fbpx

MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Kursu

“Bu Eğitim, Kurumların Talebi ve İhtiyaçlarına Paralel Bir Şekilde Gerçekleşmektedir”

MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi sertifika programının amacı, katılımcılara etkili sınıf eğitimi vermek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Katılımcıların bir izleyici kitlesine sunum yapmak konusunda daha bilgili ve kendinden emin hale gelmeleri için tasarlanan bu kurs; eğitmenler, eğitim uzmanları veya bir eğitim ortamında sınıf tabanlı dersler / sunumlar yapan diğer uzmanlar için tasarlanmıştır.

Bir konudaki uzmanlık, konuyu başkasına öğretme yeteneğini garanti etmez. Bir eğiticinin, konuyla olduğu kadar öğrenmeyi de kolaylaştıracak yöntemler konusunda bilgili olması gerekir. Bu kurs, eğiticilerin bilmek ve öğretmek arasındaki boşluğu kapatmasına yardımcı olacak kavramlar ve araçlar sağlayacaktır.

Eğitimcinin Eğitimi kursunda, eğitim kariyerinizde herhangi bir aşamada bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Eğiticilik mesleğine nasıl gireceğinizi ve yeni başlayanlar, orta dereceli ve hatta ileri seviye eğitmenler olarak nasıl ilerleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Eğitim endüstrisi dijital çağda çarpıcı değişimler geçiriyor. Sadece bir sunum ortamında bulunmak, insanların önünde durmak ve birkaç madde okumak artık eğitici ve izleyiciyi tatmin etmiyor. Günümüzde eğitmenler, harmanlanmış bir öğrenme sistemi yürütmenin, video ve multimedya içerik oluşturmanın ve bir sınıfı yönetmenin her yönünü bilmelidir.

Dünyada pek çok iyi eğitmen var, ancak bir o kadar da yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen eğitmenlik yeteneği gelişmemiş eğitmenler de var. Sektörde fark yaratmak için gerekli olan tüm içeriğe sahip olan bu kursumuz teorik derslere, tartışmalara, grup çalışmasına ve pratik alıştırmalara bölünmüştür. Kursun pratik modülleri katılımcıların kendi deneyimlerinden ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Her katılımcı, öğrendiği teoriyi uygulamaya koyabilecek ve diğer katılımcılar gibi bir izleyici önünde sınıf dersi verebilecek. Pratik alıştırmalar bireysel bilgi alma ve kişisel geri bildirim ile takip edilir.

İzmir Eğiticinin Eğitimi kursu; organizasyonunuzda, endüstrideki rakipler ve diğer eğitmenler karşısında bir adım öne geçmeniz için mükemmel bir fırsattır.

Eğiticinin Eğitimi kursunda, insanların yeni beceriler geliştirmelerine ya da yeni uzmanlık alanları geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim oturumları gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz. İyi bir eğitmen, iyi bir öğretmen, antrenör, genel konuşmacı ve danışman olabilirsiniz. Bu kurs, eğitim seanslarının nasıl düzenleneceğine özellikle dikkat ederek mesleğin çeşitli yönlerini öğretecektir.

 • Kendini geliştirmek isteyen eğitmenler
 • Eğitmenlik mesleğine yeni başlayanlar veya başlayacak olanlar
 • Mesleğinde kendini geliştirmek isteyen eğitmenler
 • Konusunda sunum yapması gereken uzmanlar
 • Profesyonel konuşmacılar
 • Kendini geliştirmek isteyen konuşmacılar
 • Yazarlar ve antrenörler
 • Eğiticinin Eğitimi kursunu vermek isteyen adaylar
 • İş sağlığı ve güvenliği uzman eğitmenleri

Eğitimden tam anlamıyla yararlanabilmek için, katılımcıların kendi alanlarında uzmanlaşmış kişiler olması önerilmektedir.

Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından kabul edilen en üst düzey sertifika, MEB tarafından onaylanmış sertifikadır.

MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Modülleri;

 1. Etkili sunum becerileri
 • Sunum becerileri ve organizasyon
 • Sunumda iletişim ve dinleme becerileri
 • Etkili sunum becerilerinin engelleri
 • Engelleri ortadan kaldırmak
 1. Sunum sırasında iletişim ve etkileşim
 • İlk etki
 • Sözsüz iletişim
 • Ses ve yüzün kullanımı
 • Göz teması
 • Gözlem
 • El ve kolların kullanılması
 • Rahatsız edici alışkanlıklar
 1. Sunuma Hazırlık
 • Sunumun amacı
 • Sunumun iskeletinin kurulması
 • Veri-Bilgi
 • Ortam
 • Dinleyicilerin analizi
 1. Sunumda dikkat edilecek hususlar
 • Mutlaka yapılması gerekenler
 • Asla yapılmaması gerekenler
 • Pürüzler
 1. Görsel araçlar
 • Görsel malzemeler ve hazırlıklar
 • Yazı tahtası, Flip-chart kullanımı
 • Projeksiyon cihazı kullanımı
 • Sunum için PowerPoint yazılımı kullanımı
 1. Geçişler, Sorular ve Sıkıştıranlar
 • Sunumda farklı konulara geçişte dikkat edilecekler
 • Sunumda gelen sorularla başa çıkmak için dikkat edilecekler
 • Sunumda sıkıştırmak için soru soranlarla başa çıkmak
 1. Bulundurulması gereken notlar
 • Sunumu yapanın kendi notları
 • Katılımcılar için hazırlanacak notlar
 • Zayıf katılımın belirtileri
 • Katılımın engelleri
 • Katılımı geliştirmek (Temel kuralların oluşturulması, grubun oluşturulması)
 • Sinyaller
 • Sebepler
  1. Duygular
  2. Rekabet
  3. Dinamikler
  4. Deneyimsizlik
  5. Açık ve Netliğin eksikliği
  6. Bireysel hedef ve amaçlar
  7. Dışarıdaki olaylar
 • Temel kuralların tesis edilmesi
 • Katılımı cesaretlendirmek
 • Katılımcılara odaklanmak
 • Birlikte çalışmak
 • Örnek davranış
 • Roller ve sorumluluklar
 • İlişkileri tesis etmek
 • Zorluklara göğüs germek
 • Temel kavramlar ve prensipler
  • Zaman yönetimi ve organizasyon
  • Zaman yönetimi, bir değer olarak zaman ve zamanın çeşitleri
  • Zaman yönetim sisteminde tuzaklar
  • Zaman yönetim sisteminde anahtar faktörler
  • Zaman odaklı yönetim
   • Zaman ve kaynaklara odaklanılması
   • Hedeflerin analizi
   • Performans analizi
   • Süreçlerin sistematikleştirilmesi
  • Zaman yönetiminin 3 boyutu:
   1. Hedef oluşturmak ve Planlamak
    • Hayal + Hedef  +  Plan
    • Doğru tanımlanmış hedefler oluşturmak
    • Hedefler için kontrol listesi
    • Hedeflerin zamana yayılımı
    • Plan nedir? (Etkili planlama)
    • Planlamadaki süreçler
    • Planın tutarlılığını gözden geçirmek
    • Günlük plan yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar
    • Zaman harcama matrisi (Q1, Q2, Q3, Q4) ve “HAYIR” diyebilmek
   2. Kendini organize etmek
    • Önceliklendirmek (Faaliyetlerin gerçek değerinin kıyaslanması)
    • Takvimler ve randevu defterleri (Geleceğe yönelik zaman çizelgeleme)
    • Notlar ve “Check-list”ler (Kayıtlar ve kontrol çizelgeleri)
    • Meşgul değil, Üretkenlik (Meşgul ama üretken olamamanın nedenleri)
    • Kararsızlık veya gecikmenin üstesinden gelmek
    • Aşırı yükten kurtulmak
    • Aciliyet / Önem
    • Önceliklendirme yapabilmek
   3. Kişisel zamanı etkin kullanmak
    • Zaman kayıtları
    • Kaliteli zaman
    • Dokümanları yönetmek
    • Kesintileri yönetmek
    • Çalışma alanını yönetmek
    • Telefonları yönetmek
 • Algı yönetimi
 • İletişim çatışmasının kaynağı
 • Kişilik analizleri
 • Reaktif ve proaktif kimlik
 • Empati
 • Geri bildirim verme
 • Stres nedir?
 • Stresin Oluşması
 • Olumlu ve olumsuz stres
 • Temel stres kaynakları
 • Strese neden dikkat etmeliyiz?
 • Çevresel ve Kimyasal Nedenler
 • İş ve yaşam dengesi
 • Duygusal Destekler
 • Sürekli stres
 • Olumlu-olumsuz mesajlar
 • Zor insanlarla başa çıkma yolları
 • Stresten uzaklaşma
 • Doğru ve Güzel Konuşma Yeteneğini Geliştirmek
 • Solumayı – Doğru Nefes Alıp Vermeyi Öğrenmek
 • Artikülatörleri – Ses Organlarını Geliştirmek
 • Ses Çıkışını Düzeltme
 • Diksiyon Nedir?
 • Doğru Diksiyon Kullanımı
 • Neden Diksiyonumuzu Düzeltmeliyiz?
 • Dilimizde ‘Doğru’ Bildiğimiz Yanlışlar…
 • Ünlü ve Ünsüz Harflerin Fonetiği
 • Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması
 • Fonetik/Artikülasyon/Boğumlama/Telaffuz
 • Söyleme Kusurlarını Yok Etmek- Düzeltmek (Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyon)
 • Türkçe’yi Doğru Kullanmak
 • Tekerlemeler, Alıştırmalar ve Uygulamalı Çalışmalar
 • Etkili Konuşursanız Etkilersiniz
 • İletişim Nedir?
 • Başarılı İletişim Nasıl Kurulur?
 • İletişimsizlik Mümkün müdür?
 • İletişimin Temel Öğeleri
 • İletişimi Engelleyen Faktörler Nelerdir?
 • Sözlü İletişim
 • Sözsüz İletişim
 • Hangi İletişim Yöntemleri Daha Etkilidir?
 • İstediğimizi Her Zaman Alabilir miyiz?
 • Herkese Her İstediğimizi Yaptırabilir miyiz?
 • Beden Dilinin İletişime Etkisi
 • Değişik Kültürlerde Beden Dili Farklılıkları
 • Beden Dili İle İletişim Sanatı
 • Bu bölümde uygulamalı olarak beden dili eğitimi işlenmektedir.
 • Bu bölümde sunum uygulamaları işlenmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Dokümanları

pdf-icon

Eğiticinin Eğitimi

Kurs No
Ders Süresi45 Saat

Eğiticinin Eğitimi Programı İçin Hemen Bilgi Alın!

Formu Doldurun, Sizi Bilgilendirelim

KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.KVKK Aydınlatma Metni Sayfası

Meslek Grubunuz (Opsiyonel)

Finans ve Muhasebeİnsan KaynaklarıBilişim TeknolojileriDiğer Meslek Grubu