fbpx
Favorilere Ekle

PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Sınıf Kontenjanı: 8 öğrenci
Süre: 35 Saat
Dersler: 80

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  Proje Yöneticiliği mesleğinin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan PMP (Project Management Professional) sertifikası günümüzde projelerle uğraşan ve proje yöneticiliği yapan her kesimden kişiler için önemli hale gelmiştir.

  Proje yönetimi alanında PMI (Project Management Institue) tarafından yapılan PMP sertifakasyon sınavına hazırlanmak isteyen katılımcılar için;

  • PMI bilgi alanları, süreçleri, girdi, çıktı ve teknikler, alınan dersler
  • Proje yöneticisinin rolü ve yetenek üçgeni
  • Adaptif ve iteratif metodolojilerde kullanım
  • Süreç faktörleri ve kurum içi uyarlama
  • Sınavda başarı getiren pratik bilgiler anlatılır.

  Soru çözümleri yapılarak katılımcıların sınava hazırlanmasının sağlanması eğitimin temel amacıdır.

  Bu eğitimin diğer amacı ise; temel proje yönetim bilgisine ve becerisine sahip olup, proje yönetiminde üst seviye bilgi sahibi olmak isteyenler ile proje yöneticiliğini profesyonel olarak bilgiye dayalı yapmak isteyenler için ileri seviye teknik bilginin aktarılması ve soru çözümleriyle bu bilginin projelerde simüle edilmesidir.

  Eğitimin Yöntemi

  PMI PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi güncel “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) 6. sürümünün proje yönetim süreçleri, bilgi alanları ve temel kavramları odaklı olarak verilmektedir. Bunun yanısıra her prosesin girdi, çıktı, araç ve teknikleri üzerinde durulmakta, yinelemeli ve çevik yaklaşımlara uyarlama esasları da anlatılmaktadır.

  Konu ve kavramsal anlatımların yanısıra gerçek projeler üzerinden örnekler verilmekte olup, katılımcıların projelerin yönetilmesindeki PMI yaklaşımını daha iyi anlaması sağlanmaktadır. Ayrıca konu gözden geçirme soru ve cevapları ile PMP sınav hazırlığı bütünleştirilmektedir. Konu işlenişleri esnasında PMP sınav soru teknikleri hakkında bilgiler verilmekte, katılımcılar ile birlikte sınav soruları çözülmekte ve çözümler irdelenmektedir.

  Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar ve PMI’ın PMP sınavına girmek için ön şart olarak gereken eğitim alma koşulunu sağlarlar.

  PMP sınavı hazırlık eğitimi 4 gün süre ile planlanmıştır. Eğitimde konu anlatımı, terminoloji eşleştirme, alıştırmalar ile PMBOK-V6’nın süreç grupları ve bilgi alanlarının 49 proses özelinde çalışması yapılır. Ayrıca soru çözüm taktikleri, sınav stratejileri üzerinden bir kez daha katılımcılara bilgilendirmeler yapılır.

  Hedef Kitle

  Organizasyonlarda proje planlama, takip ve raporlama süreçlerinde yer alanlar, proje yöneticileri veya proje yöneticilerinin raporlarını incelemek durumunda olan kurum yöneticileri için uygun bir eğitimdir. Uzmanlık alanından bağımsız olarak proje planlayacak, takip edecek, raporlayacak herkes bu eğitme katılabilirler.

  Ön Koşullar

  PMP Sınavı Hazırlık Eğitimi‘ne katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Fakat PMP sınavının ön şartı; 4 yıllık üniversite mezunları için Son 8 yılda en az 3 yıl (4500 saat) proje liderliği ya da yönetimi tecrübesi ve 35 saatlik proje yönetimi eğitimi almaktır.

  Ünvanlar

  • Proje Yöneticisi
  • Proje Uzmanı
  • Proje Uzmanı
  • Proje Koordinatörü
  • Proje Lideri

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Yönetilmesi gereken projeleri planlama
  • Kaynak havuzlarını oluşturma
  • PMP Sınavının içeriğine tam bir şekilde hakim ve sınava hazır olma
  • PMP Sertifikasına sahip olmak ve PMI uygulamalarını bilmek
  • Projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak

  Sınavlar

  • PMP Sınavı

  Sertifikalar

  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası
  • PMP Sertifikası

  Broşür

  PMP KAVRAMI

  1
  Sınava Başvuru Süreci
  2
  PMP Sınav Soruları
  3
  PMP Sınavı Geçme Koşulları
  4
  PMP Sınav Merkezleri
  5
  PMP Sınav Sırasından Önemli Konular

  PMI Metholodijisi

  1
  Operasyon, Proje, Program ve Portföy Kavramları
  2
  Uyarlama Teknikleri
  3
  Proje Yönetim Dökümanları
  4
  Çevresel Faktör ve Organizasyonel Sermaye Kavramları
  5
  Organizasyon Yapısı ve Proje Başarı İlişkisi
  6
  Proje Yöneticisinin Rolü ve Nitelikleri
  7
  Yetenek Üçgeni
  8
  Bütünsellik Yaklaşımı
  9
  Proje Paydaşı Kavramı
  10
  Proje Fazı Kavramı
  11
  Bilgi Alanı – Süreç Grubu Yaklaşımı
  12
  Süreçlerin Genel Olarak Tanımlanması

  ENTEGRASYON YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji-Tanım Eşleştirme Alıştırması

  KAPSAM YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  ZAMAN ÇİZELGESİ YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması
  7
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  8
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  MALİYET YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  KALİTE YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  KAYNAK YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  İLETİŞİM YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  RİSK YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  TEDARİK YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  PAYDAŞ YÖNETİMİ

  1
  Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
  2
  Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları ile İlişkilileri
  3
  Girdi–Çıktı ve Tekniklerin Paylaşılması
  4
  20 Soruluk Test
  5
  Süreç–Girdi–Çıktı–Teknik Eşleştirme Alıştırması
  6
  Terminoloji–Tanım Eşleştirme Alıştırması

  SINAV SİMÜLASYONU

  1
  Eğitimin Son Günü 200 Soru Üzerinden Deneme Sınavı