fbpx

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı


En Yakın Eğitim Takvimi
9 Ekim 2023
 • 00

  gün

 • 00

  saat

 • 00

  dakika

 • 00

  saniye

En Yakın Eğitim Takvimi
14 Ekim 2023
 • 00

  gün

 • 00

  saat

 • 00

  dakika

 • 00

  saniye

Eğitim Hakkında

İ-Akademi İnsan Kaynakları Eğitimi ile iş hayatınızda fark yaratın! İzmir’de insan kaynakları yönetimi eğitimine katılın, sertifikalarınızı alın, başarınızı belgelendirin!

Eğitimin sonunda toplamda 5 farklı İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası verilmektedir. Her alandaki uzmanlığınızı farklı sertifikalarla belgelendirin. Kısa süreli olan bu dev sertifika programını kaçırmayın! İzmir İnsan kaynakları kursu ve İK sertifikasyonları ile hemen bilgi alın. Ayrıca şartları aşağıda belirtilmiş olan M.E.B. sınavına girerek M.E.B. onaylı sertifika alma hakkınız bulunmaktadır.

İnsan kaynakları kursu ve sertifika programının amacı da insan kaynakları konusundaki temel süreçlerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarılmasıdır.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı; planlama, liderlik ile birlikte personel yönetimi ve performans kontrolü konusunda hakim olmak ve sektörün aranan isimleri olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

Günler geçtikçe farklılaşan yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile sürekli gelişen rekabet, işletmelerin izlediği strateji kavramını değiştirmekte ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.

Endüstri 4.0, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda akıllı fabrikaların oluşmasında büyük rol oynar. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.

Endüstri 4.0, teknolojinin kullanımı nedeniyle önceki endüstriyel gelişmelere göre daha hızlı gelişecektir. Endüstri 4.0 ilk bakışta işgücünü olumsuz yönde etkileyecek gibi görünse de yeni mesleklerin ortaya çıkması ile birlikte insana olan ihtiyaç artarak devam edecektir. Bu devrim tüm sektörlerde üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa kadar tüm fazları değiştirdiği gibi, kurum içi yapılanmalarda da köklü yenilikleri beraberinde getiriyor. Bu yeniliklerin merkezinde ise kaçınılmaz olarak insan kaynakları departmanlarının olduğunu görüyoruz.

Endüstri 4.0 ile birlikte üretkenlik, hayata geçen fikirler ve yeni buluşlar ile olacağı için bu noktada eğitimin önemi oldukça artacaktır. İ-Akademi olarak, her zaman eğitim içeriklerimizi en yeni gelişmelerle paralel olarak sunmaktayız.

Endüstri 4.0 ile vasıflı işgücünün önemi net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu bağlamda amacımız; yeni standartların getirdiği fırsatları değerlendirmenin yanı sıra, yükselen fırsatlar için de ekonomik birimlerin hazırlığını iyi şekilde analiz edebilen ve değerlendirebilen insan kaynakları uzmanları yetiştirmektir.

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı planlama, liderlik ile birlikte personel yönetimi ve performans kontrolü konusunda hakim olmak ve sektörün aranan isimleri olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

İşveren veya işveren temsilcileri, kendisine bağlı personeli olan tüm idareciler, insan kaynakları, muhasebe ve personel yönetimi birimlerinde çalışanlar veya çalışmayı hedefleyenler ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Ön Koşullar

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programına katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. İnsan kaynakları ile ilgili süreçleri öğrenmeye istekli veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Ünvanlar

 • İnsan Kaynakları Uzmanı

Kazanımlar

Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

 • Organizasyon Yönetimi
 • Personel Planlaması ve İşe Alım
 • Performans Değerlendirme
 • Motivasyon Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kariyer Planlama
 • İş Hukuku, Personel Özlük İşlemleri ve Bordrolama
 • İş Hukuku Hesaplamaları
 • Yıllık Personel Bütçesinin Hazırlanması
 • Netsis İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü
 • Kişisel Veriler Hukuku (KVKK)
 • Microsoft Excel ile İnsan Kaynakları Uygulamaları

Sınavlar

M.E.B. İnsan Kaynakları Sınavı‘na girerek E-Devlet üzerinden sorgulanabilen M.E.B. Onaylı Kaynakları Sertifikası almak isteyen öğrencilerimizin bu sınava girmek istediğini kayıt esnasında belirtmesi ve M.E.B. tarafından istenen belgeleri ve sınav ödemesini tarafımıza sunması gerekmektedir. Kayıt esnasında bu talebini dile getirmeyen öğrencilerimizin M.E.B. sınavına kaydı sonradan gerçekleşememektedir.

 • M.E.B. İnsan Kaynakları Sınavı

Sertifikalar

İnsan Kaynakları eğitimini başarıyla bitiren katılımcılarımız aşağıdaki sertifikaları almaya hak kazanır, CV’nize ekleyeceğiniz bu sertifikalar sizlere iş arama ve iş bulma sürecinizde oldukça fayda sağlayacaktır. İ-Akademi Katılım Sertifikalarını eğitimini tamamlayan tüm öğrencilerimiz alır.

 • M.E.B. Onaylı İnsan Kaynakları Sertifikası (M.E.B. Onaylı İnsan Kaynakları Sertifikası’nı yalnızca M.E.B. İnsan Kaynakları Sınavı’na girerek sınavda geçer puanı alan öğrenciler alabilir.)
 • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası | İşe Alım & Performans Değerlendirme
 • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası | Kariyer Yönetimi & Eğitim Geliştirme
 • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası | Bordrolama, Özlük İşleri, İş Hukuku ve SGK Uygulamaları
 • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası | İnsan Kaynakları Yönetiminde KVKK
 • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası | Logo Netsis Bordro ile İnsan Kaynakları Uygulamaları

İŞ ANALİZİ & İNSAN GÜCÜ PLANLAMA

1
İş Kavramı ve Terminolojisi
2
İş Analizi
3
İş Analizinin Amaçları
4
İş Analizi Sonucu Elde Edilecek Bilgiler
5
İş Analizi Süreci
6
İş Analizi Çıktıları
7
İş Analizi Taslağı
8
İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı ve Amaçları
9
Personel Gereksinmesi Çeşitleri
10
İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Aşamaları
11
Öngörümleme
12
Kuramsal Personel Varlığı
13
Nicel Personel Gereksinimi

İŞE ALMA & YERLEŞTİRME

1
Personel Temini
2
Personel Tedarik Çevreleri
3
Personel Seçimi
4
İşe Alım Süreci
5
İşe Alım Sürecindeki Testler
6
İşe Alma Görüşmesi
7
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi
8
Mülakatlarda Sorulabilecek Sorular
9
İşe Yerleştirme (Oryantasyon)

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

1
Özlük & Bordro
2
Özlük ve Bordro Uygulamacısında Olması Gereken Özellikler
3
Özlük ve Bordro Uygulamalarının Amacı
4
Özlük Dosyalarında Olması Gerekenler
5
Veri Yönetim Raporları
6
İşe Giriş İşlemleri
7
Uygulamalı & Örnekli SGK İşe Giriş Bildirgesi
8
İşe Devam Sürecindeki İşlemler
9
Uygulamalı & Örnekli İŞKUR İşgücü Çizelgesi Bildirgesi
10
İşten Ayrılma İşlemleri
11
Uygulamalı &Örnekli SGK İşten Çıkış Bildirgesi
12
E-Bildirge
13
Yabancı Çalıştırma
14
Fazla Çalışma Uygulamaları
15
İş Kazaları & Bildirim Süreçleri
16
İdari Para Cezaları
17
Disiplin Süreçleri
18
İbraname, İkale Sözleşmesi & Fesih
19
Endüstri İlişkileri
20
Toplu İş Sözleşmesi

BORDRO İŞLEMLERİ

1
Ücret Tanımı
2
Ücret Çeşitleri
3
Puantaj Nedir & Ne İşe Yarar?
4
Net Brüt Geçişinde Kullanılan Katsayılar
5
Bordroda Olması Gereken Bilgiler
6
Ücretin Ödenme Yöntemleri
7
Ücret Kesme
8
Ücretin Korunması
9
İş Arama İzni
10
Geçici İş Göremezlik
11
İşsizlik Maaşı
12
Kısa Çalışma Ödeneği
13
Ücret Hesaplama Mantığı
14
Fazla Mesai, UGBT, Hafta Tatili
15
İşveren Maliyeti Hesaplama
16
Kıdem, İhbar ve İzin Alacaklarının Bordrolaştırılması
17
İşe İadede Yapılan Bordrolaştırma
18
Tazminat Çeşitleri
19
Denetimlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
20
Prosedür, Talimat ve Formların Önemi

EĞİTİM YÖNETİMİ

1
Eğitim ve Kariyer Planlama İlişkisi
2
Personelin Geliştirilmesi
3
Eğitim Geliştirme Faaliyetlerinin Türleri
4
Eğitim Tasarım Süreci
5
Eğitim Planlaması ve Uygulanması
6
İnsanları Tanıma ve Öğrenme Stilleri
7
Etkin Dinleme ve Konuşma
8
Eğitim Değerlendirmesi

KARİYER YÖNETİMİ

1
Kariyerin Tanımı
2
Kariyer Kavramındaki Gelişmeler
3
Kariyer Gereksinimi ve Motivasyon
4
Günümüzde Kariyer Planlaması ve Yeni Yaklaşımlar
5
Kariyer Planlamanın Kapsamı
6
Organizasyonel ve Kişisel Gelişim
7
Organizasyonel Gelişim Süreçlerinin Yönetimi
8
Kariyer ve Eğitim İlişkisi

İŞ DEĞERLENDİRME & ÜCRET YÖNETİMİ

1
İş Değerlendirme Kavramı ve Tanımı
2
İş Değerlendirme Yöntemleri
3
İkili Karşılaştırma
4
Sıralama
5
İş Gruplama
6
Faktör Karşılaştırma
7
Faktör-Puan Yöntemi
8
Faktör Seçimi ve Ağırlıklandırılması
9
İşlerin Değerlendirilmesi
10
Derece ve Puanların Belirlenmesi
11
İş Değerlendirme Gruplarının Oluşturulması
12
Ücret Sistemleri
13
Ücret Grupları Oluşturma
14
Ücret Eğrisi Oluşturma
15
Primlendirme

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

1
Performans Değerlendirme Kavramı ve Yöntemleri
2
Performans Değerlendirme Sistemi Tasarımı
3
Kişiler Arası Değerlendirme
4
Sıralama
5
İkili Karşılaştırma
6
Zorunlu Dağılım
7
Ölçüt Esaslı Değerlendirmeler
8
İş Sonuçları Esaslı Değerlendirme
9
Davranış Esaslı Değerlendirme
10
Yetkinlik, Bilgi & Beceri Esaslı Değerlendirme
11
Hedef Esaslı Değerlendirme

İŞ HUKUKU

1
Genel Hukuk Bilgisi
2
İş Hukukunun Tanımı, Gelişimi & Kaynakları
3
İş Hukukunun Temel Kavramları
4
İşçi
5
İşveren
6
İşyeri
7
İş Hukukunun Uygulama Alanları
8
İş Sözleşmesi Kavramı
9
İş Sözleşmesi Unsurları
10
İş Sözleşmesi Türleri
11
Tarafların Borçları
12
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
13
İşin Düzenlenmesi
14
Çalışma Süreleri
15
Ara Dinlenmeler
16
Yıllık Ücretli İzinler, Ulusal Bayramlar ve Resmi Tatiller
17
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İNSAN KAYNAKLARINDA KVKK

1
İşe Alım Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması
2
Çalışma Süresince Kişisel Verilerin Korunması

LOGO NETSİS İK MODÜLÜ

1
Logo Netsis İK Modülü Tanıtımı ve Kullanıcı Arayüzü
2
Bordro ve Ücret Parametrelerinin İşlenmesi
3
İhbar Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
4
Tazminat Hesaplamalarında İlgili Kanun Maddeleri
5
İşe Girişlerin Yapılması
6
Puantajların Çıkarılması & Örnek Hesaplamalar
7
Aile Geçim İndiriminin Hesaplanması
8
İşçi Ücretlerinin Girilmesi
9
İşçi Ücretlerinin Hesaplanmasında Önemli Noktalar
10
Puantaj Üzerinden Bordrolama Örnekleri
11
İşçi Çıkarma
Maksimum Sınıf Kontenjanı: 11 öğrenci
Süre: 60 Saat
Konu Başlıkları: 134

Bize ulaşın!
  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.