fbpx

Eğitimin Amacı

Projelerin Fizibilite çalışmasının yapılması ve yönetimin projeler ile ilgili yatırım kararlarını bilgiye, analizlere dayalı olarak vermesi kurumun sürdürülebilirliğine, başarısına etki etmektedir. Yatırımların başarısızlıkla sonuçlanmaması için, yatırım projelerinin fizibilite etüdlerinin doğru ve hassasiyetle hazırlanması, fizibilite süreçlerinin bilinmesi gerekir. Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme eğitimi, fizibilitenin hazırlanma süreçlerini, aşamalarını, uygulamalı olarak gösteren bir eğitimdir. Bir projenin fikirden, yatırıma kadar olan süreçlerinde, tüm dünyada kabul görmüş PMI’ın ve UNIDO’nun fizibilite hazırlama ve değerlendirme tekniklerinin anlatılması, uygulamalar ile pekiştirilmesi eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

PMP Sertifikalı Eğitmenler Eşliğinde Üst Düzey Proje Yönetimi Eğitimleri

Eğitimin Yöntemi

Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla fizibilite hazırlama değerlendirme kavramları gerçek hayattan, iş dünyasından güncel örnekler ile ele alınır, kuruma özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini uygulayabilmeleri sağlanır. Eğitim yöntemi bilgiyi beceriye dönüştürmeyi hedefleyen ekip çalışması uygulamaları ile bütünleştirilmektedir.

Daha detaylı bilgilendirme ister misiniz? Formu doldurun, hemen dönüş yapalım! Dilerseniz (0232) 464 09 24 nolu numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)
Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

Kurum bünyesinde proje yapan her birimden yöneticiler ve çalışanlar, proje ekipleri, proje yöneticileri, mühendisler, finans birimi çalışanları, şirket yönetim kadrosu, yatırım projelerine fizibilite çalışmalarına ilgi duyan ilgi duyan herkes katılabilir.

Proje Yöneticiliği, Proje Lideri, Proje Yönetim Ofisi Yöneticiliği, Şirket Yönetimi, ARGE, Satış Pazarlama, Üretim, Planlama, Finansman Departmanı Yöneticiliği,  Takım Lideri vb. gibi birçok görevde çalışan uzmanlar için fizibilite hazırlama tekniklerini ve uygulamalarını bilmek, projelerin başarılı bir şekilde başlatılması için fark yaratan bir özelliktir.

 • Proje Yöneticisi
 • Proje Koordinatörü
 • Finansman Yöneticisi
 • Proje Lideri
 • Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi’ni bitiren katılımcılar, İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Eğitim İçeriği

 • Proje ve İş fikri kavramları
 • İş fikirlerinin  projeye dönüşüm süreçleri
 • Projeyi başlatan nedenler, gerekçeler
 • Stratejik yönetim – Hedeflerle yönetim ilkeleri
 • Stratejik yönetim ile projeler arasındaki ilişkiler ve fizibilite
 • Proje seçim modelleri, finansal göstergeler ile proje seçimi
 • Şirkete özgü proje değerlendirme ve seçim sistemi kurulumu
 • Yatırım projeleri ve yatırım projelerinin önemi
 • Proje geliştirme süreci
  • Proje döngüsü fazları
  • Yatırım öncesi çalışmalar
   • Fırsatlar
   • Ön fizibilite
   • Fizibilite
   • Destek çalışmaları
   • SWOT
 • Yatırım öncesi çalışmalarda, fizibilite çalışmalarında hassasiyet
 • Fizibilitenin tanımı ve karakteristik özellikleri
 • Fizibilitenin karar destek süreçlerine etkisi
  • Fizibilitede bakış açısı
  • Fizibilitelerde içerik belirleme
 • Fizibilite hazırlama aşamaları
  • a. Pazar Analizi – (Market Analysis) pazarın değerlendirilmesi, talep tahminleri, pazarlama stratejisi oluşturma, ürün hayat döngüsü, pazar analizi veri kaynakları
  • UYGULAMALAR: Katılımcılar ile birlikte örnek bir projenin talep tahminlerinin hesaplanması ve yorumlanması
  • b. Teknik Analiz – (Technical Analysis) teknik analiz süreci, içeriği, bu süreçte belirlenen konular, yetersiz teknik analizin sonuçları, teknoloji yönetimi ve kullanıcıya adaptasyonu
  • c. Finansal Analiz – (Financial Analysis)
   • Proforma tabloların hesaplanması
    • Yatırım tutarının belirlenmesi,
    • Yıllık işletme giderleri hesabı,
    • Yıllık işletme gelirleri hesabı,
    • İşletme sermayesi hesabı (working capital),
    • Proforma maliyet tablosu,
    • Proforma gelir-gider ve nakit akım tablosu,
    • Amortismanların hesaplanması
  • UYGULAMALAR: Katılımcılar ile birlikte örnek bir projenin proforma tabloların hesaplanması, düzenlenmesi ve yorumlanması
   • Paranın zaman değeri (Time Value of Money)
    • Paranın zaman değerinin fizibilitelere etkisi
    • İndirgeme oranı  (WACC)
    • Net bugünkü değer (NPV) kavramı ve hesaplamaları
   • Fizibilite sonuçlarını değerlendirme teknikleri (Evaluation Techniques)
    • Net bugünkü değer yöntemi (NPV)
    • İç karlılık oranı (IRR)
    • Geri ödeme süresi yöntemi (PBP)
    • Net bugünkü değer ve iç karlılık oranı yöntemlerinin karşılaştırılması
  • UYGULAMALAR: Katılımcılar ile birlikte NPV, PBP ve IRR kriterlerinin hesaplanması, analiz edilmesi, yatırım kararlarının irdelenmesi)
   • Fizibilite değerlendirme ve değerlendirmenin önemi
    • Fizibilite Değerlendirme raporu hazırlama teknikleri
    • Fizibilite değerlendirme rapor örnekleri
   • Risk Analizleri
    • Kara geçiş noktası (Break-Even Point)
     • KGN duyarlılıkları
     • KGN kullanım alanları
    • Duyarlılık analizleri (Sensitivity Analysis)
     • Fiyat, yatırım, maliyet duyarlılıkları
 • Projenin uygulama süreçleri
 • Projenin devreye alma süreçleri
 • Projenin tamamlanması operasyona geçiş süreçleri
 • Proje – Operasyon farkı

Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Dokümanları

pdf-icon

Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme

Kurs No
Ders Süresi Saat

Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi İçin Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu