fbpx

SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Bilgiye ulaşmanın ve yeni yetenekler geliştirmenin her geçen gün daha da kolaylaştığı günümüz dünyasında, bireysel ve kurumsal rekabet hiç olmadığı kadar zorlaşmaya başladı. Hal böyle olunca, kişisel ve kurumsal başarıyı denetlemek, doğru kararlar almak adına stratejik çözümler üretmek ve tutarlı bir performans analizi gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem kazanıyor. Bugün bu yöntemler arasında en popüler ve an başarılı alternatiflerden biri olan SWOT analizini inceleyeceğiz.

Kişisel SWOT analizi ve kurumsal SWOT analizi temelde aynı ilkelere dayanır. Çünkü SWOT analizi açılımı; analizin nasıl gerçekleşeceği hakkında ipucu vermektedir ve hem kişisel hem de kurumsal analizlerde aynı parametreler dikkate alınır. Bu parametreler, SWOT kısaltmasını oluşturan İngilizce kelimelerden gelmektedir.

SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

SWOT analizi, işletmelerin ve bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek; güçlü yönleri avantaja çevirmek, zayıf yönlere karşı ise tedbir almak amacıyla yapılan bir çalışmadır. SWOT analizi unsurları, SWOT kısaltmasını oluşturan İngilizce kelimelerden oluşmaktadır. Bu kelimeleri aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

 • S=Strentgth: Kişi veya işletmenin güçlü yönlerinin ve üstün özelliklerinin tespit edilmesidir.
 • W=Wakness: Kişi veya işletmenin zayıf yönlerinin ve yetersiz özelliklerinin tespit edilmesidir.
 • O= Opportunities: Kişi veya işletmenin sahip olduğu fırsat ve avantajların tespit edilmesidir.
 • T: Threats: Kişi veya işletmenin karşı karşıya olduğu tehdit ve sahip olduğu dezavantajların tespit edilmesidir.

Kişi ve işletmelerin hem kendi yetenek ve potansiyellerihem de karşı karşıya oldukları çevresel etmenler doğal olarak birbirinden farklıdır. Bu yüzden her işletme ve kişinin SWOT analizi farklı sonuçlanacaktır. Pazardaki fırsat ve tehditleri belirlemek, sahip olduğunuz güçlü yönlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve zayıf noktalarınızı gidermek adına SWOT analizinden faydalanabilirsiniz. SWOT analizi, dünyanın her yerinde uygulanan, oldukça etkili bir mevcut durum değerlendirme yöntemidir.

SWOT analizi yaparken ilk adım, 4 sütunlu bir tablo oluşturmak ve sütun başlıklarına sırasıyla S,W,O,T harflerini yerleştirmektir. Daha sonra her harfe karşılık gelen parametre hakkında çevrenizdekilerle tartışabilir, çeşitli sorularla detaylı bir tespit süreci gerçekleştirebilirsiniz. İşinizi kolaylaştırmak ve başarılı bir SWOT analizi örneği  oluşturmak için aşağıdaki sorulardan ilham alabilirsiniz. Bu soruları yanıtlarken dürüst olmak ve tamamen objektif bir yaklaşım benimsemek SWOT analizi yapmanın altın kuralıdır.

S Sütunu İçin Örnek Sorular

İşletmeler için SWOT analizi yaptığınızı varsayalım. Güçlü yönlerinizi değerlendireceğiniz S sütunu için kendi bakış açınızı, müşterilerinizden aldığınız geri bildirimleri ve piyasadaki diğer aktörlerin bakış açısını kullanmanız tavsiye edilir. S sütununu doldururken tüm bu faktörleri aynı sektördeki rakiplerinizle ilişkilendirmelisiniz. S sütunu için aşağıdaki soruları örnek alabilirsiniz:

 • İşletmenizi üstün kılan özellikler nelerdir?(Nitelikli personeller, tedarikçilerle veya piyasadaki önemli aktörlerle olan güçlü bağlantılar, yeni pazarlar keşfetme becerisi vs gibi)
 • İşletmenizde en iyi yapılan şeyler nelerdir?(Performans analizleri, stok yönetimi, üretim planlaması vs gibi)
 • Rakiplerinize en net üstünlük kurduğunuz alanlar hangileridir?(Uygun fiyatlar, başarılı reklam stratejileri, ilgi çekici kampanyalar vs gibi)

W Sütunu İçin Örnek Sorular

S ve W sütunlarını bir araya getirerek işletmenin iç analizini tamamlayabilirsiniz. İşletmenizin zayıf yönlerini irdeleyeceğiniz W sütunu için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

 • İşletmenizde kötü yapılan şeyler nelerdir?(Zaman yönetimi, iş veriminin düşük olması, kurum içi iletişim problemleri vs gibi)
 • İşletmenizde iyileştirilmesi gereken konu başlıkları nelerdir?
 • Rakiplerinizin size üstünlük kurduğu alanlar var mı? Varsa işletmenizin bu alanlardaki rekabet gücünü nasıl arttırabilirsiniz?

O Sütunu İçin Örnek Sorular

Geriye kalan son iki sütun olan O ve T sütunları ise işletmenin dış analizi olarak isimlendirilir. Bu noktada işletmeye bağlı olmayan ve genellikle çevresel faktörler sonucu meydana gelen avantaj ve tehditleri irlemeniz gerekmektedir. İşletmenizin sahip olduğu avantajları belirleyeceğiniz O sütunu için aşağıdaki sorulardan ilham alabilirsiniz:

 • İşi kolaylaştıracak, verimi ve kar oranını arttırarak teknolojik gelişmeler nelerdir?
 • Sektörün şu anki durumu nedir? Sektörde doldurulması gereken boşluklar var mı?
 • Devletimizin ve uluslararası kurumların, sektörle ilgili teşvik ve destek politikaları ne durumda?
 • Hedef kitlenizin harcama alışkanlıklarında ve sosyo-kültürel durumunda ne gibi değişimler yaşanıyor?
 • Ekonomik göstergeler sektörünüzle ilgili ne gibi ipuçları veriyor?

T Sütunu İçin Örnek Sorular

SWOT analizi tablosundaki en son sütun T sütunudur. Bu sütunda dış etkenlerin oluşturduğu veya oluşturabileceği potansiyel tehditleri incelemeniz gerekmektedir. T sütunu için aşağıdaki soruları değerlendirebilirsiniz:

 • İşletmenizin daha iyi performans göstermesini engelleyen en büyük dış etken nedir?
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmeler sektörünüze ve kurumunuza karşı tehdit oluşturuyor mu?
 • Şirketin borcu veya nakit akışında problem var mı?
 • Mevcut ve potansiyel rakipleriniz sektördeki konumunuz açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor mu?

SWOT Analizi Nasıl Değerlendirilir?

S, W, O ve T sütunlarını objektif bir biçimde doldurduktan sonra, aşağıdaki dört soruyu cevaplandırarak analizi tamamlayabilirsiniz. Değerlendirme aşamasında mevcut durumunuz hakkında daha net fikirlere sahip olacak ve gelecek durumunuz için etkili stratejiler oluşturma imkanı bulacaksınız. SWOT analizi değerlendirme ve raporlama kısmı için aşağıdaki soruları cevaplandırmalısınız:

 1. İşletmenin güçlü olduğu noktaları nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Güçlü olduğumuz noktaları stabil tutmak adına ne gibi adımlar atmamız gerekir?
 2. İşletmenin zayıf yönlerini nasıl güçlendirebiliriz? Zayıf yönlerin ilerleyen zamanlarda ciddi tehditler oluşturmaması adına neleri değiştirmeye ihtiyaç duyuyoruz?
 3. Çevresel etkenlerin sunduğu fırsatları en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?
 4. Çevresel etkenlerin oluşturduğu tehditlere karşı nasıl bir savunma stratejisi geliştirebiliriz? Tehditleri bertaraf etmek için yardım alabileceğimiz kişi ve/veya kurumlar var mı?

Görüldüğü üzere SWOT analizi yapmak oldukça basit ve keyiflidir. SWOT analizi sayesinde işletmenizi ve sektörünüzü daha yakından tanıyabilir, enerjinizi ve dikkatinizi doğru noktalara yönlendirebilirsiniz.

SWOT Analizi Ne Zaman Yapılır?

İşletmelerin stratejik yönetim sürecinde düzenli periyotlarla SWOT analizi yapması büyük önem arz etmektedir. Periyodik SWOT analizi dışında stratejik bir karar alma aşamasında, nicel verilerin yetersiz kaldığı durumlarda, sorun tanımlama aşamalarında ve çözüm oluşturma süreçlerinde SWOT analizi yapabilirsiniz.