fbpx

Eğitimin Amacı

Proje Yöneticiliği mesleğinin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan PMP (Project Management Professional) sertifikası günümüzde projelerle uğraşan ve proje yöneticiliği yapan her kesimden kişiler için önemli hale gelmiştir.

Proje yönetimi alanında PMI (Project Management Institue) tarafından yapılan PMP sertifakasyon sınavına hazırlanmak isteyen katılımcılar için;

 • PMI bilgi alanları, süreçleri, girdi, çıktı ve teknikler, alınan dersler
 • Proje yöneticisinin rolü ve yetenek üçgeni
 • Adaptif ve iteratif metodolojilerde kullanım
 • Süreç faktörleri ve kurum içi uyarlama
 • Sınavda başarı getiren pratik bilgiler

anlatılır. Soru çözümleri yapılarak katılımcıların sınava hazırlanmasının sağlanması eğitimin temel amacıdır.

Bu eğitimin diğer amacı ise; temel proje yönetim bilgisine ve becerisine sahip olup, proje yönetiminde üst seviye bilgi sahibi olmak isteyenler ile proje yöneticiliğini profesyonel olarak bilgiye dayalı yapmak isteyenler için ileri seviye teknik bilginin aktarılması ve soru çözümleriyle bu bilginin projelerde simüle edilmesidir.

PMP Sertifikalı Eğitmenler Eşliğinde Üst Düzey Proje Yönetimi Eğitimleri

Eğitimin Yöntemi

PMI PMP Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi güncel “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) 6. sürümünün proje yönetim süreçleri, bilgi alanları ve temel kavramları odaklı olarak verilmektedir. Bunun yanısıra her prosesin girdi, çıktı, araç ve teknikleri üzerinde durulmakta, yinelemeli ve çevik yaklaşımlara uyarlama esasları da anlatılmaktadır.

Konu ve kavramsal anlatımların yanısıra gerçek projeler üzerinden örnekler verilmekte olup, katılımcıların projelerin yönetilmesindeki PMI yaklaşımını daha iyi anlaması sağlanmaktadır. Ayrıca konu gözden geçirme soru ve cevapları ile PMP sınav hazırlığı bütünleştirilmektedir. Konu işlenişleri esnasında PMP sınav soru teknikleri hakkında bilgiler verilmekte, katılımcılar ile birlikte sınav soruları çözülmekte ve çözümler irdelenmektedir.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar ve  PMI’ın PMP sınavına girmek için ön şart olarak gereken eğitim alma koşulunu sağlarlar.

PMP sınavı hazırlık eğitimi 4 gün süre ile planlanmıştır. Eğitimde konu anlatımı, terminoloji eşleştirme, alıştırmalar ile PMBOK-V6’nın süreç grupları ve bilgi alanlarının 49 proses özelinde çalışması yapılır. Ayrıca soru çözüm taktikleri, sınav stratejileri üzerinden bir kez daha katılımcılara bilgilendirmeler yapılır.

Daha detaylı bilgilendirme ister misiniz? Formu doldurun, hemen dönüş yapalım! Dilerseniz (0232) 464 09 24 nolu numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)
Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

 • PMI – PMP sertifikasyon sınavına girmek isteyenler
 • Profesyonel Proje Yöneticiliği bilgisine sahip olmak isteyenler
 • Proje yönetiminde ileri seviye bilgi sahibi olmak isteyenler
 • PMI bakış açısı ile projelerini bilgiye dayalı olarak yönetmek isteyenler
 • Şirketin yönetim kademelerinde görev yapanlar
 • Takım Liderleri
 • Proje Ekip üyeleri

Proje Yöneticiliği, Proje Lideri, Proje Yönetim Ofisi Yöneticiliği, Şirket Yönetimi, Planlama Departmanı Yöneticiliği,  Takım Lideri vb. gibi birçok görevde çalışan uzmanlar için PMP Sertifikasına sahip olmak ve PMI uygulamalarını bilmek, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması için fark yaratan bir özelliktir.

▪ Proje Yöneticisi

▪ Proje Yöneticisi

▪ Proje Koordinatörü

▪ Proje Lideri

▪ Proje Uzmanı

▪ PMP Sınavı Hazırlık Eğitimi’ni bitiren katılımcılar, İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi almaya hak kazanır.

▪ PMI – PMP Exam

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Metodolojisi) Eğitim İçeriği

PMP Kavramı

PMP Sınav Bilgileri

 • Sınava Başvuru Süreci
 • Sınav Soruları
 • Geçme Koşulları
 • Sınav Merkezleri
 • Sınav Sırasından Önemli Konular
 • Operasyon – Proje – Program – Portföy Kavramları
 • Uyarlama Teknikleri
 • Proje Yönetim Dokümanları
 • Çevresel Faktör ve Organizasyonel Sermaye Kavramları
 • Organizasyon Yapısı – Proje Başarısı İlişkisi
 • Proje Yöneticisinin Rolü ve Nitelikleri
 • Yetenek Üçgeni
 • Bütünsellik Yaklaşımı
 • Proje Paydaşı Kavramı
 • Proje Fazı Kavramı
 • Bilgi Alanı – Süreç Grubu Yaklaşımı
 • Süreçlerin Genel Olarak Tanımlanması

Bu bölümde PMI terminolojisi ve metodolojisi anlatılmaktadır. Poje tanımı, proje yaşam döngüsü, çevik yaklaşımlara uyarlama, organizasyonel yapılar, kısıt kavramları, yetenek üçgeni kapsamında proje yöneticisinin rolu ve yetkinlikleri, proje yönetim dokümanları, girdi-çıktılar, araç ve teknikler temel olarak öğrenilen konulardır. Bir projeyi başarılı bir şekilde yönetmek için PMI’ın belirlediği süreçler vardır. PMI’ın ortaya koyduğu beş temel süreç grubunun yanısıra bu süreçlere ait alt süreçler üzerinde durulmaktadır.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Entegrasyon yönetimi proje yönetiminin standart kitabı PMBOK’da kritik süreçlerden biri olarak yer alır. Önemi proje yönetimindeki tüm süreçleri proje yaşam döngüsü boyunca bütünleştirmesinden, entegre etmesinden gelir. Bu bölümde proje beratı ve onun bileşenleri, proje yönetim planı ve unsurları, proje bilgisinin yönetimi, konfigürasyon yönetimi, değişim yönetimi üzerinde önemle durulan konulardır.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Projede nelerin yapılıp yapılmayacağı kapsam yönetiminin en temel içeriğinden birini oluşturur. Kapsam belirleme süreci temel süreçlerden biri olup, diğer süreçlere bir çok girdi sağlar. Proje kapsamı ve ürün kapsamı kavramları bu bölümde anlatılan konulardandır. PMP sınavındaki önemli soru alanlarından biridir.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Zaman çizelgesi yönetimi proje yönetimi bilgi alanlarının temel bileşenlerindendir. PMP sınavındaki önemli soru alanlarından biridir. Zaman çizelgesi yönetimi kapsam ve maliyet ile bağlantılıdır. Proje programlamanın temel ilkeleri, yöntem ve teknikleri bu bölümde anlatılır.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 soruluk test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Maliyet yönetimi temel proje yönetim bileşenlerindendir. Proje maliyet yönetimi doğru kaynakların projede yer almasına, proje maliyetlerinin doğru hesaplanmasına, doğru yönetilmesine odaklanır. Kaynakların maliyetlendirilmesi ve projeye doğru yansıtılması için PMBOK kitabında yöntem ve teknikler vurgulanır.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Bu bölümde kalite kavramları üzerinde yoğunlaşılır ve PMI’ın öngördüğü kalite yönetim prosesleri anlatılır. PMBOK kitabında yer alan kalite planı, kalite yönetimi ve kalite kontrol teknikleri üzerinde durulur.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Projelerin başarı ile tamamlanması için kaynakların belirlenmesi, temin edilmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu bilgi alanı doğru kaynakların, doğru miktarda ve zamanda, doğru yerde kullanılması için proje yöneticisine yön gösterir.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Proje yöneticileri zamanının en büyük kısmını iletişim için harcar. İletişim yöntemleri, metodları iletişim kanalları bu bölümde anlatılan konular içerisinde yer almaktadır. Projede yapılan her türlü iletişimin planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi esastır. Bu bilgi alanı proje iletişimlerinin sağlanmasına yardımcı olur.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Risk yönetimi proje yönetim konuları arasında ayrı bir öneme sahiptir. PMP sınavında bu bölüm ile ilgili oldukça soru gelir. Risk yönetim planı, risk analizleri, risk yönetim teknikleri, risk yanıtlama ve risk izleme bu bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Projede tedariklerin yönetilmesi gerekir. PMI projelerde tedariğin planlanmasını, yönetilmesini ve kontrolunu  ortaya koyduğu yöntem ve metodlar ile yapılmasını öngörür. PMP sınavında konu ile ilgili önemli sorular geldiğinden kantrat tipleri, bunların riskleri kontrat dokumanları bu bölümde anlatılan konulardır

 • Süreçlerin Tanımları ve İlişkileri
 • Süreçlerin Diğer Bilgi Alanları İle İlişkilileri
 • Girdi – Çıktı ve Teknikleri Paylaşılması
 • 20 Soruluk Test
 • Süreç – Girdi – Çıktı- Teknik Eşleştirme Alıştırması
 • Terminoloji – Tanım Eşleştirme Alıştırması

Proje yönetiminde paydaşların belirlenmesi, katılımının planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi için gerekli süreçleri, girdi, çıktı, araç ve teknikleri tanımlayan bilgi alanıdır. Paydaşlar projeler üzerinde önemli etkiye sahip olduğundan, PMP sınavında sorulan geldiği önemli bir bilgi alanıdır.

Eğitimin son günü 200 soru üzerinden deneme sınavı yapılır. Katılımcılar dört saatlik sürede kendilerine verilen soruları çözerler, sınav bitiminde soruların cevapları irdelenir. Katılımcıların doğru ve yanlışları değerlendirilerek, PMP sınavı soru çözüm taktikleri bir kez daha tekrarlanır.

PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitimi Dokümanları

pdf-icon

PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Kurs No037
Ders Süresi4 Tam Gün - 35 Saat

PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitimi İçin Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu