fbpx

MEB Sertifikalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı

Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 90 Saat
Dersler: 126

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  İ-Akademi İnsan Kaynakları Eğitimi ile iş hayatınızda fark yaratın! İzmir’de insan kaynakları yönetimi eğitimine katılın, kolayca MEB sertifikası alın, başarınızı belgelendirin!

  Eğitimin sonunda MEB sertifika fırsatına ek olarak toplamda 9 farklı sertifika verilmektedir. Her alandaki uzmanlığınızı farklı sertifikalarla belgelendirin. Kısa süreli olan bu dev sertifika programını kaçırmayın! İzmir İnsan kaynakları kursu ve İK sertifikasyonları ile hemen bilgi alın.

  İnsan kaynakları kursu ve sertifika programının amacı da insan kaynakları konusundaki temel süreçlerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarılmasıdır.

  İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı; planlama, liderlik ile birlikte personel yönetimi ve performans kontrolü konusunda hakim olmak ve sektörün aranan isimleri olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

  Günler geçtikçe farklılaşan yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile sürekli gelişen rekabet, işletmelerin izlediği strateji kavramını değiştirmekte ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.

  Endüstri 4.0, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda akıllı fabrikaların oluşmasında büyük rol oynar. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.

  Endüstri 4.0, teknolojinin kullanımı nedeniyle önceki endüstriyel gelişmelere göre daha hızlı gelişecektir. Endüstri 4.0 ilk bakışta işgücünü olumsuz yönde etkileyecek gibi görünse de yeni mesleklerin ortaya çıkması ile birlikte insana olan ihtiyaç artarak devam edecektir. Bu devrim tüm sektörlerde üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa kadar tüm fazları değiştirdiği gibi, kurum içi yapılanmalarda da köklü yenilikleri beraberinde getiriyor. Bu yeniliklerin merkezinde ise kaçınılmaz olarak insan kaynakları departmanlarının olduğunu görüyoruz.

  Endüstri 4.0 ile birlikte üretkenlik, hayata geçen fikirler ve yeni buluşlar ile olacağı için bu noktada eğitimin önemi oldukça artacaktır. İ-Akademi olarak, her zaman eğitim içeriklerimizi en yeni gelişmelerle paralel olarak sunmaktayız.

  Endüstri 4.0 ile vasıflı işgücünün önemi net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu bağlamda amacımız; yeni standartların getirdiği fırsatları değerlendirmenin yanı sıra, yükselen fırsatlar için de ekonomik birimlerin hazırlığını iyi şekilde analiz edebilen ve değerlendirebilen insan kaynakları uzmanları yetiştirmektir.

  Hedef Kitle

  İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı planlama, liderlik ile birlikte personel yönetimi ve performans kontrolü konusunda hakim olmak ve sektörün aranan isimleri olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

  İşveren veya işveren temsilcileri, kendisine bağlı personeli olan tüm idareciler, insan kaynakları, muhasebe ve personel yönetimi birimlerinde çalışanlar veya çalışmayı hedefleyenler ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

  Ön Koşullar

  İnsan Kaynakları Uzmanlık Programına katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. İnsan kaynakları ile ilgili süreçleri öğrenmeye istekli veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

  Ünvanlar

  • İnsan Kaynakları Uzmanı

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • Organizasyon Yönetimi
  • Personel Planlaması ve İşe Alıme
  • Performans Değerlendirme
  • Motivasyon Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • Kariyer Planlama
  • İş Hukuku, Personel Özlük İşlemleri ve Bordrolama
  • İş Hukuku Hesaplamaları
  • Yıllık Personel Bütçesinin Hazırlanması
  • Netsis İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü
  • Kişisel Veriler Hukuku (KVKK)
  • Microsoft Excel ile İleri İnsan Kaynakları Uygulamaları

  Sınavlar

  • Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Sınavı

  Sertifikalar

  MEB Onaylı İnsan Kaynakları eğitimini başarıyla bitiren katılımcılarımız aşağıdaki sertifikaları almaya hak kazanır, CV’nize ekleyeceğiniz bu sertifikalar sizlere iş arama ve iş bulma sürecinizde oldukça fayda sağlayacaktır.

  • Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Sertifikası (MEB Sertifikası)
  • İ-Akademi İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası
  • İ-Akademi İşe Alım Sertifikası
  • İ-Akademi Performans Değerlendirme Sertifikası
  • İ-Akademi Kariyer Yönetimi Sertifikası
  • İ-Akademi Eğitim Geliştirme Sertifikası
  • İ-Akademi İş Hukuku Sertifikası
  • İ-Akademi Netsis İnsan Kaynakları ve Bordro Sertifikası
  • İ-Akademi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Sertifikası
  • İ-Akademi İleri Excel Sertifikası

  Broşür

  İNSAN KAYNAKLARI ROLÜ VE YAPISI

  1
  İnsan Kaynaklarının Gelişim Süreci
  2
  Türkiye’de İnsan Kaynakları
  3
  İzmir’de İnsan Kaynakları
  4
  İK’nın Şirket Organizasyonlarındaki Yeri
  5
  İK’nın Vizyon, Misyon, İlke ve Değerleri
  6
  Kadro ve Bütçe

  KÜRESELLEŞME SONRASI ENDÜSTRİ 4.0

  1
  Küreselleşme Sonrası Dönem
  2
  Endüstri 4.0 Nedir?
  3
  Endüstri 4.0’ın Etkileri

  ORGANİZASYON YÖNETİMİ

  1
  Organizasyon Biçimleri
  2
  Unvanlar ve Pozisyonlar
  3
  İş Analizi
  4
  Görev Tanımları ve Görev Tanımı Tabloların Hazırlanması
  5
  Organizasyon Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Göstergeler
  6
  Sorun Olan Yapıların İyileştirilmesi İçin Proje Uygulama
  7
  Süreç Analizi ve Raporlaması

  PERSONEL PLANLAMASI VE İŞE ALIM

  1
  Personel İhtiyacının Belirlenmesi
  2
  İlan Hazırlama ve Yayınlanacak Alanların Belirlenmesi
  3
  CV Hazırlama ve Başvuru Yapma
  4
  Başvuru Değerlendirme ve Seçme-Yerleştirme
  5
  Değerlendirme Testleri
  6
  İşe Alma Uygulamaları – Oryantasyonlar
  7
  Yedekleme Planları
  8
  Stajyer Uygulamaları

  PERFORMANS DEĞERLENDİRME

  1
  Performans Yönetim Sistemi Nedir?
  2
  Performans Değerlendirme Yöntemleri
  3
  Performansın Ölçümü Ve Karşılaştırılması
  4
  Hedef Ve Yetkinliklerin Belirlenmesi
  5
  Geri Bildirim Ve Performans Değerlendirme Görüşmeleri
  6
  Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı
  7
  Performans Değerlendirme Sisteminin Performansı ve Sonuç
  8
  Örnek Uygulamalar

  MOTİVASYON YÖNETİMİ

  1
  Çalışan Memnuniyeti Anketleri
  2
  Yönetim Aktivitelerinin Motivasyon Üzerindeki Etkisi
  3
  Prestijli Personel Uygulamaları
  4
  Sosyal Etkinlikler ve Spor Faaliyetleri
  5
  İşyeri Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
  6
  Çalışan İstek ve İhtiyaçlarını Belirleme Anketleri
  7
  Personel Öneri Sistemi
  8
  Sağlık Uygulamaları ve Psikolojik Destek Sağlama

  EĞİTİM YÖNETİMİ

  1
  Eğitim İhtiyacının Saptanması
  2
  Eğitim Kaynaklarının Bulunması veya Hazırlanması (Program Geliştirme)
  3
  Eğitim Planının Hazırlanması
  4
  Eğitim Faaliyetlerinin Uygulanması
  5
  Eğitim Faaliyetlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi

  KARİYER PLANLAMA

  1
  Kariyer Planlama Nedir?
  2
  Vizyon ve Hedefler
  3
  Kariyer Planlama Sisteminin Oluşturulması
  4
  Kariyer Planlama Görüşmelerinin Gerçekleştirilmesi
  5
  Kariyer Planlama Değerlendirme Dönemi
  6
  Eğitim ve Gelişim Planlarının Yenilenmesi

  İŞ HUKUKU

  PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA

  1
  İş Hukuku ve Özlük Hakları
  2
  İşveren, Alt İşveren ve Üst İşveren Kavramları
  3
  İş Sözleşmeleri
  4
  İşten Çıkartma ve Fesih İşlemleri
  5
  İşe İade Davaları
  6
  Fazla Mesai ve Yıllık İzinler Yönetimi
  7
  Bordro Hesaplamaları
  8
  Netten Brüt, Brütten Net Ücret Hesaplamaları
  9
  Kıdem ve İhbar Tazminatları Hesaplanması
  10
  Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması
  11
  Disiplin Kurulu ve Yıllık İzin Kurulu Oluşturulması
  12
  Netsis İnsan Kaynakları Modülü
  13
  Netsis Bordro

  DİJİTAL İK VE TRENDLERİ

  1
  Dijitalleşen Dünya ve Dijital Dönüşüm
  2
  İK Trendleri
  3
  Neden Dijital İK?
  4
  Dijital İK Stratejisi ve Yol Haritası
  5
  İK Analitiği
  6
  Geleceğin İş Dünyası, Yeni Nesil Meslekler, İş 3.0
  7
  Dijital İK Teknolojileri ve Uygulama Örnekleri

  KİŞİSEL VERİLER HUKUKU (KVKK)

  1
  Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Veri Nedir?
  2
  KVKK’ya Neden İhtiyaç Duyuldu?
  3
  Ulusal Düzeyde Kişisel Veri Düzenlemeleri
  4
  Kişisel Verileri Koruma Kanunun Amacı Kapsamı
  5
  KVKK’da Yer Alan Temel Kavramlar
  6
  Kişisel Verilerin Işlenmesinde Temel Ilkeler
  7
  Kişisel Verilerin Işlenme Şartları
  8
  Genel Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Işlenme Şartları
  9
  Kişisel Verilerin Yurt Içinde Ve Yurt Dışında Aktarılması
  10
  Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  11
  Veri Sorumlusuna Başvuru Ve Cevap Süreci
  12
  Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
  13
  Veri İşleyenin Yükümlülükleri
  14
  Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Yükümlülüğü
  15
  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Yükümlüğü
  16
  Silme, Yok Etme Ve Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü
  17
  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama Yükümlülüğü
  18
  KVKK’ya Aykırılığın Yaptırımları Nelerdir?

  MICROSOFT EXCEL TEMEL + İLERİ SEVİYE

  1
  Microsoft Excel’ e Giriş
  2
  Çalışma Sayfasını Biçimlendirme
  3
  Ön İzleme ve Çıktı Alma Seçenekleri
  4
  Veri Girişi ve Düzenleme Seçenekleri
  5
  Verileri ve Hücreleri Biçimlendirme
  6
  Tabloda Sıralama ve Filtreleme
  7
  Grafik ve Mini Grafiklerle Çalışma
  8
  Kuruluş ve Organizasyon Şeması Oluşturma
  9
  Üst Bilgi ve Alt Bilgi Ekleme ve Kullanma
  10
  Simge Ekleme
  11
  Sayfa Yapısını Şekillendirme ve Kullanma
  12
  Çalışma Sayfasının Görünümlerini Düzenleme
  13
  Çoklu Pencerelerle Çalışma
  14
  Özel Liste Oluşturma
  15
  Metni Sütunlara Dönüştürme
  16
  Excel Dosyasını Parola ile Koruma
  17
  Hücre Koruma
  18
  Koşullu Biçimlendirmeleri Kullanma
  19
  Alt Toplam Alma
  20
  Gelişmiş Filtreleme
  21
  Yinelenenleri Kaldırma
  22
  Hızlı Doldur
  23
  Veri Doğrulama
  24
  Pivot Tablo – Pivot Chart Kullanımı
  25
  Formüllere Giriş ve Ön Tanımlamalar
  26
  Temel Fonksiyonlar (TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, BÜYÜK, KÜÇÜK, vb.)
  27
  Şartlı Hesaplama (EĞERSAY, ÇOKEĞERSAY, ETOPLA, ÇOKETOPLA, EĞERORTALAMA, ÇOKEĞERORTALAMA)
  28
  Metin Fonksiyonları (BÜYÜKHARF, KÜÇÜKHARF, SOLDAN, SAĞDAN, PARÇAAL, BİRLEŞTİR, UZUNLUK, vb.)
  29
  Tarih ve Saat Fonksiyonları (BUGÜN, ŞİMDİ, TAMİŞGÜNÜ, İŞGÜNÜ, HAFTANINGÜNÜ, vb.)
  30
  Microsoft Excel İleri İnsan Kaynakları Rapor Uygulama Örnekleri
  31
  Vardiya Düzeni Tablosu
  32
  Hakediş Raporu Tablosu
  33
  ERP Uygulamasından Alınan Veriyi İşleme ve Kullanma
  34
  İzin Takip Raporu
  35
  Servis Araçları Güzergah Tablosu
  36
  Skala ve Maaş Hesaplama Tablosu
  37
  İnsan Kaynakları Uygulamasında Pivot Tablo ve Pivot Grafiklerin Kullanımı