fbpx

Online SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama Eğitimi

sql server eğitimiİ-Akademi bünyesinde bulunan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde Online SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama eğitimi ile veritabanı uzmanlığına adım atın.

Sertifikasyonlar

 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Database Development

Kursa Genel Bakış

Bu kursun amacı, öğrencilere, tüm SQL Server ile ilgili disiplinler (Veritabanı Yönetimi, Veritabanı Geliştirme ve İş Zekası) tarafından kullanılan Transact-SQL dili hakkında iyi bir eğitim vermektir. Ayrıca, öğrencilere bir Microsoft SQL Server veritabanı geliştirmek için bilgi ve beceriler kazandırmaktadır. Kurs, bir veritabanını geliştirme ile ilgili SQL Server ürün özelliklerini ve araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmeye odaklanmaktadır.

Kimler Katılmalı?

Bu ders Veritabanı Yöneticileri, Veritabanı Geliştiricileri ve İş Zekası uzmanları için tasarlanmıştır. Ayrıca veritabanı odaklı olmayan rapor yazarları, iş analistleri ve istemci uygulama geliştiricileri gibi meslek dallarından SQL kullanıcıları ve & veya hedefi bu alanlarda çalışmak olan herkes katılabilir.

Daha detaylı bilgilendirme ister misiniz? Formu doldurun, anında dönüş yapalım! Dilerseniz (0232) 464 09 24 nolu numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)
Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu

 • Microsoft Exam 70-461: Querying Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
 • Microsoft Exam 70-762: Developing SQL Databases
 • Microsoft Exam 98-364: Database Fundamentals

▪ Veritabanı Geliştirici

▪ Veritabanı Uzmanı

▪ Veri Analisti

Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler şunlar yapabilecektir:

 • Microsoft SQL Server 2016’nın temel mimari ve kavramlarını açıklama.
 • Transact-SQL ve diğer bilgisayar dilleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlama.
 • SELECT sorguları yazma
 • Birden fazla tabloyu sorgulama
 • Verileri sıralama ve filtreleme
 • SQL Server’da veri türlerinin kullanımını açıklama
 • Verileri Transact-SQL kullanarak değiştirme
 • Yerleşik işlevleri kullanma
 • Verileri gruplama ve toplama
 • Alt sorguları kullanma
 • Tablo tasarlama ve uygulama.
 • Gelişmiş tablo tasarımlarını tanımlayabilme.
 • Kısıtlar aracılığıyla veri bütünlüğünü sağlama.
 • Tablo ifadelerini kullanma
 • Görünümleri tasarlama ve uygulama.
 • Saklı yordamları tasarlama ve uygulama.
 • Kullanıcı tanımlı fonksiyonları tasarlanma ve uygulama.
 • Tetikleyicileri kullanarak veri manipülasyonuna tepki gösterme.
 • Küme operatörlerini kullanma
 • Pencere sıralamasını, ofset ve toplama işlevlerini kullanma
 • Pivot ve gruplama setleri uygulama
 • Saklı yordamları yürütme
 • T-SQL ile Programlama
 • Hata işleme uygulanması
 • İşlemleri uygulama

SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama Eğitim İçerikleri

Introduction to Microsoft SQL Server 2016

Bu modül, SQL Server, bulut sürümleri de dahil olmak üzere SQL Server sürümlerini ve SQL Server Management Studio’yu kullanarak SQL Server’a nasıl bağlanacağını tanıtmaktadır.
Dersler
• The Basic Architecture of SQL Server / SQL Server’ın Temel Mimarisi
• SQL Server Editions and Versions / SQL Server Sürüm ve Versiyonları
• Getting Started with SQL Server Management Studio / SQL Server Management Studio ile Tanışma

Lab: Working with SQL Server 2016 Tools / SQL Server 2016 Araçları ile Çalışma
• Working with SQL Server Management Studio / SQL Server Management Studio ile çalışma
• Creating and Organizing T-SQL Scripts / T-SQL Komut Dosyalarını Oluşturma ve Düzenleme
• Using Books Online / Books Online kullanma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• İlişkisel veritabanları ve Transact-SQL sorgularını anlama.
• Kurum içi ve bulut tabanlı sürümleri ve SQL Server sürümlerini anlama.
• SQL Server’ın bir instance’ına bağlanmak, instance’ta bulunan veritabanlarını keşfetmek ve T-SQL sorguları içeren komut dosyaları ile çalışmak için SQL Server Management Studio’nun (SSMS) nasıl kullanılacağını anlama.

Introduction to Database Development

SQL Server platformunun kapsamını anlamak önemlidir. SQL Server sadece bir veritabanı değildir, aynı zamanda kurumsal verileri yönetmek için eksiksiz bir platformdur. SQL Server, geliştirmeyi daha kolay ve daha sağlam hale getirmek için kapsamlı bir araç setine ek olarak, her türden kuruluş için sağlam bir veri platformu sağlar.

Dersler
• Introduction to the SQL Server Platform / SQL Server Platformuna Giriş
• SQL Server Database Development Tasks / SQL Server Veritabanı Geliştirme Görevleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• SQL Server platformunu tanımlama.
• SQL Server yönetim araçlarını kullanma.

Introduction to T-SQL Querying

Bu modül T-SQL öğelerini ve sorguları yazarken rollerini, SQL Server’daki kümelerin kullanımını, SQL Server’da yüklem mantığı kullanımını, SELECT ifadelerindeki mantıksal işlem sırasını açıklar.

Dersler
• Introducing T-SQL / T-SQL’e Giriş
• Understanding Sets / Kümeleri Anlamak
• Understanding Predicate Logic / Yüklem Mantığını Anlamak
• Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements / SELECT deyimindeki İşlemlerin Mantıksal Düzeni Anlamak

Lab: Introduction to T-SQL Querying / T-SQL Sorgulamasına Giriş
• Executing Basic SELECT Statements / Temel SELECT ifadelerini çalıştırma
• Executing Queries that Filter Data using Predicates / Yüklemleri kullanarak Verileri Filtreleyen Sorguları Gerçekleştirmek
• Executing Queries That Sort Data Using ORDER BY / ORDER BY kullanarak verileri sıralama sıralama sorgularını çalıştırma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• T-SQL’nin SELECT deyimlerini yazarken rolünü anlama.
• T-SQL dili öğelerini ve soruları yazarken hangi öğelerin yararlı olacağını anlama.
• İlişkisel veritabanlarının matematiksel temellerinden biri olan küme teorisi kavramlarını anlama ve SQL Server’ı sorgulama şeklinize nasıl yardımcı olduğunu anlama
• Yüklem mantığı anlayabilme ve uygulamasını SQL Server’ı sorgulamak için kullanabilme
• Bir SELECT deyiminin öğelerini açıklayabilme, öğelerin değerlendirildiği sıralamayı açıklayabilme ve daha sonra bu anlayışı, sorgular yazmak için pratik bir yaklaşıma uygulayınabilme.

Designing and Implementing Tables

İlişkisel bir veritabanı yönetim sisteminde (RDBMS), kullanıcı ve sistem verileri tablolarda saklanır. Her tablo, varlıkları tanımlayan bir dizi kümeden ve bir varlığın özelliklerini barındıran bir sütun kümesinden oluşur. Örneğin, bir Müşteri tablosunda CustomerName ve CreditLimit gibi sütunlar ve her müşteri için bir sıra olabilir. Microsoft SQL Server veri yönetimi yazılım tablolarında, tablolarda, işletim sistemi dosyalarını içeren klasörler ile konseptte çok benzer şemalar bulunur. Tablolar tasarlamak, bir veritabanı geliştiricisinin üstlendiği en önemli görevlerden biridir, çünkü hatalı tablo tasarımı verileri verimli bir şekilde sorgulama yeteneğine yol açmaz. Uygun bir tasarım oluşturulduktan sonra, tasarımı doğru bir şekilde nasıl uygulayacağınızı bilmek önemlidir.

Dersler
• Designing Tables / Tabloları Tasarlama
• Data Types / Veri Tipleri
• Working with Schemas / Şemalarla Çalışmak
• Creating and Altering Tables / Tabloları Oluşturma ve Düzenleme

Lab: Designing and Implementing Tables / Tabloların Tasarlanması ve Uygulanması
• Designing Tables
• Creating Schemas
• Creating Tables

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Design tables using normalization, primary and foreign keys.
• Work with identity columns.
• Understand built-in and user data types.
• Use schemas in your database designs to organize data, and manage object security.
• Work with computed columns and temporary tables.

Writing SELECT Queries

Bu modül, tek bir tabloya karşı sorgular üzerine odaklanarak SELECT ifadesinin temellerini tanıtır.

Dersler
• Writing Simple SELECT Statements / Basit SELECT ifadeleri yazma
• Eliminating Duplicates with DISTINCT / DISTINCT ile tekrarları ortadan kaldırma
• Using Column and Table Aliases / Sütun ve Tablo Takma Adlarını Kullanma
• Writing Simple CASE Expressions / Basit CASE İfadeleri Yazma

Lab: Writing Basic SELECT Statements / Temel SELECT ifadelerini yazma
• Writing Simple SELECT Statements / Basit SELECT ifadeleri yazma
• Eliminating Duplicates Using DISTINCT / DISTINCT Kullanarak Tekrarları Yok Etme
• Using Column and Table Aliases / Sütun ve Tablo Diğer Adlarını Kullanma
• Using a Simple CASE Expression / Basit bir CASE Anlatımının Kullanımı

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• SELECT ifadesinin yapısını ve biçimini ve sorgularınıza işlevsellik ve okunabilirlik katacak geliştirmeleri uygulayabilme
• DISTINCT yan tümcesi kullanarak tekrarları nasıl ortadan kaldıracaklarını anlayabilme
• Sütun ve tablo takma adlarının kullanımını anlama
• CASE ifadelerini anlama ve kullanma

Querying Multiple Tables

Bu modül, Microsoft SQL Server 2016’daki birden çok kaynaktan gelen verileri birleştiren sorguların nasıl yazıldığını açıklar.
Dersler
• Understanding Joins / Birleşmeleri Anlama
• Querying with Inner Joins / İç birleştirmelerle sorgulama
• Querying with Outer Joins / Dış Birleştirmelerle Sorgu Oluşturma
• Querying with Cross Joins and Self Joins / Çapraz Birleşmeler ve Kendinden Birleşmeler ile Sorgu Oluşturma

Lab: Querying Multiple Tables / Birden Fazla Tabloda Sorgu Oluşturma
• Writing Queries that use Inner Joins / İç Birleştirmeleri Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Multiple-Table Inner Joins / Birden Fazla Tablo İç Birleştirmeleri Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Self-Joins / Kendinden Birleştirmeleri Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Outer Joins / Dış Birleştirmeleri Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Cross Joins / Çapraz Birleştirmeleri Kullanan Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Explain the fundamentals of joins in SQL Server 2016 / SQL Server 2016’daki birleşimlerin temellerini anlama
• Write inner join queries / İç birleştirmeleri sorgularını yazabilme
• Write queries that use outer joins / Dış birleştirme sorgularını yazabilme
• Use additional join types / Ek birleştirme tiplerini kullanabilme

Sorting and Filtering Data

Bu modül, sıralama ve filtrelemeyi nasıl uygulayacağınızı açıklamaktadır.

Dersler
• Sorting Data / Verileri Sıralama
• Filtering Data with Predicates / Yüklemlerle Veri Filtreleme
• Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH / TOP ve OFFSET-FETCH ile Veri Filtreleme
• Working with Unknown Values / Bilinmeyen Değerlerle Çalışma

Lab: Sorting and Filtering Data / Verileri Sıralama ve Filtreleme
• Writing Queries that Filter Data using a WHERE Clause / Bir WHERE Tümcesi Kullanarak Verileri Filtreleyen Sorgular Yazma
• Writing Queries that Sort Data Using an ORDER BY Clause / ORDER BY Tümcesini Kullanarak Verileri Sıralayan Sorgular Yazma
• Writing Queries that Filter Data Using the TOP Option / TOP Seçeneğini Kullanarak Verileri Filtreleyen Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Sorgunuzun çıktısında görüntülenen satırların sırasını denetlemek için sorgularınıza bir ORDER BY yan tümcesi nasıl ekleneceğinizi anlama
• Yüklemle eşleşmeyen satırları filtrelemek için WHERE yan tümcelerini nasıl oluşturacağınızı açıklayın.
• TOP seçeneğini kullanarak SELECT yan tümcesindeki satır aralıklarının sınırlandırılmasını yapabilme.
• ORDER BY yan tümcesinin OFFSET-FETCH seçeneğini kullanarak satır aralıklarının sınırlandırılmasını yapabilme.
• Üç değerli mantık hesaplarının bilinmeyen ve eksik değerleri, SQL Server’ın eksik değerleri işaretlemek için NULL kullandığı ve sorgularınızda NULL için nasıl test edileceğini anlama.

Working with SQL Server 2016 Data Types

Bu modül, SQL Server’ın verileri saklamak için kullandığı veri tiplerini tanıtır.

Dersler
• Introducing SQL Server 2016 Data Types / SQL Server 2016 Veri Türlerine Giriş
• Working with Character Data / Karakter Verileri ile Çalışma
• Working with Date and Time Data / Tarih ve Zaman Verileriyle Çalışma

Lab: Working with SQL Server 2016 Data Types / SQL Server 2016 Veri Tipleriyle Çalışma
• Writing Queries that Return Date and Time Data / Tarih ve Saat Verilerini Döndüren Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Date and Time Functions / Tarih ve Saat İşlevlerini Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Return Character Data / Karakter Verileri Döndüren Sorgular Yazma
• Writing Queries That Return Character Functions / Karakter Fonksiyonları Döndüren Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• SQL Server’ın verileri saklamak için kullandığı veri tiplerinin çoğunu ve veri tiplerinin birbirleri arasında nasıl dönüştürüldüğünü keşfetme
• SQL Server karakter tabanlı veri tiplerini, karakter karşılaştırmalarının nasıl çalıştığını ve sorgularınızda yararlı olabilecek bazı ortak işlevleri açıklayabilme
• Geçici verileri saklamak için kullanılan veri türlerini, tarih ve saatleri SQL Server tarafından düzgün şekilde ayrıştırılacakları şekilde girme ve yerleşik fonksiyonlar ile tarih ve saatleri nasıl düzenleyeceğinizi anlama.

Using DML to Modify Data

Bu modül, DML sorgularının nasıl oluşturulacağını ve neden isteyeceğinizi açıklar.

Dersler
• Inserting Data / Veri Ekleme
• Modifying and Deleting Data / Verileri Değiştirme ve Silme

Lab: Using DML to Modify Data / Verileri Değiştirmek için DML Kullanma
• Inserting Data / Veri Ekleme
• Updating and Deleting Data / Verileri Güncelleme ve Silme

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• INSERT ve SELECT INTO deyimlerini kullanımı
• UPDATE, MERGE, DELETE ve TRUNCATE kullanımı.

Using Built-In Functions

Bu modül, SQL Server 2016’daki birçok yerleşik fonksiyondan bazılarını tanıtır.

Dersler
• Writing Queries with Built-In Functions / Dahili Fonksiyonlar ile Sorgu Yazma
• Using Conversion Functions / Dönüşüm Fonksiyonlarını Kullanma
• Using Logical Functions / Mantıksal Fonksiyoları Kullanma
• Using Functions to Work with NULL / NULL ile çalışmak için Fonksiyonları Kullanma

Lab: Using Built-In Functions / Dahili Fonksiyonları Kullanma
• Writing Queries That Use Conversion Functions / Dönüşüm Fonksiyonları Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Logical Functions / Mantıksal Fonksiyonlar Kullanan Fonksiyonlar Yazma
• Writing Queries that Test for Nullability / NULL Olabilme Halini Test Etmek için Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• SQL Server tarafından sağlanan fonksiyon türlerini anlama ve sonra da skalar fonskyionlarla çalışmaya odaklanma
• SQL Server fonskiyonlarını kullanarak verilerin nasıl dönüştürüleceğini anlama
• Bir ifadeyi değerlendiren ve skaler bir sonucu döndüren mantıksal fonksiyonların nasıl kullanılacağını anlama
• NULL ile çalışmak için gerekli olan ek fonksiyonları anlama

Grouping and Aggregating Data

Bu modül, toplama işlevlerinin nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler
• Using Aggregate Functions / Toplama İşlevlerini Kullanma
• Using the GROUP BY Clause / GROUP BY Deyimini Kullanma
• Filtering Groups with HAVING / HAVING ile Grupları Filtreleme

Lab: Grouping and Aggregating Data / Verilerin Gruplandırılması ve Toplanması
• Writing Queries That Use the GROUP BY Clause / GROUP BY Deyimini Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that Use Aggregate Functions / Toplama İşlevlerini Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that Use Distinct Aggregate Functions / Ayrı Toplama Fonksiyonlarını Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that Filter Groups with the HAVING Clause / HAVING Deyimiyle Grup Filtreleme Sorgularını Yazmak

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• SQL Server’daki yerleşik toplama fonksiyonlarını anlama ve bunları kullanarak sorgular yazma.
• GROUP BY deyimini kullanarak satırları ayıran sorgular yazma.
• HAVING deyimini kullanarak gruplar üstünde filtreleme yapma.

Using Subqueries

Bu modül, çeşitli alt sorgu türlerini ve bunların nasıl ve ne zaman kullanılacağını açıklar.

Dersler
• Writing Self-Contained Subqueries / Kendi İçerisindeki Alt Sorguları Yazma
• Writing Correlated Subqueries / İlişkili Alt Sorguları Yazma
• Using the EXISTS Predicate with Subqueries / Alt sorgularla birlikte EXISTS yüklemini kullanma

Lab: Using Subqueries / Alt Sorguları Kullanma
• Writing Queries That Use Self-Contained Subqueries / Kendi İçerisindeki Alt Sorguları Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Use Scalar and Multi-Result Subqueries / Skaler ve Çok Sonuçlu Alt Sorguları Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Use Correlated Subqueries and an EXISTS Clause / İlişkili Alt Sorguları ve EXISTS Deyimini Kullanan Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Alt sorguların SELECT deyiminde nerede kullanılabileceğini anlama.
• SELECT deyiminde ilişkili alt sorgular kullanan sorgular yazma
• Nitelenen satırlarının varlığını sınamak için WHERE deyiminde EXISTS deyimini kullanan sorgular yazma
• Bir alt sorgunun satırlarının varlığını verimli bir şekilde kontrol etmek için EXISTS yüklemini kullanma.

Using Table Expressions

Bu kursun önceki modüllerinde, alt sorguları, dış çağrı sorgularına döndüren bir ifade olarak kullanma hakkında öğrenmiş olduğunuz varsayılacak. Alt sorgular gibi, tablo ifadeleri sorgu ifadeleridir, ancak tablo ifadeleri bunları adlandırmanıza ve herhangi bir geçerli ilişkisel tablodaki verilerle çalışırken yaptığınız sonuçlarla çalışmasına izin vererek bu fikri genişletir. Microsoft SQL Server 2016, dört tür tablo ifadesi desteklemektedir: Türetilen tablolar, ortak tablo ifadesi (CTE), görünümler ve satır içi tablo değerli işlevler (TVF’ler). Bu modülde, bu tablo ifadeleri formlarıyla çalışmayı ve bunları sorgular yazmak için modüler bir yaklaşım oluşturmak için nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Dersler
• Using Views / Görünümleri Kullanma
• Using Inline Table-Valued Functions / Satır İçi Tablolu Değerli İşlevlerin Kullanımı
• Using Derived Tables / Türemiş Tabloların Kullanımı
• Using Common Table Expressions / Ortak Tablolar İfadelerini Kullanma

Lab: Using Table Expressions / Tablo İfadelerini Kullanma

• Writing Queries That Use Views / Görünümleri Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Use Derived Tables / Türetilmiş Tabloları Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Use Common Table Expressions (CTEs) / Türetilmiş Tabloları Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Sue Inline Table-Valued Expressions / Satır İçi Tablolu Değerli İfadeler Yazan Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Görünümlerden sonuçları döndüren sorgular yazma
• Basit satır içi TVF’ler oluşturmak için CREATE FUNCTION deyimini kullanma
• Türetilen tablolardan sonuçlar çıkaran ve sorgular yazma
• CTE’leri oluşturan ve tablo ifadesinin sonuçlarını döndüren sorgular yazma.

Using Set Operators

Bu modül, iki girdi kümesi arasındaki satırları karşılaştırmak için UNION, INTERSECT ve EXCEPT kümesi operatörlerinin nasıl kullanılacağını anlatır.

Dersler
• Writing Queries with the UNION operator / UNION operatörü ile sorgular yazma
• Using EXCEPT and INTERSECT / EXCEPT ve INTERSECT’i kullanma
• Using APPLY / APPLY kullanma

Lab: Using Set Operators / Set Operatörlerini Kullanma
• Writing Queries That Use UNION Set Operators and UNION ALL / UNION Set Operatörlerini ve UNION ALL Deyimini Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Use CROSS APPLY and OUTER APPLY Operators / CROSS APPLY ve OUTER APPLY Operatörlerini Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries That Use the EXCEPT and INTERSECT Operators / EXCEPT ve INTERSECT Operatörlerini Kullanan Sorgular Yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Write queries that use UNION to combine input sets. / Giriş kümelerini birleştirmek için UNION kullanan sorgular yazma.
• Write queries that use UNION ALL to combine input sets / Giriş kümelerini birleştirmek için UNION ALL kullanan sorgular yazma
• Write queries that use the EXCEPT operator to return only rows in one set but not another. / Bir kümede yalnızca başka bir satır döndürmek için EXCEPT operatörü kullanan sorgular yazma.
• Write queries that use the INTERSECT operator to return only rows that are present in both sets / Yalnızca her iki kümede bulunan satırları döndürmek için INTERSECT operatörü kullanan sorgular yazma
• Write queries using the CROSS APPLY operator. / CROSS APPLY operatörünü kullanarak sorgular yazma.
• Write queries using the OUTER APPLY operator / OUTER APPLY operatörünü kullanarak sorgular yazma.

Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

Bu modül, pencere fonksiyonlarını kullanmanın yararlarını açıklar. Pencere fonksiyonları, bölümler ve çerçeveler de dahil olmak üzere, bir OVER deyiminde tanımlanan satırlarla sınırlandırmayı, bir satırlar penceresinde işlem yapmak ve sıralama, toplama ve ofset karşılaştırma sonuçlarını döndürmek için pencere işlevlerini kullanan sorgular yazmayı açıklar.

Dersler
• Creating Windows with OVER / OVER ile Pencereler Oluşturma
• Exploring Window Functions / Pencere fonksiyonlarını keşfetme

Lab: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions / Pencere Sıralaması, Ofset ve Toplam Fonksiyonlarını Kullanma

• Writing Queries that use Ranking Functions / Sıralama Fonksiyonlarını Kullanan Sorgular Yazmak
• Writing Queries that use Offset Functions / Ofset Fonksiyonlarını Kullanan Sorgular Yazma
• Writing Queries that use Window Aggregate Functions / Pencere Toplama İşlevlerini Kullanan Sorgular Yazma.

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Pencereleri tanımlamak için kullanılan T-SQL bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri açıklayabilme.
• Bölüm tanımlama, sipariş etme ve çerçeveleri tanımlamak için pencereleri tanımlamak için OVER deyimini kullanan sorgular yazma .
• Pencere toplama fonksiyonlarını kullanan sorgular yazma.
• Pencere sıralama fonksiyonlarını kullanan sorgular yazma.
• Pencere ofset fonksiyonlarını kullanan sorgular yazma.

Pivoting and Grouping Sets

Bu modül, sonuç kümelerini pivotlayan ve un-pivotlayan sorguları yazmayı ve gruplama kümeleriyle birden fazla gruplama belirten sorguları yazmayı açıklar.

Dersler
• Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT / PIVOT ve UNPIVOT ile sorgular yazma
• Working with Grouping Sets / Gruplama Kümeleriyle Çalışma

Lab: Pivoting and Grouping Sets / Pivotlama ve Kümeleri Gruplama

• Writing Queries that use the PIVOT Operator / PIVOT Operatörünü kullanarak sorgular yazma
• Writing Queries that use the UNPIVOT Operator / UNPIVOT Operatörünü kullanarak sorgular yazma
• Writing Queries that use the GROUPING SETS CUBE and ROLLUP Subclauses / GROUPING SETS CUBE ve ROLLUP alt tümcelerini kullanan sorgular yazma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Dönen verilerin T-SQL sorgularında nasıl kullanılabileceğini açıklama.
• PIVOT operatörünü kullanarak verileri satırlardan sütuna pivotlayan sorgular yazma.
• UNPIVOT operatörünü kullanarak sütunları tekrar satırlara döndüren sorgular yazma.
• Write queries using the GROUPING SETS subclause. / GROUPING SETS alt tümcelerini kullanarak sorgular yazma
• Write queries that use ROLLUP AND CUBE. / ROLLUP ve CUBE kullnarak sorgular yazma.
• Write queries that use the GROUPING_ID function. / GROUPING_ID fonksiyonunu kullanarak sorgular yazma.

Designing and Implementing Views

Bu modül, görünümlerin tasarımını ve uygulanmasını anlatır. Görünüm, özel olarak bir tablo gibi, depolanan ve diğer sorgularda kullanılabilir olan sorgunun özel bir türüdür. Bir görünümde, yalnızca sorgu tanımı diskte saklanır; sonuç kümesi değil. Bunun tek istisnası, sonuç kümesi de bir tabloda olduğu gibi diskte de saklandığı zaman dizine eklenen görünümlerdir. Görünümler soyutlama katmanı sağlayarak ve tablo birleştirmelerinin karmaşıklığını gizleyerek bir veritabanının tasarımını basitleştirir. Görünümler ayrıca, kullanıcılara alttaki nesneler için izin vermeden bir görünümü kullanma iznini vererek verilerinizi güvence altına almanın bir yoludur. Bu, verilerin gizli tutulabileceği ve yalnızca uygun kullanıcılar tarafından görüntülenebileceği anlamına gelir.

Dersler
• Introduction to Views / Görünümlere Giriş
• Creating and Managing Views / Görünümleri Oluşturma ve Yönetme
• Performance Considerations for Views / Görünümlerin Performansı ile İlgili Hususlar

Lab: Designing and Implementing Views / Görünümleri Tasarlama ve Uygulama

• Creating Standard Views / Standart Görünümler Oluşturma
• Creating an Updateable View / Güncellenebilir bir View Oluşturma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

• Veritabanı tasarımında görünümlerin rolünü anlama.
• Görünüm oluşturma ve yönetme.
• Görünümlerle performans hususlarını anlama.

Designing and Implementing Stored Procedures

Bu modül, saklı yordamların tasarımı ve uygulanmasını açıklar.

Dersler
• Introduction to Stored Procedures / Saklı Yordamlara Giriş
• Working with Stored Procedures / Saklı Yordamlarla Çalışma
• Implementing Parameterized Stored Procedures / Parametreli Saklı Yordamları Uygulama
• Controlling Execution Context / Yürütme Bağlamını Denetleme

Lab: Designing and Implementing Stored Procedures / Saklı Yordamları Tasarlama ve Uygulama
• Create Stored Procedures / Saklı Yordamlar Oluşturma
• Create Parameterized Stored Procedures / Parametreli Saklı Yordamlar Oluşturma
• Changes in Stored Procedure Execution Context / Saklı Yordam Yürütme Bağlamındaki Değişiklikler

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Saklı yordamların ne olduğunu ve hangi faydaları olduğunu anlama.
• Saklı yordamları tasarlama, oluşturma ve değiştirme.
• Saklı yordamların yürütme bağlamını kontrol etme.
• Parametreleri kullanan saklı yordamları uygulama.

Designing and Implementing User-Defined Functions

Fonksiyonlar, sık gerçekleştirilen mantığı kapsüllemek için kullandığınız rutinlerdir. Birçok yerde fonksiyon mantığını tekrarlamak zorunda kalmazsak, kod fonksiyonu çağırabilir. Bu, kodu daha kolay bakımlı hale getirir ve hata ayıklamayı kolaylaştırır. Bu modülde, iş kurallarını veya veri tutarlılığını zorlayan kullanıcı tanımlı işlevleri (UDF) tasarlamayı ve uygulamayı öğreneceksiniz. Mevcut işlevleri nasıl değiştireceğinizi ve bakım yapacağınızı da öğreneceksiniz..

Dersler
• Overview of Functions / Fonksiyonlara Genel Bakış
• Designing and Implementing Scalar Functions / Skaler Fonksiyonların Tasarlanması ve Uygulanması
• Designing and Implementing Table-Valued Functions / Tablo Değerli Fonksiyonların Tasarlanması ve Uygulanması
• Considerations for Implementing Functions / Fonksiyonları Uygulama ile İlgili Hususlar
• Alternatives to Functions / Fonksiyonlara Alternatifler

Lab: Designing and Implementing User-Defined Functions
• Format Phone numbers / Telefon numaralarını biçimlendirme
• Modify an Existing Function / Mevcut bir fonksiyonu değiştirme

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Farklı fonksiyon türlerini tanımlayabilme.
• Skaler fonksiyonları tasarlama ve uygulama.
• Tablo değerli fonksiyonları tasarlama ve uygulama (TVFs).
• Fonksiyonların uygulanması için gerekli hususları açıklabilme.
• Fonksiyonlara alternatifleri tanımlayabilme.

Responding to Data Manipulation via Triggers

Veri İşleme Dili (DML) tetikleyicileri, etki alanı, varlık, başvurusal veri bütünlüğü ve iş mantığını uygulamak için kullanabileceğiniz güçlü araçlardır. Bütünlüğün uygulanması, güvenilir uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu modülde, DML tetikleyicilerinin ne olduğunu, veri bütünlüğünü nasıl güçlendiklerini, kullanabileceğiniz farklı tetikleyici türünü ve bunları veritabanızda nasıl tanımlayacağınızı öğreneceksiniz.

Dersler
• Designing DML Triggers / DML Tetikleyicilerini Tasarlama
• Implementing DML Triggers / DML Tetikleyicilerini Uygulama
• Advanced Trigger Concepts / İleri Tetikleyici Konseptleri

Lab: Responding to Data Manipulation by Using Triggers / Tetikleyiciler aracılığıyla Veri İşlemeye Tepki Verme

• Create and Test the Audit Trigger / Denetim Tetikleyicisi Oluşturma ve Denetleme
• Improve the Audit Trigger / Denetim Tetikleyicisini Geliştirme

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• DML Tetikleyicilerini Tasarlama
• DML Tetikleyicilerini Geliştirme
• Yuvalama ve özyineleme gibi gelişmiş DML tetikleyici kavramlarını açıklama

Executing Stored Procedures

Bu modül, saklı yordamları çalıştırarak sonuçları döndürmeyi, parametreleri prosedürlere geçirmeyi, bir SELECT deyimini kapsayan basit saklı yordamlar oluşturmayı, EXEC ve sp_executesql ile dinamik SQL oluşturmayı ve çalıştırmayı açıklar.

Dersler
• Querying Data with Stored Procedures / Saklı Yordamlarla Veri Sorgulama
• Passing Parameters to Stored procedures / Parametreleri Saklı Yordamlara Aktarma
• Creating Simple Stored Procedures / Basit Saklı Yordamlar Oluşturma
• Working with Dynamic SQL / Dinamik SQL ile çalışma

Lab: Executing Stored Procedures / Saklı Yordamları Çalıştırma
• Using the EXECUTE statement to Invoke Stored Procedures / EXECUTE ifadesini kullanma ve Saklı Yordamları Çağırma
• Passing Parameters to Stored procedures / Parametreleri Saklı Yordamlara Aktarma
• Executing System Stored Procedures / Sistem Saklı Yordamlarını Çalıştırma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Describe stored procedures and their use. / Saklı prosedürleri ve bunların kullanımını açıklayabilme
• Write T-SQL statements that execute stored procedures to return data. / Veri döndürmek için saklı yordamları çalıştıran T-SQL ifadelerini yazma.
• Saklı yordamlara parameter girdisi yapan EXECUTE deyimlerini yazma.
• Çıktı parametrelerini hazırlayan ve saklı yordamları yürüten T-SQL batch’leri yazma.
• Saklı yordam yazmak için CREATE PROCEDURE deyimini kullanma.
• Giriş parametreleri kabul eden saklı yordamlar oluşturma.
• T-SQL’nin dinamik olarak nasıl oluşturulabileceğini açıklayabilme.
• Dinamik SQL kullanan sorgular yazma.

Programming with T-SQL

Bu modül T-SQL kodunuzu program öğeleri ile nasıl geliştirileceğini açıklamaktadır.

Dersler
• T-SQL Programming Elements / T-SQL Programlama Elemanları
• Controlling Program Flow / Program Akışını Denetleme

Lab: Programming with T-SQL / T-SQL ile programlama
• Declaring Variables and Delimiting Batches / Değişkenleri Tanımlamak ve Batch’leri Sınırlandırmak
• Using Control-Of-Flow Elements / Akış Kontrolü Elemanlarını Kullanma
• Using Variables in a Dynamic SQL Statement / Dinamik bir SQL deyiminde değişken kullanma
• Using Synonyms / Eşanlamlıları Kullanma

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• Microsoft SQL Server’ın ifade koleksiyonlarını batch’ler şeklinde nasıl işlediğini açıklayabilme.
• SQL Server tarafından yürütülmesi için toplu T-SQL kodları oluşturma ve gönderme.
• SQL Server’ın geçici nesneleri değişken olarak nasıl sakladığını açıklama
• Değişkenleri bildiren ve atayan kod yazma.
• Eşanlamlıları yaratma ve çağırma
• T-SQL’deki akış control unsurlarını anlama
• IF … ELSE bloklarını kullanarak T-SQL kodu yazma.
• WHILE kullanarak T-SQL kodları yazma.

Implementing Error Handling

Bu modül, T-SQL için hata işleme hakkında bilgi verir.

Dersler
• Implementing T-SQL error handling / T-SQL hata işleme uygulama
• Implementing structured exception handling / Yapısal özel durum işleme uygulama

Lab: Implementing Error Handling / Hata İşlemeyi Uyarlama
• Redirecting errors with TRY/CATCH / Hataları TRY / CATCH ile yönlendirme
• Using THROW to pass an error message back to a client / İstemciye bir hata mesajı döndürmek için THROW kullanma.

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• T-SQL hata işleme uygulama.
• Yapılandırılmış özel durum işleme uygulama.

Implementing Transactions

Bu modül, işlemleri nasıl uygulayacağınızı açıklar.

Dersler
• Transactions and the database engines / İşlemler ve veritabanı motorları
• Controlling transactions / İşlemleri kontrol etme

Lab: Implementing Transactions / İşlemleri Kontrol Etme

• Controlling transactions with BEGIN, COMMIT, and ROLLBACK / İşlemleri BEGIN, COMMIT ve ROLLBACK ile kontrol etme
• Adding error handling to a CATCH block / CATCH bloğuna hata işleme ekleme

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
• İşlemleri ve toplu işlemler ile işlemler arasındaki farkları açıklama.
• Toplu işlemleri ve SQL Server tarafından nasıl işleneceğini açıklama.
• İşlemleri kontrol dili (TCL) ifadeleriyle oluşturma ve yönetme.
• SQL Server’ın TRY / CATCH blokları dışındaki işlemlerin işlemesini tanımlamak için SET XACT_ABORT kullanma.

SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL İle Veri Sorgulama Dokümanları

pdf-icon

Online SQL Veritabanı Geliştirme ve Transact-SQL ile Veri Sorgulama Eğitimi

Kurs No
Ders Süresi50 Saat
Günler (Hafta İçi)Pazartesi, Çarşamba, Cuma
18:30 – 21:30

SQL Veritabanı Yönetimi ve Programlama Eğitimi, Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu