fbpx

MS Access (Başlangıç, İleri) Eğitimi / MS Access Kursu

İ-Akademi MS Access (Başlangıç, İleri) Eğitimi, İzmir Alsancak’ta bulunan Microsoft Yetkili Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır.

“Bu Eğitim, Kurumların Talebi ve İhtiyaçlarına Paralel Bir Şekilde Gerçekleşmektedir”

MS Access (Başlangıç, İleri) Eğitimi ile ilgili bilgi almak için Bizi Arayın! 0 (232) 464 09 24

İş hayatında rekabetin giderek zorlaştığı günümüzde, Office Programları’na hakim olarak veri ve zaman yönetimini en doğru şekilde yapabilmek, aranan en temel özellikler arasında sayılmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan Access Inside Out Eğitimi ile, ilişkisel veritabanı avantajlarını en kolay şekilde öğrenip kullanarak iş verilerinizi daha etkin yönetme imkanı kazandırılacaktır.

MS Access (Başlangıç, İleri) Eğitim İçeriği

Access Ders İçeriği – 30 Saat

Access Temel– 12 saat

1) Bölüm

1 : Office Çalışma Alanı Temelleri
a) Temel Pencere Bileşenleri
b) Backstage Görünümünü Tanıma
c) Şerit İle Çalışma
d) Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme
e) Klavye Kısa yolları ve Tuş İpuçları
f) Durum Çubuğu İle Çalışma
g) Yardım Alma

2) Bölüm

2 : Access 2010’a Giriş

a) Access Nedir?
b) Veri Tabanı Dosyası Açma
c) Veri Tabanı Nesnelerinde Dolaşma
d) Veri Tabanı Oluşturma
e) Görünümleri Değiştirme
f) Veri Tabanı Nesnelerini Yazdırma
g) Veri Tabanı Dosyasını Kaydetme ve Kapatma

3) Bir veri tabanı uygulamasını tasarlamak

a) Uygulama tasarım stratejisi
b) Veri çözümlemek
c) Veri tabanı tasarım kavramları

4) Bir Veri tabanı Oluşturmak

a) Boş bir veri tabanı yaratmak
b) Tablo sihirbazını kullanarak tablo yaratmak
c) Tasarım görünümünde tablo yaratmak
d) Alan özelliklerini kullanarak veri girişini sınırlandırmak
e) Biçim ve alan boyutlarını değiştirmek
f) Giriş maskesini kullanmak
g) Arama Alanları Yaratmak
h) Birincil anahtarları belirlemek ilişki kurmak
j) Alt
i) Tablolar arasında veri sayfaları ile çalışmak

5) Sorgularla çalışmak

a) Sorgu türleriyle tanışmak
b) Basit seçme sorgularıyla çalışmak
c) Tek tablodan veri seçerek sorgu oluşturmak
d) Birden fazla tablodan veri seçerek sorgular oluşturmak
e) Sorgulara kriterler eklemek
f) Toplam sorgularıyla bilgi özetlemek
g) Sorgu parametreleri kullanmak

6) Formları kullanarak veri girişini kolaylaştırmak

a) Form tasarım ilkeleri
b) Otomatik formlar yaratmak
c) Form sihirbazını kullanarak formlar yaratmak
d) Tasarım görünümünde formlar yaratmak
e) Formlara denetim araçları eklemek

7) Raporlarla çalışmak

a) Rapor sihirbazıyla basit raporlar oluşturmak
b) Rapor Tasarımını Değiştirmek
c) Rapor Ön izlemesini Yapmak ve Raporu Yazdırmak
d) Rapor ve sayfa üstbilgi – altbilgileriyle çalışmak
e) Rapor üzerinde gruplandırılmış verilerle çalışmak

Access İleri – 18 saat

8) İleri tablo özellikleri

a) Tablo almak
b) Tabloları bağlamak
c) Bağlı tablo yöneticisini kullanmak
d) XML verilerini Access veri tabanına almak
e) Access verilerini XML biçiminde diğer uygulamalara vermek
f) Diğer office programları ile veri paylaşmak

9) Karmaşık sorgular oluşturmak

a) Birden çok tablodan veri seçmek
i) İç birleşim oluşturmak
ii) Dış birleşim oluşturmak
iii) Dış birleşim kullanmak
b) Sorgu sihirbazını kullanmak
c) Toplam sorgularıyla bilgi özetlemek
i) Grup bazında toplamlar
ii) Grup oluşturmak
iii) Belirli gruplar seçmek
iv) Çapraz sorgu oluşturmak
v) Çapraz bir sorgudaki verileri parçalara ayırmak
d) Sorgu parametreleri kullanmak
i) Sorgu çıktısı denetlemek
ii) Benzersiz kayıt ve değerlerle çalışmak
iii) Alt veri sayfası tanımlamak
iv) Diğer sorgu özellikleri
e) Eylem sorgularıyla verileri değiştirmek
i) Güncelleştirme sorgularını çalıştırmak
ii) Tablo yapma sorgularıyla çalışmak
iii) Başka bir tablodan veri eklemek
iv) Satır gruplarını belli kriterler doğrultusunda silmek

10) Gelişmiş form kullanımları

a) Bir formu çok tablolu bir sorguya dayandırmak
i) Birçok ve Bir Form Oluşturmak
b) Alt formlar oluşturmak
i) Alt Form Kaynağını Belirlemek
ii) En içteki Alt formu tasarlamak
iii) Birinci Düzeydeki Alt formu Tasarlamak
iv) Ana Form Kaynağını belirlemek
v) Ana formu oluşturmak
vi) Bir alt veri sayfası formu oluşturmak
c) Koşullu Biçimlendirme Kullanmak
d) ActiveX Denetimlerine Giriş: Takvim Denetimi
e) Denetimlerle çalışmak – Button, Sub Form, Combo Box, List Box, Tab Control,
Option Button, Checkbox …

11) Gelişmiş rapor tasarımları

a) Karmaşık raporlar için sorgular oluşturmak
b) Sıralama ve gruplandırma ölçütlerini tanımlamak
c) Bölüm ve rapor özelliklerini ayarlamak
i) Bölüm Özellikleri
ii) Rapor Özellikleri
d) Hesaplanmış değerler kullanmak
e) Bir alt rapor oluşturmak ve katıştırmak

12) Olay işlemeyi anlamak

a) Form ve rapor olaylarının özeti
b) Merkezi değişiklikleri anlamak
c) Formlara uygulanan filtreleri anlamak d) Klavye ve fare olaylarını yakalamak
e) Makro eylemleriyle çalışmak
i) Bir sorgu çalıştırmak
ii) Koşulları sınamak ve eylem akışını denetlemek
iii) Değerleri ayarlamak
iv) Verileri aramak
v) Özel bir menü oluşturmak ve menü komutlarını çalıştırmak
vi) Görüntüyü ve odağı denetlemek
vii) Başka bir uygulama çalıştırmak
f) Makro tasarım kolaylığı
i) Makro tasarım penceresiyle çalışmak
ii) Birden çok eylem tanımlamak
iii) Makroları gruplandırmak
iv) Koşullu deyimler

13) Veritabanı güvenliğini sağlamak

a) Access güvenlik mimarisi
b) Kullanıcı, grup ve izinler
c) Güvenlik sihirbazını kullanmak

14) Son dokunuşlar

a) Performans çözümleyicisi sihirbazı ile ince ayar yapmak
b) Form tasarım görünümünü devre dışı bırakmak
c) Geçiş panosu formlarını tanımlamak
d) Uygulamanın başlamasını ve çalışmasını denetlemek

MS Access (Başlangıç, İleri) Dökümanlar

pdf-icon

Microsoft Access (Başlangıç, İleri)

Kurs No034
Ders Süresi30 Saat
Günler (Hafta İçi)Cuma
19:00 - 21:45

MS Access Eğitimi, Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu