fbpx

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi (UFRS)

Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 18 Saat
Dersler: 20

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  İ-Akademi’nin UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi ile iş hayatınızda fark yaratın!

  UFRS Eğitimi, kurumların talebi ve ihtiyaçlarına paralel bir şekilde gerçekleşmektedir.

  Dünyada ve özellikle Avrupa’da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS’ye göre yapıyor. 2006 yılında Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve SPK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. Ocak 2011’de yasalaşarak 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişliyor. Belli ölçekteki tüm anonim ve limited şirketlerin mali tablolarını 1 Ocak 2013’ten itibaren bu standartlara göre hazırlaması gerekiyor.

  Hedef Kitle

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal  raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe girecek Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) uyarınca muhasebe ve raporlama yapması olası gerekli olan işletmelerin aşağıda listelenen çalışanları bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır:

  • Mali İşler Departmanı Yöneticileri
  • Finans Direktörleri
  • Finansal Koordinatörleri
  • Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları
  • Muhasebe Müdürleri ve bu bölümlerin çalışanları
  • Bu konular hakkında bilgiye ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve çalışanlar.

  Ön Koşullar

  UFRS Eğitimi‘ne katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

  Ünvanlar

  • Raporlama Uzmanı
  • UFRS Uzmanı

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • UFRS’ye uygun raporlar hazırlayabilme

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası

  Broşür

  FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

  1
  Finansal Tabloların Sunumu
  2
  Bilanço
  3
  Gelir Tablosu
  4
  Nakit Akım Tablosu
  5
  Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
  6
  Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar
  7
  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Faaliyetler
  8
  Faaliyet Bölümleri

  VARLIKLAR

  1
  Stoklar
  2
  Maddi Duran Varlıklar
  3
  Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  4
  Varlıklarda Değer Düşüklüğü

  YÜKÜMLÜLÜKLER

  1
  Karşılıklar ve Yükümlülükler
  2
  Vergi Muhasebesi
  3
  Çalışanlara Sağlanan Faydalar

  KAR

  ZARAR VE ÖZSERMAYE

  1
  Hasılat

  GENEL HATLARIYLA FİNANSAL ENSTRÜMANLAR

  1
  Türev Araçları
  2
  Borçlanma Maliyetleri
  3
  Kiralama İşlemleri
  4
  UFRS’nin Finansal Tablolarda İlk Uygulanışı

  UYGULAMALI VAKA ÇALIŞMASI

  UFRS Eğitimi, İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer alan genel merkezimizde gerçekleştirilir. Genel merkezimizdeki sınıflarımız, son teknoloji ekipman ve yazılımlarla donatılmış olup, verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için her ayrıntı düşünülmüştür.
  UFRS Eğitimi, hem bireysel hem de kurumsal başvuruların tamamına açıktır. Kurumsal başvurularda, eğitimin kurumunuz bünyesinde veya sizin belirleyeceğiniz bir lokasyonda gerçekleştirilmesini istiyorsanız detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
  Hayır. İ-Akademi, kursun en verimli şartlarda gerçekleşmesi için tüm ekipman ve doküman desteğini kursiyerlerine sunmaktadır. Öğrenme sürecinizi desteklemek adına yazılı ve görsel kaynak paylaşımı yapılır. Böylece hiçbir ekstra harcama yapmanıza gerek kalmaz.