fbpx

Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı

Hedef Kitle

Son dönemlerde iş yerlerinde verileri analiz etme, raporlama ve yorumlama oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden de bu programlara hâkim olan çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Başta Muhasebe ve Finans olmak üzere, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Veri Analizi ve Raporlama, Üretim vb. gibi iş dünyasının birçok alanında analiz ve raporlamaya dair fark yaratmak isteyen herkes bu eğitimi alabilir.

Ön Koşullar

Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi‘ne için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Microsoft Veri Analizi ve Raporlama teknolojilerini öğrenmeye istekli veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Ünvanlar

 • Microsoft Excel Uzmanı
 • Microsoft Excel Raporlama Uzmanı
 • Microsoft Excel Analiz Uzmanı
 • Microsoft Excel VBA Uzmanı
 • Veritabanı Geliştirici
 • Veritabanı Uzmanı
 • Veri Analisti
 • Microsoft Power BI Uzmanı
 • Microsoft Power BI Raporlama Uzmanı
 • Microsoft Power BI Analiz Uzmanı
 • İş Zekası Uzmanı

Kazanımlar

Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

 • Şirkette günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlamak ve yorumlamak
 • Hazırlayıp yorumladığınız raporları yöneticiniz ile paylaşmak
 • Şirket için farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini desteklemek
 • Yapılan analizler sonrası hazırlanan tasarlamaların uyumluluğunu kontrol ve test etmek
 • Veri kalitesi çalışmaları hazırlamak, koordine etmek ve uygulamak

Sınavlar

Aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz. İ-Akademi Pearson Vue Yetkili Sınav Merkezidir.

 • Microsoft Exam 77-602: MOS: Using Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Exam 77-882: Excel 2010
 • Microsoft Exam 77-888: Excel 2010 Expert
 • Microsoft Exam 77-420: Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Exam 77-427: Microsoft Excel 2013 Expert Part One
 • Microsoft Exam 77-428: Microsoft Excel 2013 Expert Part Two
 • Microsoft Exam 77-727: Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation
 • Microsoft Exam 77-728: Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights
 • Microsoft Exam 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
 • Microsoft Exam MO-200: Microsoft Excel (Excel and Excel 2019)
 • Microsoft Exam MO-201: Microsoft Excel Expert (Excel and Excel 2019)
 • Microsoft Exam 70-778: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI
 • Microsoft Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI
 • Microsoft Exam 70-461: Querying Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
 • Microsoft Exam 98-364: Database Fundamentals

Sertifikalar

Katılım sertifikasının yanı sıra; aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz. İ-Akademi Pearson Vue Yetkili Sınav Merkezidir.

İLERİ MICROSOFT EXCEL - 20 SAAT

1
Gelişmiş Hücre Biçimlendirme
2
Koşullu Biçimlendirme
3
Çalışma Kitabı Güvenliği Temel Kavramlar
4
Excel Dosyasını Parola ile Koruma
5
Değişikliklere ve Silinmelere Karşı Hücre Koruma
6
Formülleri Gizleme
7
Çalışma Sayfasını Koruma
8
Veri İşleme ve Analiz Araçlarını Kullanma
9
Özel Listelerle Çalışma
10
Metni Sütunlara Dönüştürme
11
Gelişmiş Sıralama
12
Gelişmiş Filtreleme ile Tablodan Tablo Yaratma
13
Tablolarda Alt Toplam Alma
14
Yinelenenleri Kaldır ile Tabloda Mükerrer Kayıt Temizliği
15
Hücre İsimlendirme ile Adres Yerine İsim Kullanma
16
Veri Doğrulama ile Girilen Veriyi Şarta Bağlama
17
Dış Veri Al ile Microsoft Excel Dışından Veri Alma
18
Birden Fazla Tabloyu Tek Bir Tabloda Birleştirme
19
Pivot Tablolar ile Raporlama
20
Pivot Grafik Oluşturma ve Düzenleme
21
Temel Seviye Dashboard Oluşturma
22
Fonksiyonlar ve Hesaplamalar
23
Formüllere Giriş ve Ön Tanımlamalar
24
Temel Toplam Fonksiyonları: ORTALAMA, MİN, MAK, TOPLA, BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
25
Karar Fonksiyonları 1: EĞER, VE, YADA, DEĞİL, ÖZELVEYA, DEĞİL, DOĞRU, YANLIŞ, ÇOKEĞER
26
Şartlı Hesaplama (EĞERSAY, ÇOKEĞERSAY, ETOPLA, ÇOKETOPLA, EĞERORTALAMA, ÇOKEĞERORTALAMA)
27
Metin Fonksiyonları (BÜYÜKHARF, KÜÇÜKHARF, SOLDAN, SAĞDAN, PARÇAAL, BİRLEŞTİR, UZUNLUK, vb.)
28
Arama ve Başvuru Fonksiyonları (DÜŞEYARA, YATAYARA, İNDİS, KAÇINCI, DOLAYLI, ELEMAN)
29
Formül Birlikteliği ve İç İçe Kullanımları

MICROSOFT EXCEL VISUAL BASICS FOR APPLICATIONS (VBA) - 25 SAAT

1
Makrolara Genel Bakış
2
Makroları Kaydetmek
3
Makroları Çalıştırmak
4
Makroları Düzenlemek
5
Makrolarda Güvenlik
6
Makroları Silmek
7
Makro Kodlarına Genel Bakış
8
VBA Penceresini Tanıma
9
Araç Çubukları (Debug, Edit, Standard)
10
Kod Penceresi
11
Properties Penceresi
12
Project Explorer Penceresi
13
Aritmetik Operatörler
14
Karşılaştırma Operatörleri
15
Mantıksal Operatörler
16
Prosedürleri Tanıma
17
Sub Tipi Prosedürler
18
Function Tipi Prosedürler
19
VBA Programlamanın Temelleri
20
Değişkenler ve Değişken Tipleri
21
Değişkenlerin Tanım Aralığı
22
Sabitler
23
Koşul Yapıları
24
… Then … Else
25
Select Case … End Select
26
Döngülerle Çalışma
27
… Next
28
For Each … Next
29
Do Until … Loop
30
Do While … Loop
31
GoTo Deyimi
32
Microsoft Excel Programlamaya Giriş
33
Nesne Nedir
34
Özellik, Metod ve Olaylar
35
Hücre Seçmek
36
Satır Seçmek
37
Sütun Seçmek
38
Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
39
Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
40
Hücrelere Formül Yazdırmak
41
Hücrelere Değer Atamak
42
Seçili Hücreye Değer Atamak
43
Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
44
Dosya İşlemleri
45
Sayfa İşlemleri
46
Visual Basic Fonksiyonlarını Kullanma
47
Hata Denetimi
48
Hata Kontrol Deyimleri
49
Hata Kodları ve Açıklamalar
50
User Form Kullanma
51
Yeni User Form Oluşturma
52
Form Özellikleri (Properties)
53
Form Olayları (Events)
54
Formlara Kontroller Ekleme
55
Kontrol Özellikleri (Properties)
56
Kontrol Olayları (Events)
57
Fonksiyon Oluşturmak
58
Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
59
Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
60
Fonksiyonları Microsoft Excel İçinde Kullanma

SQL VERİTABANI GELİŞTİRME VE TRANSACT-SQL İLE VERİ SORGULAMA - 50 SAAT

1
Microsoft SQL Server Mimarisi
2
T-SQL Sorgulamaya Giriş
3
Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
4
SELECT Sorguları Yazma
5
Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
6
Verileri Sıralama ve Filtreleme
7
Microsoft SQL Server Veri Tipleriyle Çalışma
8
Verileri Değiştirmek İçin DML Komutlar
9
Dahili Fonksiyonlar
10
Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması
11
Kümeleri Pivotlama ve Gruplama
12
Saklı Yordamları Tasarlama ve Uygulama
13
Saklı Yordamları Çalıştırma
14
Hata İşleme
15
İşlemler (Transactions)

MICROSOFT POWER BI DESKTOP İLE İŞ ZEKASI - 25 SAAT

1
Microsoft Power BI Desktop Giriş
2
Microsoft Power BI Desktop ile Veri Bağlama ve Şekillendirme
3
Tablo İlişkileri ve Veri Modelleri Oluşturma
4
DAX Hesaplamaları ile Veri Analizi
5
Power BI Reports ile Veri Görselleştirme
6
Yapay Zeka (AI) Görselleri
Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi, İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer alan genel merkezimizde gerçekleştirilir. Genel merkezimizdeki sınıflarımız, son teknoloji ekipman ve yazılımlarla donatılmış olup, verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için her ayrıntı düşünülmüştür.
İ-Akademi’nin resmi Microsoft Partneri olması, kursiyerlere, kurs bitiminde dünya çapında geçerliliği olan Microsoft “MOS” sertifikaları alma fırsatı sunar. Bu sertifikalar ile öz geçmişinizi ciddi anlamda güçlendirmiş olursunuz.
Eğitim sırasında Microsoft Excel, SQL Server Management Studio ve Power BI Desktop programlarının yanı sıra SQL, Transact-SQL DAX, M Query gibi dilleri kullanacaksınız. Eğitim tamamlandığında tüm bu yazılımları ve yazılım dillerini orta ve ileri seviyeye kadar öğrenmiş olacaksınız.
Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Eğitimi, hem bireysel hem de kurumsal başvuruların tamamına açıktır. Kurumsal başvurularda, eğitimin kurumunuz bünyesinde veya sizin belirleyeceğiniz bir lokasyonda gerçekleştirilmesini istiyorsanız detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
Hayır. İ-Akademi, kursun en verimli şartlarda gerçekleşmesi için tüm ekipman ve doküman desteğini kursiyerlerine sunmaktadır. Öğrenme sürecinizi desteklemek adına yazılı ve görsel kaynak paylaşımı yapılır. Böylece hiçbir ekstra harcama yapmanıza gerek kalmaz.
Kurs kapsamında öğreneceğiniz bilgiler, tamamiyle uygulamaya ve meslek hayatına yöneliktir. Kursu başarıyla tamamladığınızda yeni bir meslek edinmiş olursunuz. Kursta kazandığınız beceriler, başta muhasebe ve finans olmak üzere; insan kaynakları, veri analizi ve raporlama, üretim ve satış ve pazarlama gibi departmanlarda kolaylıkla iş bulmanızı, etkin rol almanızı ve fark yaratmanızı sağlar. Kurs bitiminde uzmanlaşmak istediğiniz alan doğrultusunda; .NET Developer – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı, Microsoft Project ile Proje Yönetimi veya SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama kursumuza katılarak ileri öğrenim sürecine geçiş yapabilirsiniz.
Maksimum Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 120 Saat
Konu Başlıkları: 110

Bize Ulaşın
  GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE