fbpx

Eğitimin Amacı

Projelerde verim ve performansı arttırmak, kaynak israfını azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite hedeflerine erişmek için alınması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir.   Bu eğitimin temel amacı projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere projelerde, kapsam, süre, maliyet ve kalite alanlarında hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri uygulamalar yoluyla kavratmaktır.  Kurumların temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır.   Bu eğitim kurumsal proje yönetim süreçlerine geçişin önemli bir adımıdır.

PMP Sertifikalı Eğitmenler Eşliğinde Üst Düzey Proje Yönetimi Eğitimleri

Eğitimin Yöntemi

Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, kuruma özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak  katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.

Daha detaylı bilgilendirme ister misiniz? Formu doldurun, hemen dönüş yapalım! Dilerseniz (0232) 464 09 24 nolu numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)
Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

Kurum bünyesinde proje yapan her birimden yöneticiler ve çalışanlar, proje ekipleri, proje yöneticileri, mühendisler, şefler ve yönetim kadrosu, proje yönetimine ilgi duyan herkes katılabilir.

Proje Yöneticiliği, Proje Lideri, Proje Yönetim Ofisi Yöneticiliği, Şirket Yönetimi, ARGE, Satış Pazarlama, Üretim, Planlama Departmanı Yöneticiliği,  Takım Lideri vb. gibi birçok görevde çalışan uzmanlar için PMI uygulamalarını bilmek, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması için fark yaratan bir özelliktir.

 • Proje Yöneticisi
 • Proje Koordinatörü
 • Proje Lideri
 • Proje Uzmanı
 • PMI Metodolojisi Proje Yönetimi Eğitimi’ni bitiren katılımcılar, İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi) Eğitim İçeriği

 • Proje Kavramı, Projelerin tanımlanması ve diğer işlerden ayrıştırılması
 • Proje Yönetimi Kavramı – Projelerde yönetimin rolü
 • Program – Portföy Kavramı ve yönetsel yaklaşımlar
 • Projelerin organizasyonun vizyonu ve stratejik hedefleri ile bağlantısı ve seçim metodolojileri
 • Projelerin fazlar ile yönetimi

Proje Yönetiminde 4 Kısıt

 • Maliyet
 • Zaman
 • Kalite
 • Kapsam

Proje Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler

 • Organizasyonel kültür
 • Organizasyonel süreçler
 • Organizasyon yapısı

Proje Yönetiminde Olgunluk

 • Olgunluk seviyeleri
 • PMO’lar ve olgunluk seviyeleri

PMI Standardına Göre Proje Yönetim Süreçleri

Proje yönetimi bilgi alanları

Proje Yönetiminde Temel Roller

Ekipteki rollerin tanımlanması, kişilerin yetkinliklerinin belirlenmesi

 • Sponsor
 • Proje Yöneticisi
 • Proje Lideri
 • Proje Ekibi
 • Proje entegrasyonunun yönetimi
 • Proje beratı ve proje yönetimindeki önemi
 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Proje başarı kriterlerinin tanımlanması
 • Projede değişim yönetimi
  • Proje sürecinde değişiklilerin takibi/yönetilmesi
  • Değişimlerin proje üzerindeki etkilerinin analizi ve raporlama

Proje beratı oluşturma (ekip çalışması)-Project  Charter

Projelerde Paydaş ve İletişim Yönetimi

 • Paydaş tanımlama
 • Paydaş analizi ve strateji tanımlama
 • Paydaş yönetimi
 • Proje iletişim planı, iletişim kurgusu
 • İletişim planı raporlama ve bilgi dağıtımı

Proje Kapsam Yönetimi

 • Projede ihtiyaçların toplanması
  • İhtiyaçların tanımlanması
  • İhtiyaç tanımlama hedefleri belirleme
 • Kapsamın tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısı – WBS kavramı
  • WBS , milestone içeriği ve amacı
  • WBS oluşturma teknikleri
  • WBS kullanım alanları
  • İş kırılım örneği

Proje Zaman Yönetimi

 • Faaliyet ve görev oluşumu
  • Faaliyet kavramı
  • WBS – Faaliyet ilişkisi
 • Faaliyet Sıralama – NW diyagramları
  • Ok Diyagramı
  • Kutu Diyagramı – PDM
 • Kaynak atma ve faaliyetsüresi tahminleme
 • İş Programı Oluşturma
  • Kritik yol kavramı
  • ES, LS, EF, LF kavramları
  • CPM Örneği
  • GANTT
  • Zaman temeli kavramı

Proje GANTT (proje zaman çubuk diyagramı)  (ekip çalışması)

İş programı oluşturma (CPM örneği) – proje süresini hesaplama

Maliyet Yönetimi

 • Maliyetlerin sınıflanması
 • Risk maliyetleri
 • Bütçe oluşumları
 • Maliyet temeli

Risk Yönetimi

 • Risk yönetimi kavramı
 • Risk tanımlama
 • Risk analizi
  • Nitel
   • Etki ve olasılık kavramları
   • Etki ve olasılık matrisi
   • Bilinebilirlik etkisi
  • Nicel

Risk yönetimi uygulaması

Proje Tedarik Yönetimi

 • Dışarıdan alınacak mal ve hizmetlerin tanımlanması
 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Tedariklerin planlanması
 • Tedarikte kullanılan sözleşme tipleri ve riskleri

Proje İzleme ve Kontrol

 • Proje durum toplantıları
 • Etkin gözden geçirmeler
 • Proje toplantılarının etkin yönetimi
 • Planlanan ile gerçekleşen farkı
 • Varyans analizi ve aksiyon faaliyetlerini belirleme

Proje Kapanış

 • Proje kapatma prosedürleri
 • Kurumsal öğrenme – Lessons Learned
 • Kapanan projelerin yaygınlaştırılması

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi) Dokümanları

pdf-icon

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi)

Kurs No
Ders Süresi14 Saat

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi) İçin Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu