fbpx
Favorilere Ekle

Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme

Sınıf Kontenjanı: 8 öğrenci
Süre: 14 Saat
Dersler: 61

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  Projelerin Fizibilite çalışmasının yapılması ve yönetimin projeler ile ilgili yatırım kararlarını bilgiye, analizlere dayalı olarak vermesi kurumun sürdürülebilirliğine, başarısına etki etmektedir. Yatırımların başarısızlıkla sonuçlanmaması için, yatırım projelerinin fizibilite etüdlerinin doğru ve hassasiyetle hazırlanması, fizibilite süreçlerinin bilinmesi gerekir. Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme eğitimi, fizibilitenin hazırlanma süreçlerini, aşamalarını, uygulamalı olarak gösteren bir eğitimdir. Bir projenin fikirden, yatırıma kadar olan süreçlerinde, tüm dünyada kabul görmüş PMI’ın ve UNIDO’nun fizibilite hazırlama ve değerlendirme tekniklerinin anlatılması, uygulamalar ile pekiştirilmesi eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

  Eğitimin Yöntemi

  Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla fizibilite hazırlama değerlendirme kavramları gerçek hayattan, iş dünyasından güncel örnekler ile ele alınır, kuruma özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini uygulayabilmeleri sağlanır. Eğitim yöntemi bilgiyi beceriye dönüştürmeyi hedefleyen ekip çalışması uygulamaları ile bütünleştirilmektedir.

  Hedef Kitle

  Kurum bünyesinde proje yapan her birimden yöneticiler ve çalışanlar, proje ekipleri, proje yöneticileri, mühendisler, finans birimi çalışanları, şirket yönetim kadrosu, yatırım projelerine fizibilite çalışmalarına ilgi duyan ilgi duyan herkes katılabilir.

  Ön Koşullar

  Proje Yönetiminde Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi‘ne katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Fakat projelerde bulunmuş olmak veya proje liderliği yapmış olmak eğitimin kalitesi açısından büyük fayda sağlayacaktır.

  Ünvanlar

  • Proje Yöneticisi
  • Proje Uzmanı
  • Proje Uzmanı
  • Proje Koordinatörü
  • Proje Lideri

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Projelerin başarılı bir şekilde başlatılması
  • Proje Yöneticiliği, Proje Lideri, Proje Yönetim Ofisi Yöneticiliği, Şirket Yönetimi, ARGE, Satış Pazarlama, Üretim, Planlama Departmanı Yöneticiliği, Takım Lideri vb. gibi birçok görevde çalışırken eğitimde kazanılan teorileri uygulayabilme

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası

  Broşür

  GİRİŞ

  1
  Proje ve İş fikri Kavramları
  2
  İş Fikirlerinin Projeye Dönüşüm Süreçleri
  3
  Projeyi Başlatan Nedenler ve Gerekçeler
  4
  Stratejik Yönetim – Hedeflerle Yönetim İlkeleri
  5
  Stratejik Yönetim ile Projeler Arasındaki İlişkiler ve Fizibilite
  6
  Proje Seçim Modelleri, Finansal Göstergeler ile Proje Seçimi
  7
  Şirkete Özgü Proje Değerlendirme ve Seçim Sistemi Kurulumu
  8
  Yatırım Projeleri ve Yatırım Projelerinin Önemi

  PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ

  1
  Proje Döngüsü Fazları
  2
  Yatırım Öncesi Çalışmalar
  3
  Fırsatlar
  4
  Ön Fizibilite
  5
  Fizibilite
  6
  Destek Çalışmaları
  7
  SWOT

  FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

  1
  Yatırım Öncesi Çalışmalarda ve Fizibilite Çalışmalarında Hassasiyet
  2
  Fizibilitenin Tanımı ve Karakteristik Özellikleri
  3
  Fizibilitenin Karar – Destek Süreçlerine Etkisi
  4
  Fizibilitede Bakış Açısı
  5
  Fizibilitelerde İçerik Belirleme

  FİZİBİLİTE HAZIRLAMA AŞAMALARI - 1: PAZAR ANALİZİ

  1
  Pazarın Değerlendirilmesi
  2
  Talep Tahminleri
  3
  Pazarlama Stratejisi Oluşturma
  4
  Ürün Hayat Döngüsü
  5
  Pazar Analizi Veri Kaynakları
  6
  UYGULAMALAR: Katılımcılar ile Birlikte Örnek bir Projenin Talep Tahminlerinin Hesaplanması ve Yorumlanması

  FİZİBİLİTE HAZIRLAMA AŞAMALARI - 2: TEKNİK ANALİZ

  1
  Teknik Analiz Süreci
  2
  Teknik Analiz İçeriği
  3
  Teknik Analiz Sürecinde Belirlenen Konular
  4
  Yetersiz Teknik Analizin Sonuçları
  5
  Teknoloji Yönetimi ve Kullanıcıya Adaptasyonu

  FİZİBİLİTE HAZIRLAMA AŞAMALARI - 3: FİNANSAL ANALİZ

  1
  Proforma Tabloların Hesaplanması
  2
  Yatırım Tutarının Belirlenmesi
  3
  Yıllık İşletme Giderleri Hesabı
  4
  Yıllık İşletme Gelirleri Hesabı
  5
  İşletme Sermayesi Hesabı (Working Capital)
  6
  Proforma Maliyet Tablosu
  7
  Proforma Gelir-Gider ve Nakit Akım Tablosu
  8
  Amortismanların Hesaplanması
  9
  UYGULAMALAR: Katılımcılar ile Birlikte Örnek bir Projenin Proforma Tabloların Hesaplanması, Düzenlenmesi ve Yorumlanması

  YATIRIM DEĞERLENDİRME

  1
  Paranın Zaman Değeri
  2
  Paranın Zaman Değerinin Fizibilitelere Etkisi
  3
  İndirgeme Oranı (WACC)
  4
  Net Bugünkü Değer (NPV) Kavramı ve Hesaplamaları
  5
  Fizibilite Sonuçlarını Değerlendirme Teknikleri
  6
  Net Bugünkü Değer Yöntemi (NPV)
  7
  İç Karlılık Oanı (IRR)
  8
  Geri Ödeme Süresi Yöntemi (PBP)
  9
  Net Bugünkü Değer ve İç Karlılık Oranı Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  10
  UYGULAMALAR: Katılımcılar ile Birlikte NPV, PBP ve IRR Kriterlerinin Hesaplanması, Analiz Edilmesi, Yatırım Kararlarının İrdelenmesi)

  FİZİBİLİTE DEĞERLENDİRME VE ÖNEMİ

  1
  Fizibilite Değerlendirme Raporu Hazırlama Teknikleri
  2
  Fizibilite Değerlendirme Rapor Örnekleri

  RİSK ANALİZLERİ

  1
  Kara Geçiş Noktası
  2
  KGN Duyarlılıkları
  3
  KGN Kullanım Alanları
  4
  Duyarlılık Analizleri
  5
  Fiyat, Yatırım, Maliyet Duyarlılıkları

  PROJE SÜREÇLERİ

  1
  Projenin Uygulama Süreçleri
  2
  Projenin Devreye Alma Süreçleri
  3
  Projenin Tamamlanması ve Operasyona Geçiş Süreçleri
  4
  Proje – Operasyon Farkı