fbpx

Yarı Zamanlı Eğitmen İş Başvuru Formu

İ-Akademi, yarı zamanlı eğitmenlerden oluşan havuzunu büyütmeye devam ediyor. Yarı zamanlı eğitmenler, öğrencilere istedikleri alanlarda en kaliteli öğrenme olanaklarını sunmamıza yardımcı olur.

Yarı zamanlı eğitmenler aşağıdaki dersler için aranmaktadır.

  • Java ve/veya Kotlin ile Android Programlama
  • Dart/Flutter Mobil Programlama
  • .NET Developer – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı
  • SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama
  • PHP Developer – Web Programlama Uzmanlığı

GENEL NİTELİKLER

İlgili alanda en az bir Lisans Derecesi (veya ilgili alanda yüksek lisans derecesi) ve iki yıllık doğrudan mesleki deneyim gereklidir.

Aşağıdaki alanlardan birinde 2 yıllık deneyim;

Kıdemli Geliştirici / Programcı
Kişisel Bilgisayar Geliştirici / Programcı
Uygulama Geliştirici / Programcı
Sistem Geliştirici / Programcı
Web Geliştirici / Programcı
Web Programcısı
Veritabanı Geliştirici / Programcı
Yazılım Geliştirici / Programcı
Yazılım Mühendisi
Mobil Geliştirici / Programcı
Mesleki deneyim son 5 yılda en az 2 yıl olmalıdır.

Bu pozisyonlar için gerekli olan teknik beceriler arasında adayların kendi uzmanlık alanlarına bağlı olarak ilgili C#, Java, HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap, JQuery, ASP.NET MVC, .NET Core, .NET 5, .NET 6, Windows Forms, PHP, MySQL, SQL Server, SQL, Angular, React gibi teknolojilerle beraber mobil uygulama geliştirme, veritabanı geliştirme, sistem analizi ve tasarımı vb. konularında profesyonel deneyim ve yazılım geliştirme metodolojilerini etkin kullanmış olma şartları aranmaktadır.

Aday, İ-Akademi standartlarına uygun olarak profesyonel niteliklere sahip bir eğitmen olarak belirlenecek yeterliliğe sahip olmalıdır.
Adayın aşağıdaki alanlarda dokümantasyon ile eğitim alanında sertifikasyona sahip olması tercih sebebidir:
Profesyonel sertifikasyon (ulusal, bölgesel veya uluslararası)
Saha içi profesyonel istihdam — Kurum, işverenden en az iki yıl belgelenmiş deneyime sahip olmalıdır.
Yetişkin öğrencilerle öğretim deneyimi tercih sebebidir.
Takım ortamında çalışabilme becerisi.
Akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere standart dışı saatler çalışabilme.

GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Öğretim süreci, ilgili müfredat gözden geçirme ve geliştirme ve öğretim alanında öğrenci tavsiyelerinin yönetilmesinden sorumludur.
Eğitim liderliğini sağlamak ve sözleşmeli çalışmayı gerçekleştirmek için işyeri öğrenim hizmetleri de dahil olmak üzere yönetim ve diğer eğitmenlerle etkin bir şekilde çalışmak.
Gelişen teknolojiler ve sektörel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim içeriğini aynı şekilde güncellemek.

BECERİLER

Değerler: İ-Akademi’nin değerlerini destekleyen davranış ve eylemlerde bulunma
Öğrenci Başarısı: Öğrenci işe alımını, elde tutmayı ve öğrenci başarı girişimlerini destekleyen davranışları ve eylemleri gösterme.
Aktif Dinleme: Başkalarının yorum ve sorularına aktif olarak katılma, iletme ve anlama becerisi.
Uyarlanabilirlik: Yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlama ve bunları müfredata dahil etme becerisi
Uygulamalı Öğrenme: Öğrenme deneyiminden en iyi şekilde yararlanacak şekilde gerekli öğrenme etkinliklerine katılabilme. Çevrimiçi eğitim ve uzaktan eğitim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknoloji ve alternatif dağıtım yöntemlerini öğrenin ve kullanın.
İletişim, Sözlü: Sözlü iletişim tekniklerini kullanarak başkalarıyla etkili iletişim kurabilme.
İletişim, Yazılı: Açık ve öz bir şekilde yazılı olarak iletişim kurabilme.
Yaratıcı: Yeni bir kavram ya da fikir üretecek şekilde düşünebilme becerisi.
Çeşitlilik Odaklı: Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, din, engellilik, sosyoekonomik arka plan veya iş türü ne olursa olsun, insanlarla etkin bir şekilde çalışabilme.
Hevesli: Bir görevin performansına enerji kazandırma becerisi.
Esneklik: Değişen taleplere, ödevlere ve koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği.
Kişilerarası: Çeşitli kişilikler ve bireylerle iyi geçinme yeteneği.
Motivasyon: Kendine ve başkalarına bir hedefe ulaşmak ve / veya yeteneklerinin en iyisini gerçekleştirmek için ilham verme yeteneği.
Problem Çözme: İşle ilgili problemler için proaktif bir çözüm bulma becerisi.
Teknik Yetenek: Öğretim ve iletişim amaçlı temel teknoloji ve yazılımı kullanma becerisi.


    Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.