fbpx
Favorilere Ekle

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi)

Sınıf Kontenjanı: 8 öğrenci
Süre: 14 Saat
Dersler: 90

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  Projelerde verim ve performansı arttırmak, kaynak israfını azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite hedeflerine erişmek için alınması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. Bu eğitimin temel amacı projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere projelerde, kapsam, süre, maliyet ve kalite alanlarında hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri uygulamalar yoluyla kavratmaktır. Kurumların temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim kurumsal proje yönetim süreçlerine geçişin önemli bir adımıdır.

  Eğitimin Yöntemi

  Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, kuruma özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.

  Hedef Kitle

  Kurum bünyesinde proje yapan her birimden yöneticiler ve çalışanlar, proje ekipleri, proje yöneticileri, mühendisler, şefler ve yönetim kadrosu, proje yönetimine ilgi duyan herkes katılabilir.

  Ön Koşullar

  Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi) Eğitimi‘ne katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Fakat projelerde bulunmuş olmak veya proje liderliği yapmış olmak eğitimin kalitesi açısından büyük fayda sağlayacaktır.

  Ünvanlar

  • Proje Yöneticisi
  • Proje Uzmanı
  • Proje Uzmanı
  • Proje Koordinatörü
  • Proje Lideri

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Yönetilmesi gereken projeleri planlama
  • PMI uygulamalarını bilmek ve uygulayabilmek
  • Proje Yöneticiliği, Proje Lideri, Proje Yönetim Ofisi Yöneticiliği, Şirket Yönetimi, ARGE, Satış Pazarlama, Üretim, Planlama Departmanı Yöneticiliği, Takım Lideri vb. gibi birçok görevde çalışırken eğitimde kazanılan teorileri uygulayabilme

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası

  Broşür

  PROJE KAVRAMI

  1
  Proje Kavramı, Projelerin Tanımlanması ve Diğer İşlerden Ayrıştırılması
  2
  Proje Yönetimi Kavramı – Projelerde Yönetimin Rolü
  3
  Program – Portföy Kavramı ve Yönetsel Yaklaşımlar
  4
  Projelerin organizasyonun Vizyonu ve Stratejik hedefleri ile Bağlantısı ve Seçim Metodolojileri
  5
  Projelerin Fazlar ile Yönetimi

  PROJE YÖNETİMİNDE DÖRT KISIT

  1
  Maliyet
  2
  Zaman
  3
  Kalite
  4
  Kapsam

  PROJE YÖNETİMİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  1
  Organizasyonel Kültür
  2
  Organizasyonel Süreçler
  3
  Organizasyon Yapısı

  PROJE YÖNETİMİNDE OLGUNLUK

  1
  Olgunluk Seviyeleri
  2
  PMO’lar ve Olgunluk Seviyeleri

  PMI STANDARDINA GÖRE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ

  1
  ProjeYönetimi Bilgi Alanları

  PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL ROLLER

  1
  Ekipteki Rollerin Tanımlanması, Kişilerin Yetkinliklerinin Belirlenmesi
  2
  Proje Yöneticisi
  3
  Sponsor
  4
  Proje Lideri
  5
  Proje Ekibi

  PROJE PLANLAMA & ENTEGRASYON

  1
  Proje Entegrasyonunun Yönetimi
  2
  Proje Beratı ve Proje Yönetimindeki Önemi
  3
  Proje Hedeflerinin Belirlenmesi
  4
  Proje Başarı Kriterlerinin Tanımlanması
  5
  Projede Değişim Yönetimi
  6
  Proje Sürecinde Değişiklilerin Takibi/Yönetilmesi
  7
  Değişimlerin Proje Üzerindeki Etkilerinin Analizi ve Raporlama

  UYGULAMA - 1

  1
  Proje Beratı Oluşturma (Ekip Çalışması)-Project Charter
  2
  Projelerde Paydaş ve İletişim Yönetimi
  3
  Paydaş Tanımlama
  4
  Paydaş Analizi ve Strateji Tanımlama
  5
  Paydaş Yönetimi
  6
  Proje İletişim Planı, İletişim Kurgusu
  7
  İletişim Planı Raporlama ve Bilgi Dağıtımı
  8
  Proje Kapsam Yönetimi
  9
  Projede İhtiyaçların Toplanması
  10
  İhtiyaçların Tanımlanması
  11
  İhtiyaç Tanımlama Hedefleri Belirleme
  12
  Kapsamın Tanımlanması
  13
  İş Kırılım Yapısı – WBS kavramı
  14
  WBS, Milestone İçeriği ve Amacı
  15
  WBS Oluşturma Teknikleri
  16
  WBS Kullanım Alanları
  17
  İş Kırılım Örneği
  18
  Proje Zaman Yönetimi
  19
  Faaliyet ve Görev Oluşumu
  20
  Faaliyet Kavramı
  21
  WBS – Faaliyet ilişkisi
  22
  Faaliyet Sıralama – NW Diyagramları
  23
  Ok Diyagramı
  24
  Kutu Diyagramı – PDM
  25
  Kaynak Atma ve Faaliyet Süresi Tahminleme
  26
  İş Programı Oluşturma
  27
  Kritik Yol Kavramı
  28
  ES, LS, EF, LF Kavramları
  29
  CPM Örneği
  30
  GANTT
  31
  Zaman Temeli Kavramı

  UYGULAMA - 2

  1
  Proje GANTT (Proje Zaman Çubuk Diyagramı) – Ekip Çalışması

  UYGULAMA - 3

  1
  İş Programı Oluşturma (CPM Örneği) – Proje Süresini Hesaplama
  2
  Maliyet Yönetimi
  3
  Maliyetlerin Sınıflanması
  4
  Risk Maliyetleri
  5
  Bütçe Oluşumları
  6
  Maliyet Temeli
  7
  Risk Yönetimi
  8
  Risk Yönetimi Kavramı
  9
  Risk Tanımlama
  10
  Risk Analizi
  11
  Nitel
  12
  Etki ve Olasılık Kavramları
  13
  Etki ve Olasılık Matrisi
  14
  Bilinebilirlik Etkisi
  15
  Nicel

  UYGULAMA - 4

  1
  Risk Yönetimi Uygulaması
  2
  Proje Tedarik Yönetimi
  3
  Dışarıdan Alınacak Mal ve Hizmetlerin Tanımlanması
  4
  Tedarikçi Seçim Kriterleri
  5
  Tedariklerin Planlanması
  6
  Tedarikte Kullanılan Sözleşme Tipleri ve Riskleri
  7
  Proje İzleme ve Kontrol
  8
  Proje Durum Toplantıları
  9
  Etkin Gözden Geçirmeler
  10
  Proje Toplantılarının Etkin Yönetimi
  11
  Planlanan ile Gerçekleşen Farkı
  12
  Varyans Analizi ve Aksiyon Faaliyetlerini Belirleme
  13
  Proje Kapanış
  14
  Proje Kapatma Prosedürleri
  15
  Kurumsal Öğrenme – Lessons Learned
  16
  Kapanan Projelerin Yaygınlaştırılması