fbpx

Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Kurs Detayları

İzmir ve çevresinde Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi almak için en doğru adres İ-Akademi! Veri analizi; yararlı bilgiler tespit etmenin yanında; sonuçlandırma ve karar alma süreçlerini de kolaylaştırmak amacıyla verileri inceleme, anlamlandırma, temizleme, modelleme ve dönüştürme süreçlerinin tamamına verilen isimdir. Microsoft Eğitim Partneri unvanına sahip olan İ-Akademi’nin 120 saatlik Veri Analizi Eğitimi, katılımcılara, tüm veri analizi süreçlerini profesyonelce yönetme ve raporlama niteliklerini kazandırmayı amaçlar. Veri Analizi Eğitimi’ni tamamladığınızda; günlük, haftalık ve aylık rapor hazırlama, yığın veriler arasından farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini destekleme ve mali kayıtlarla veri ölçümü yapma gibi görevleri kolaylıkla başarabilir hale geleceksiniz.

Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Kursu İzmirYığın veriler arasından tutarlı, sağlıklı, doğru olanlarını bulma ve sonuçlara varma amacıyla veriler üzerinde yapılan inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme işlemlerine veri analizi adı verilir ve bunu da Veri Analizi Eğitimi aldıktan sonra çok kolay yapabilir hale gelebilirsiniz. Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi ile günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlama, farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini desteklemek, mali ve finansal kayıtlarla veri ölçümü yapmak ve analiz yöntemlerini tespit etmek gibi görev yapabilir hale gelebilirsiniz. Veri Analizi Eğitimi ile raporlama süreçlerinin oluşturulması, verileri analiz edilmesi, raporlanması, yorumlanması ve günlük, haftalık ve aylık raporların oluşturulması ve dönemsel olarak analiz edilmesi bilgi ve becerisi kazandırılır. İzmir’de bu eğitimi alabileceğiniz tek adres Microsoft Eğitim Partneri olan İ-Akademi’dir. Veri analizi için çeşitli teknikler ve yaklaşımlar vardır. Veri analizi, iş zekâsının temel bir bileşenidir ve işletme kararlarını yönlendiren içgörüleri kazanmada çok önemli bir rol oynar. Dolayısıyla bir diğer anlamda veri analizi, kurumların, karar vericilerin daha iyi kararlar almak, müşterilerine hizmet etmek, üretkenliği ve geliri artırmak için ihtiyaç duydukları bilgilerin ortaya çıkarıldığı yöntemler bütünüdür. Kurumların raporlarda sundukları bilgiler ne derece önemlidir? Alınan doğru veya yanlış kararlarda, kâr ve zararlarda ve hatta iflaslarda, kısa ve uzun vadeli veri analizlerinin ve raporlamaların etkisi var mıdır? Tek başlarına bir etkileri olmasa da doğru veri analizlerinin alınan kararlarda, hedef belirlemelerinde ve gerçekleşecek aksiyonlarda önemli bir yeri olduğu neredeyse kesindir. Raporlamaların bu kadar önem arz ettiği günümüz ekonomisinde, raporların doğru ve zamanında oluşturulması, oluşan verilerin, doğru analizlerinin gerçekleştirilmesi için bölümler açılmış, istihdamlar oluşturulmuştur. Dataların uzun vadeli analizleri ve büyüklükleri ele alındığında, hızlı ve doğru işlemler yapılması adına, çözümler geliştirilmiştir.

Daha detaylı bilgilendirme ister misiniz? Anında dönüş yapalım! Dilerseniz (0232) 464 09 24 nolu numaramızdan ulaşabilirsiniz.

  Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

  Meslek Grubunuz (Opsiyonel)
  Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

  Eğitimde, şirkette günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlamak ve yorumlamak, hazırlayıp yorumladığı raporları yöneticisi ile paylaşmak, şirket için farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini desteklemek, şirkette bulunan birimlerin her türlü raporlama, analiz ve modelleme ihtiyaçlarını hazırlamak, takibini yapmak, veri ihtiyaçları için gerekli iş desteğinin verilmesini sağlamak, ihtiyaca uygun veri projeleri hazırlamak ve sunmak, yapılan analizler sonrası hazırlanan tasarlamaların uyumluluğunu kontrol ve test etmek, veri kalitesi çalışmaları hazırlamak, koordine etmek ve uygulamak ve şirketlerin mali kayıtlarıyla veri ölçümü yapmak ve analiz yöntemlerini tespit etmek gibi görev ve işleri yapabilmek adına, bireylerde raporlama süreçlerinin oluşturulması, verileri analiz edilmesi, raporlanması, yorumlanması ve gelişim alanlarının tespit edilmesi günlük, haftalık ve aylık raporların oluşturulması ve dönemsel olarak analiz edebilmesi bilgi ve becerisi kazandırılır.

  Son dönemlerde iş yerlerinde verileri analiz etme, raporlama ve yorumlama oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden de bu programlara hâkim olan çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Başta Muhasebe ve Finans olmak üzere, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Veri Analizi ve Raporlama, Üretim vb. gibi iş dünyasının birçok alanında analiz ve raporlamaya dair fark yaratmak isteyen herkes bu eğitimi alabilir.

  Bu eğitimi bitiren katılımcılar, “İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi” almaya hak kazanırlar. Ayrıca Microsoft sertifikasyonlarına dahil olarak dünya genelinde geçerliliği olan Microsoft “MOS”sertifikasyonlarına sahip olabilirsiniz;

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • Microsoft Office Specialist (MOS) Expert
  • Microsoft Office Specialist (MOS) Master
  • Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
  • Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI

  Temel ve ileri düzey aktif Excel kullanımı.

  Bu programımızı bitiren katılımcılarımız, uzmanlaşmak istedikleri bu alana paralel olarak Aşağıdaki ileri eğitimlere de katılarak kendilerini geliştirebilirler. ▪ .NET Developer – Yazılım ve Veritabanı UzmanlığıSQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri SorgulamaMicrosoft Project ile Proje Yönetimi

  Modül 1: Excel'in Analiz Araçları

  Bu modülde Excel’in analiz konusunda bizlere yardımcı araç olarak sunduğu eklentilerinin yüklenmesi ve etkinleştirilmesi, kullanımı ve çıktılarının yorumlanması ele alınacaktır.
  • What if Analizleri
  • Çözücü ile Doğrusal Denklem
  • Regresyon Analizi
  • Korelasyon Analizi
  • Tanımlayıcı İstatistik

  Modül 2: Excel ile Dashboard Raporlama

  Bu modülde Dashboard’un ne olduğu ve ne için kullanıldığı, çalışma mantığı, hangi durumlarda kullanılacağı ve bu raporlamanın avantajlarına değinilecektir.
  • Gelişmiş Excel Fonksiyonları
  • Tablo Yapıları ve Dilimleyiciler
  • İnteraktif Modelleme Süreci
  • Grafik Oluşturma ve Kullanma
  • Dashboard Nedir?
  • Form Kontrolleri ve ActiveX ile Rapor Hâkimiyeti
  • Dashboardlarda Sık Kullanılan Grafik Modelleri

  Modül 3: MS Access ile Tablo ve Sorgular

  Bu modülde MS Access, veritabanı, ilişkisel veritabanı, tablo ve sorgu kavramları, ayrıca SQL sorgulama dilinin temelleri anlatılacaktır.
  • Access’e Giriş
  • Veritabanı ve Tablo Kavramları
  • Veritabanı Tasarımı
  • Tablo Oluşturma
  • Tabloda Birincil Anahtar Belirleme
  • Tablo ilişkilendirme ve Yönetme
  • Sorgu Oluşturma ve Sorgularla Çalışma
  • Seçme, Değiştirme, Ekleme, Silme Sorguları Oluşturma
  • Sorguda birden Fazla Tablo Kullanma
  • SQL Sorgulama Diline Giriş

  Modül 4: MS SQL Server ile Tablo ve Sorgular

  Bu modülde, SQL Server ile ilgili disiplinler ve Transact-SQL dili işlenecektir. Ayrıca, bir Microsoft SQL Server veritabanındaki veriler üzerinde işlem yapmakla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılacaktır. SQL Server ürün özelliklerinin ve araçlarının nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.
  • SQL Server Mimarisi
  • T-SQL Sorgulamaya Giriş
  • Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
  • SELECT Sorguları Yazma
  • Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
  • Verileri Sıralama ve Filtreleme
  • SQL Server Veri Tipleriyle Çalışma
  • Verileri Değiştirmek İçin DML Sorgular
  • Dahili Fonksiyonlar
  • Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması
  • Kümeleri Pivotlama ve Gruplama
  • Saklı Yordamları Tasarlama ve Uygulama
  • Saklı Yordamları Çalıştırma

  Modül 5: MS Excel ile SQL Server ve Access İşbirliği

  Bu modülde, gerek Access gerekse de SQL Server üzerinde bulunan verileri Excel’e getirme ve işleme. Ayrıca Excel’de Pivot Tablo oluştururken verileri doğrudan Access veya SQL Server’dan Alma gibi konu ve kavramlar işlenecektir.
  • Access’e bağlanma
  • Access Tablosuna Erişim
  • Access Tablosuna Query ile Erişim
  • SQL Server’a bağlanma
  • SQL Server Tablosuna Query ile Erişim
  • SQL Server Stored Procedure Erişimi ve Kullanımı
  • Parametreli Stored Procedure Kullanımı
  • Access ve SQL Server’dan Pivot Tablo Oluşturma
  • Excel Tablolarını Access’e Alma
  • Excel Tablolarını SQL Server’a Alma

  Modül 6: Excel VBA ile Programlama

  Bu modülde Excel VBA’in ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl kullanılacağı, vba editör ekranı, programlamanın temelleri ele alınacak. Excel altında programlama yapabilmek için bilinmesi gereken kavram ve komutlar ile etkin ve fonksiyonel bir makro yazımı sonrasında klasik programlamaya biraz daha fazla yaklaşılacak ve Excel altında daha profesyonel program yazımı ele alınacaktır.
  • Makrolara Genel Bakış
  • VBE Penceresini Tanıma
  • Operatörler
  • VBA Programlamanın Temelleri
  • Excel Programlamaya Giriş
  • User Form Kullanma
  • Fonksiyonlar
  • Hata Denetimi
  • Excel Tablolarını Access’e Alma
  • Excel Tablolarını SQL Server’a Alma

  Modül 7: MS Excel'de İş Zekası Araçları

  Bu modülde Excel’in iş zekası araçlarının kullanımı ele alınacak faydaları, avantajları ve dezavantajları anlatılacaktır.
  • Power Query
  • Power Pivot
  • Power View
  • Power Map

  Modül 8: Power BI ile İş Zekası

  Bu modülde, “Power BI Desktop” genel kullanımı, veri kaynaklarını kullanma ve üzerinde işlemler ile DAX formüllerinin kendine özgü ana işleyiş mantığını ve DAX veri analiz dilinin kurgulanması ve süreci işlenecek. Farklı grafiklerle veri görselleştirmeleri ele alınacak ve baştan sona bir Power BI raporu tasarlanacak ve raporunun kaydedilmesi, pdf olarak dışarıya çıktı alınması, yazdırılması ve yayımlanması konuları anlatılacaktır.
  • Giriş ve Genel Bakış
  • Veri Modelleme
  • Dax Veri Analiz Dili
  • Etkileşimli Veri Görselleştirmeleri
  • Power BI Raporunu Yayımlamaş

  Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Dokümanları

  pdf-icon

  Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı

  Kurs No
  Ders Süresi 120 Saat
  Günler (Hafta Sonu) Cumartesi-Pazar
  09:00-13:45
  Günler (Hafta İçi) Hafta İçi Akşam
  19:00-21:45

  Hemen Bilgi Alın!

   Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

   KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

   Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

   Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

   Sıkça Sorulan Sorular

   Veri Analizi Eğitimi Nerede Gerçekleştirilecek?

   Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi, İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer alan genel merkezimizde gerçekleştirilir. Genel merkezimizdeki sınıflarımız, son teknoloji ekipman ve yazılımlarla donatılmış olup, verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için her ayrıntı düşünülmüştür.

   Veri Analizi Eğitimini Alacağımız İ-Akademi’nin Microsoft Partneri Olması Neden Önemli?

   İ-Akademi’nin resmi Microsoft Partneri olması, kursiyerlere, kurs bitiminde dünya çapında geçerliliği olan Microsoft “MOS” sertifikaları alma fırsatı sunar. Bu sertifikalar ile öz geçmişinizi ciddi anlamda güçlendirmiş olursunuz.

   Veri Analizi Eğitimi için Herhangi Bir Katılım Şartı Var Mı?

   Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi için öğrenmeye istekli olmak dışında herhangi bir katılım şartı bulunmuyor.

   Veri Analizi Eğitimi Süresince Hangi Program ve Dilleri Kullanacağız?

   Eğitim sırasında Microsoft Excel, Microsoft Access ve Power BI Desktop programlarının yanı sıra SQL, Transact-SQL ve Visual Basic for Applications programlama dillerini kullanacaksınız. Eğitim tamamlandığında tüm bu yazılımları ve yazılım dillerini orta ve ileri seviyeye kadar öğrenmiş olacaksınız.

   Veri Analizi Eğitimine Kurumsal Olarak Kayıt Yaptırmak Mümkün Mü?

   Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi, hem bireysel hem de kurumsal başvuruların tamamına açıktır. Kurumsal başvurularda, eğitimin kurumunuz bünyesinde veya sizin belirleyeceğiniz bir lokasyonda gerçekleştirilmesini istiyorsanız detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

   Veri Analizi Eğitimi Sırasında Ekipman ve Doküman İhtiyacım Olacak Mı?

   Hayır. İ-Akademi, kursun en verimli şartlarda gerçekleşmesi için tüm ekipman ve doküman desteğini kursiyerlerine sunmaktadır. Öğrenme sürecinizi desteklemek adına yazılı ve görsel kaynak paylaşımı yapılır. Böylece hiçbir ekstra harcama yapmanıza gerek kalmaz.

   Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimini Tamamladım. Ya Sonra?

   Kurs kapsamında öğreneceğiniz bilgiler, tamamiyle uygulamaya ve meslek hayatına yöneliktir. Kursu başarıyla tamamladığınızda yeni bir meslek edinmiş olursunuz. Kursta kazandığınız beceriler, başta muhasebe ve finans olmak üzere; insan kaynakları, veri analizi ve raporlama, üretim ve satış ve pazarlama gibi departmanlarda kolaylıkla iş bulmanızı, etkin rol almanızı ve fark yaratmanızı sağlar. Kurs bitiminde uzmanlaşmak istediğiniz alan doğrultusunda; .NET Developer – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı, Microsoft Project ile Proje Yönetimi veya SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama kursumuza katılarak ileri öğrenim sürecine geçiş yapabilirsiniz.