlendirme ile KPI (Görsel İndikatör) Oluşturma
 • Açılan Liste Yardımı ile Resimlerin Gösterilmesi

Grafik Oluşturma ve Kullanma – 2 Saat

Bu modülde Dashboard raporlamaya hazırlık olarak, dashboard raporlamada bol bol kullanılan grafiklerin temeli ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Dersler

 • 2 boyutlu Grafikler (Sütun, Satır, Çizgi, Pasta)
 • 3 boyutlu Grafikler (Sütun, Satır, Çizgi, Pasta)
 • Birleşik Grafikler
 • Özet Grafikler

Dashboard Nedir? – 1 Saat

Bu modülde Dashboard’un ne olduğu ve ne için kullanıldığı, çalışma mantığı, hangi durumlarda kullanılacağı ve bu raporlamanın avantajlarına değinilecektir.

Dersler

 • Dashboard Nedir?
 • Dashboard Mantığı
 • Neden Dashboard Raporlama
 • Dashboard Avantajları
 • Dashboard Nerelerde Kullanılır

Veri Seti Oluşturma ve Anlama – 1 Saat

Bu modülde Dashboard raporlamda kullanılan verilerin, nasıl oluştuturulduğu ve hangi kaynaklardan elde edildiği anlatılacaktır.

Dersler

 • Excel Dosyalarından Veri Alma
 • Text ve CSV Dosyalardan Veri Alma
 • Access Dosyalarından Veri Alma

Form Kontrolleri ve ActiveX ile Rapor Hakimiyeti – 3 Saat

Bu modülde Dashboard raporlamanın ana unsuru olan ve interaktif ve dinamik grafik oluşturabilmek için kullanılan kontrollerin tanıtımı ve kullanılması anlatılacaktır.

Dersler

 • Combo Box ile Aşağıya Doğru Açılan Liste Oluşturma
 • Check Box ile Seçenek Oluşturma
 • Option Button ile Seçenek Oluşturma
 • List Box ile Seçenekler Listesi Oluşturma
 • Spin Button ile Değer Değiştirme
 • Grafik, Formül ve Form kontrolünü birlikte kullanarak Dashboard Raporu Tasarlama

Dashboardlarda Sık Kullanılan Grafik Modellemeleri – 3 Saat

Bu modülde Dashboard kelimesini tam karşılığı olan grafik modellerinin hazırlanması ve kullanımı anlatılacaktır.

Dersler

 • Speedometer Grafik Hazırlama
 • Progress Circle Grafik Hazırlama
 • Interactive Pivot Grafik Hazırlama
 • Vertical Bullet Grafik Hazırlama
 • Waterfall Grafik Hazırlama
 • Histogram Grafik Hazırlama

Örnek Bir Dashboard Projesi – 2 Saat

Bu son modülde ise önceki modüllerde anlatılanlar ışığında örnek bir dashboard raporu hazırlanacaktır.

Dersler

 • Bir Firmanın Yıllık Satış Analiz ve Performans Raporu

Microsoft Excel ile Dashboard Raporlama Eğitim Dokümanları

pdf-icon

MICROSOFT EXCEL İLE DASHBOARD RAPORLAMA

Kurs No
Ders Süresi24 Saat
Günler (Hafta Sonu)Cumartesi, Pazar
14:00 - 19:00

Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu