fbpx

Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı

Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 70 Saat
Dersler: 35

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  İzmir ve çevresinde Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi almak için en doğru adres İ-Akademi! Veri analizi; yararlı bilgiler tespit etmenin yanında; sonuçlandırma ve karar alma süreçlerini de kolaylaştırmak amacıyla verileri inceleme, anlamlandırma, temizleme, modelleme ve dönüştürme süreçlerinin tamamına verilen isimdir. Microsoft Eğitim Partneri unvanına sahip olan İ-Akademi’nin 70 saatlik Veri Analizi Eğitimi, katılımcılara, tüm veri analizi süreçlerini profesyonelce yönetme ve raporlama niteliklerini kazandırmayı amaçlar. Veri Analizi Eğitimi’ni tamamladığınızda; günlük, haftalık ve aylık rapor hazırlama, yığın veriler arasından farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini destekleme ve mali kayıtlarla veri ölçümü yapma gibi görevleri kolaylıkla başarabilir hale geleceksiniz.

  Yığın veriler arasından tutarlı, sağlıklı, doğru olanlarını bulma ve sonuçlara varma amacıyla veriler üzerinde yapılan inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme işlemlerine veri analizi adı verilir ve bunu da Veri Analizi Eğitimi aldıktan sonra çok kolay yapabilir hale gelebilirsiniz. Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi ile günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlama, farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini desteklemek, mali ve finansal kayıtlarla veri ölçümü yapmak ve analiz yöntemlerini tespit etmek gibi görev yapabilir hale gelebilirsiniz. Veri Analizi Eğitimi ile raporlama süreçlerinin oluşturulması, verileri analiz edilmesi, raporlanması, yorumlanması ve günlük, haftalık ve aylık raporların oluşturulması ve dönemsel olarak analiz edilmesi bilgi ve becerisi kazandırılır. İzmir’de bu eğitimi alabileceğiniz tek adres Microsoft Eğitim Partneri olan İ-Akademi’dir. Veri analizi için çeşitli teknikler ve yaklaşımlar vardır.

  Veri analizi, iş zekâsının temel bir bileşenidir ve işletme kararlarını yönlendiren içgörüleri kazanmada çok önemli bir rol oynar. Dolayısıyla bir diğer anlamda veri analizi, kurumların, karar vericilerin daha iyi kararlar almak, müşterilerine hizmet etmek, üretkenliği ve geliri artırmak için ihtiyaç duydukları bilgilerin ortaya çıkarıldığı yöntemler bütünüdür. Kurumların raporlarda sundukları bilgiler ne derece önemlidir? Alınan doğru veya yanlış kararlarda, kâr ve zararlarda ve hatta iflaslarda, kısa ve uzun vadeli veri analizlerinin ve raporlamaların etkisi var mıdır? Tek başlarına bir etkileri olmasa da doğru veri analizlerinin alınan kararlarda, hedef belirlemelerinde ve gerçekleşecek aksiyonlarda önemli bir yeri olduğu neredeyse kesindir. Raporlamaların bu kadar önem arz ettiği günümüz ekonomisinde, raporların doğru ve zamanında oluşturulması, oluşan verilerin, doğru analizlerinin gerçekleştirilmesi için bölümler açılmış, istihdamlar oluşturulmuştur. Dataların uzun vadeli analizleri ve büyüklükleri ele alındığında, hızlı ve doğru işlemler yapılması adına, çözümler geliştirilmiştir.

  Hedef Kitle

  Son dönemlerde iş yerlerinde verileri analiz etme, raporlama ve yorumlama oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden de bu programlara hâkim olan çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Başta Muhasebe ve Finans olmak üzere, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Veri Analizi ve Raporlama, Üretim vb. gibi iş dünyasının birçok alanında analiz ve raporlamaya dair fark yaratmak isteyen herkes bu eğitimi alabilir.

  Ön Koşullar

  Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi‘ne katılmak isteyen adaylarımızın ileri düzey Microsoft Excel bilgisine sahip olması beklenmektedir.

  Ünvanlar

  • Microsoft Excel Uzmanı
  • Microsoft Excel Raporlama Uzmanı
  • Microsoft Excel Analiz Uzmanı
  • Veritabanı Geliştirici
  • Veritabanı Uzmanı
  • Veri Analisti
  • Microsoft Power BI Uzmanı
  • Microsoft Power BI Raporlama Uzmanı
  • Microsoft Power BI Analiz Uzmanı
  • İş Zekası Uzmanı

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Şirkette günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlamak ve yorumlamak
  • Hazırlayıp yorumladığınız raporları yöneticiniz ile paylaşmak
  • Scrum çerçevesindeki rolleri anlama
  • Şirket için farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini desteklemek
  • Yapılan analizler sonrası hazırlanan tasarlamaların uyumluluğunu kontrol ve test etmek
  • Veri kalitesi çalışmaları hazırlamak, koordine etmek ve uygulamak

  Sınavlar

  • Microsoft Exam 77-602: MOS: Using Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Exam 77-882: Excel 2010
  • Microsoft Exam 77-888: Excel 2010 Expert
  • Microsoft Exam 77-420: Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Exam 77-427: Microsoft Excel 2013 Expert Part One
  • Microsoft Exam 77-428: Microsoft Excel 2013 Expert Part Two
  • Microsoft Exam 77-727: Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
  • Microsoft Exam 77-728: Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights
  • Microsoft Exam 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
  • Microsoft Exam MO-200: Microsoft Excel (Excel and Excel 2019)
  • Microsoft Exam MO-201: Microsoft Excel Expert (Excel and Excel 2019)
  • Microsoft Exam 70-778: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI
  • Microsoft Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI
  • Microsoft Exam 70-461: Querying Microsoft SQL Server
  • Microsoft Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
  • Microsoft Exam 98-364: Database Fundamentals

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası
  • Microsoft Office Specialist: Excel 2013
  • Microsoft Office Specialist: Excel 2013 Expert
  • Microsoft Office Specialist: Microsoft Excel 2016
  • Microsoft Office Specialist: Excel Associate (Excel and Excel 2019)
  • Microsoft Technology Associate
  • MCSA: SQL Database Development
  • MCSA: BI Reporting

  Broşür

  MICROSOFT EXCEL ANALİZ ARAÇLARI - 5 SAAT

  1
  What-If Analizi
  2
  Çözücü ile Doğrusal Denklem
  3
  Regresyon Analizi
  4
  Korelasyon Analizi
  5
  Tanımlayıcı İstatistik

  MICROSOFT EXCEL İLE DASHBOARD RAPORLAMA - 15 SAAT

  1
  Gelişmiş Microsoft Excel Fonksiyonları
  2
  Tablo Yapıları ve Dilimleyiciler
  3
  İnteraktif Modelleme Süreci
  4
  Grafik Oluşturma Süreci
  5
  Grafik Oluşturma ve Kullanma
  6
  Dashboard Nedir?
  7
  Form Kontrolleri ve ActiveX ile Rapor Hakimiyeti
  8
  Dashboardlarda Sık Kullanılan Grafik Modelleri

  MICROSOFT SQL SERVER İLE TABLO VE SORGULAR - 20 SAAT

  1
  Microsoft SQL Server Mimarisi
  2
  T-SQL Sorgulamaya Giriş
  3
  Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
  4
  SELECT Sorguları Yazma
  5
  Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
  6
  Verileri Sıralama ve Filtreleme
  7
  Microsoft SQL Server Veri Tipleriyle Çalışma
  8
  Verileri Değiştirmek İçin DML Komutlar
  9
  Dahili Fonksiyonlar
  10
  Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması
  11
  Kümeleri Pivotlama ve Gruplama
  12
  Saklı Yordamları Tasarlama ve Uygulama
  13
  Saklı Yordamları Çalıştırma

  MICROSOFT EXCEL İŞ ZEKASI ARAÇLARI - 10 SAAT

  1
  Power Query
  2
  Power Pivot
  3
  Power View
  4
  Power Map

  MICROSOFT POWER BI İLE İŞ ZEKASI - 20 SAAT

  1
  Microsoft Power BI Genel Bakış
  2
  Veri Modelleme
  3
  DAX Veri Analiz Dili
  4
  Etkileşimli Veri Görselleştirmeleri
  5
  Microsoft Power BI Raporunu Yayınlama
  Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi, İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer alan genel merkezimizde gerçekleştirilir. Genel merkezimizdeki sınıflarımız, son teknoloji ekipman ve yazılımlarla donatılmış olup, verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için her ayrıntı düşünülmüştür.
  İ-Akademi’nin resmi Microsoft Partneri olması, kursiyerlere, kurs bitiminde dünya çapında geçerliliği olan Microsoft “MOS” sertifikaları alma fırsatı sunar. Bu sertifikalar ile öz geçmişinizi ciddi anlamda güçlendirmiş olursunuz.
  Eğitim sırasında Microsoft Excel ve Power BI Desktop programlarının yanı sıra SQL, Transact-SQL ve Visual Basic for Applications programlama dillerini kullanacaksınız. Eğitim tamamlandığında tüm bu yazılımları ve yazılım dillerini orta ve ileri seviyeye kadar öğrenmiş olacaksınız.
  Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi, hem bireysel hem de kurumsal başvuruların tamamına açıktır. Kurumsal başvurularda, eğitimin kurumunuz bünyesinde veya sizin belirleyeceğiniz bir lokasyonda gerçekleştirilmesini istiyorsanız detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
  Hayır. İ-Akademi, kursun en verimli şartlarda gerçekleşmesi için tüm ekipman ve doküman desteğini kursiyerlerine sunmaktadır. Öğrenme sürecinizi desteklemek adına yazılı ve görsel kaynak paylaşımı yapılır. Böylece hiçbir ekstra harcama yapmanıza gerek kalmaz.
  Kurs kapsamında öğreneceğiniz bilgiler, tamamiyle uygulamaya ve meslek hayatına yöneliktir. Kursu başarıyla tamamladığınızda yeni bir meslek edinmiş olursunuz. Kursta kazandığınız beceriler, başta muhasebe ve finans olmak üzere; insan kaynakları, veri analizi ve raporlama, üretim ve satış ve pazarlama gibi departmanlarda kolaylıkla iş bulmanızı, etkin rol almanızı ve fark yaratmanızı sağlar. Kurs bitiminde uzmanlaşmak istediğiniz alan doğrultusunda; .NET Developer – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı, Microsoft Project ile Proje Yönetimi veya SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama kursumuza katılarak ileri öğrenim sürecine geçiş yapabilirsiniz.

  .NET Developer hafta içi gündüz eğitiminde %50 indirim fırsatı!