Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

SQL Server Testi

#1. SQL’in açılımı nedir? ? İngilizcedir

SQL‘in açılımı Structured Query Language, bu da Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamındadır.

#2. Veritabanından veri okumak için hangi SQL deyimi kullanılır?

#3. "Müşteriler" tablosundaki tüm sütunları getirmek için eksik ifadeyi ekleyin.

______ * FROM Müşteriler

#4. Veritabanındaki verileri güncellemek için hangi SQL deyimi kullanılır?

#5. Veritabanından veri silmek için hangi SQL deyimi kullanılır?

#6. Veritabanına yeni veri eklemek için hangi SQL deyimi kullanılır?

#7. SQL ile “Kişiler” adlı bir tablodan “Ad” adlı bir sütunu nasıl seçersiniz?

#8. SQL ile “Kişiler” adlı bir tablodaki tüm sütunları nasıl seçersiniz?

#9. SQL ile, “Ad” sütununun değerinin “Ali” olduğu “Kişiler” adlı bir tablodaki tüm kayıtları nasıl seçersiniz?

#10. SQL ile, "Ad" sütununun değerinin "a" ile başladığı "Kişiler" adlı bir tablodaki tüm kayıtları nasıl seçersiniz?

#11. OR operatörü, listelenen HERHANGİ bir koşul doğruysa kayıt görüntüler. AND operatörü, listelenen koşulların TÜMÜ doğruysa kayıt görüntüler.

#12. SQL ile, "Ad"ın "Ali" ve "Soyadı"nın "Yılmaz" olduğu "Kişiler" adlı bir tablodaki tüm kayıtları nasıl seçersiniz?

#13. SQL ile, "Ad"ın alfabetik olarak "Hasan" ve "Osman" arasında (ve dahil) olduğu "Kişiler" adlı bir tablodaki tüm kayıtları nasıl seçersiniz?

#14. Yalnızca farklı (ayrık) değerler döndürmek için hangi SQL deyimi kullanılır?

#15. Sonuç kümesini sıralamak için hangi SQL anahtar sözcüğü kullanılır?

#16. SQL ile, "Kişiler" adlı bir tablodaki tüm kayıtları "Ad"a göre azalan şekilde sıralanmış şekilde nasıl döndürebilirsiniz?

#17. SQL ile "Kişiler" tablosuna nasıl yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz?

#18. SQL ile "Kişiler" tablosuna "Yılmaz"ı "Soyadı" olarak nasıl ekleyebilirsiniz?

#19. Kişiler tablosunda "Soyad" sütununda "Arslan"ı "Yılmaz" olarak nasıl değiştirirsiniz?

#20. SQL ile Kişiler Tablosunda "Ad"ın "Ali" olduğu kayıtları nasıl silebilirsiniz?

#21. SQL ile "Kişiler" tablosundaki kayıt sayısını nasıl döndürebilirsiniz?

#22. En yaygın birleştirme (JOIN) türü nedir?

#23. Bir aralıktaki değerleri seçmek için hangi operatör kullanılır?

#24. NOT NULL kısıtlaması, bir sütunu NULL değerleri kabul etmemeye zorlar.

#25. Bir sütunda belirli bir örüntüyü aramak için hangi operatör kullanılır?

#26. 'Müşteriler' adlı bir veritabanı tablosu oluşturmak için hangi SQL ifadesi kullanılır?

#27. Müşteriler tablosundaki tüm kayıtların Şehir sütununu güncelleyin.

______ Müşteriler _____ Şehir = 'İzmir'

Uyan tüm seçenekleri seçiniz

#28. Normalizasyon nedir?

#29. ACID'ın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Birincil anahtar (PRIMARY KEY) nedir?

#31. Bir tablo, tablodaki satırı benzersiz şekilde tanımlayan birden fazla sütun kombinasyonuna sahip olabilir; her kombinasyona _________ denir.

#32. Otomatik olarak sayısal değerler üreten bir sütuna __________ denir.

#33. Bir SQL sorgusunda sorgu operatörlerinin doğru sırası nedir?

#34. Index'ler nedir?

#35. SQL Server'daki Index tipleri aşağıdakilerden hangileridir?

#36. RAID'in açılımı nedir?

#37. Birincil anahtar ile Benzersiz anahtar arasındaki fark nedir?

#38. OLTP'nin açılımı nedir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi SQL Server'daki kilit (lock) türleridir?

#40. SQL Server'daki kimlik doğrulama modları nelerdir?

#41. Trigger (tetikleyici) nedir?

#42. Aşağıdakilerden hangileri SQL Server Trigger çeşitlerindendir?

#43. Aşağıdakilerden hangileri SQL Server'da geçici tabloların tiplerindendir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi SQL Server'da geçerli bir veri türü değildir

#45. Aşağıdakilerden hangisi SQL Server'da geçerli bir Transaction Level'dır?

#46. Saklı yordamlarda (Stored procedure) bir hata oluşturmak için aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi kullanılır?

#47. Aşağıdakilerden hangileri SQL Server'daki replikasyon türlerindendir?

#48. Aşağıdaki komut ne döndürür?

SELECT SUBSTRING('İ-Akademi', 2, 4) AS ExtractString;

#49. Aşağıdaki komut ne döndürür?

SELECT ISDATE('2021-02-29');

#50. Aşağıdaki komut ne döndürür?

SELECT CHARINDEX('t', 'Customer') AS MatchPosition;

Tamamla

Results

-