fbpx

MEB Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi

Sınıf Kontenjanı: 10 öğrenci
Süre: 45 Saat
Dersler: 139

Bize Ulaşın

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.

  Eğitim Hakkında

  “Bu Eğitim, Kurumların Talebi ve İhtiyaçlarına Paralel Bir Şekilde Gerçekleşmektedir”

  MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi sertifika programının amacı, katılımcılara etkili sınıf eğitimi vermek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Katılımcıların bir izleyici kitlesine sunum yapmak konusunda daha bilgili ve kendinden emin hale gelmeleri için tasarlanan bu kurs; eğitmenler, eğitim uzmanları veya bir eğitim ortamında sınıf tabanlı dersler / sunumlar yapan diğer uzmanlar için tasarlanmıştır.

  Bir konudaki uzmanlık, konuyu başkasına öğretme yeteneğini garanti etmez. Bir eğiticinin, konuyla olduğu kadar öğrenmeyi de kolaylaştıracak yöntemler konusunda bilgili olması gerekir. Bu kurs, eğiticilerin bilmek ve öğretmek arasındaki boşluğu kapatmasına yardımcı olacak kavramlar ve araçlar sağlayacaktır.

  Eğitimcinin Eğitimi kursunda, eğitim kariyerinizde herhangi bir aşamada bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Eğiticilik mesleğine nasıl gireceğinizi ve yeni başlayanlar, orta dereceli ve hatta ileri seviye eğitmenler olarak nasıl ilerleyeceğinizi öğreneceksiniz.

  Eğitim endüstrisi dijital çağda çarpıcı değişimler geçiriyor. Sadece bir sunum ortamında bulunmak, insanların önünde durmak ve birkaç madde okumak artık eğitici ve izleyiciyi tatmin etmiyor. Günümüzde eğitmenler, harmanlanmış bir öğrenme sistemi yürütmenin, video ve multimedya içerik oluşturmanın ve bir sınıfı yönetmenin her yönünü bilmelidir.

  Dünyada pek çok iyi eğitmen var, ancak bir o kadar da yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen eğitmenlik yeteneği gelişmemiş eğitmenler de var. Sektörde fark yaratmak için gerekli olan tüm içeriğe sahip olan bu kursumuz teorik derslere, tartışmalara, grup çalışmasına ve pratik alıştırmalara bölünmüştür. Kursun pratik modülleri katılımcıların kendi deneyimlerinden ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Her katılımcı, öğrendiği teoriyi uygulamaya koyabilecek ve diğer katılımcılar gibi bir izleyici önünde sınıf dersi verebilecek. Pratik alıştırmalar bireysel bilgi alma ve kişisel geri bildirim ile takip edilir.

  İzmir Eğiticinin Eğitimi kursu; organizasyonunuzda, endüstrideki rakipler ve diğer eğitmenler karşısında bir adım öne geçmeniz için mükemmel bir fırsattır.

  Eğiticinin Eğitimi kursunda, insanların yeni beceriler geliştirmelerine ya da yeni uzmanlık alanları geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim oturumları gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz. İyi bir eğitmen, iyi bir öğretmen, antrenör, genel konuşmacı ve danışman olabilirsiniz. Bu kurs, eğitim seanslarının nasıl düzenleneceğine özellikle dikkat ederek mesleğin çeşitli yönlerini öğretecektir.

  Hedef Kitle

  • Kendini geliştirmek isteyen eğitmenler
  • Eğitmenlik mesleğine yeni başlayanlar veya başlayacak olanlar
  • Mesleğinde kendini geliştirmek isteyen eğitmenler
  • Konusunda sunum yapması gereken uzmanlar
  • Profesyonel konuşmacılar
  • Kendini geliştirmek isteyen konuşmacılar
  • Yazarlar ve antrenörler
  • Eğiticinin Eğitimi kursunu vermek isteyen adaylar
  • İş sağlığı ve güvenliği uzman eğitmenleri

  Ön Koşullar

  Eğitimden tam anlamıyla yararlanabilmek için, katılımcıların kendi alanlarında uzmanlaşmış kişiler olması önerilmektedir.

  Ünvanlar

  • Eğitici

  Kazanımlar

  Bu eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

  • İnsanların yeni beceriler geliştirmelerine ya da yeni uzmanlık alanları geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim oturumları gerçekleştirmek
  • İyi bir eğitmen, iyi bir öğretmen, antrenör, genel konuşmacı ve danışman olabililme
  • Eğitim seanslarının nasıl düzenleneceğine özellikle dikkat ederek mesleğin çeşitli yönlerininin öğrenilmesi

  Sınavlar

  • MEB Eğiticinin Eğitimi Sınavı

  Sertifikalar

  • MEB Eğiticinin Eğitimi Sertifikası
  • İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası

  Broşür

  EĞİTİCİNİN SUNUM BECERİLERİ

  1
  Etkili Sunum Becerileri
  2
  Sunum Becerileri ve Organizasyon
  3
  Sunumda İletişim ve Dinleme Becerileri
  4
  Etkili Sunum Becerilerinin Engelleri
  5
  Engelleri Ortadan Kaldırmak
  6
  Sunum Sırasında İletişim ve Etkileşim
  7
  İlk Etki
  8
  Sözsüz İletişim
  9
  Ses ve Yüzün Kullanımı
  10
  Göz Teması
  11
  Gözlem
  12
  El ve Kolların Kullanılması
  13
  Rahatsız Edici Alışkanlıklar
  14
  Sunuma Hazırlık
  15
  Sunumun Amacı
  16
  Sunumun İskeletinin Kurulması
  17
  Veri-Bilgi
  18
  Ortam
  19
  Dinleyicilerin analizi
  20
  Sunumda Dikkat Edilecek Hususlar
  21
  Mutlaka Yapılması Gerekenler
  22
  Asla Yapılmaması Gerekenler
  23
  Pürüzler
  24
  Görsel Araçlar
  25
  Görsel Malzemeler ve Hazırlıklar
  26
  Yazı Tahtası ve Flip-Chart Kullanımı
  27
  Projeksiyon Cihazı Kullanımı
  28
  Sunum için PowerPoint Yazılımı Kullanımı
  29
  Geçişler, Sorular ve Sıkıştıranlar
  30
  Sunumda Farklı Konulara Geçişte Dikkat Edilecekler
  31
  Sunumda Gelen Sorularla Başa Çıkmak İçin Dikkat Edilecekler
  32
  Sunumda Sıkıştırmak İçin Soru Soranlarla Başa Çıkmak
  33
  Bulundurulması Gereken Notlar
  34
  Sunumu Yapanın Kendi Notları
  35
  Katılımcılar İçin Hazırlanacak Notlar

  EĞİTİMLERDE KATILIMI SAĞLAMAK

  1
  Zayıf Katılımın Belirtileri
  2
  Katılımın Engelleri
  3
  Katılımı Geliştirmek (Temel Kuralların Oluşturulması, Grubun Oluşturulması)

  EĞİTİMLERDE ÇATIŞMALARI YÖNETMEK

  1
  Sinyaller
  2
  Sebepler
  3
  Duygular
  4
  Rekabet
  5
  Dinamikler
  6
  Deneyimsizlik
  7
  Açık ve Netliğin Eksikliği
  8
  Bireysel Hedef ve Amaçlar
  9
  Dışarıdaki Olaylar

  ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN TEKNİKLER

  1
  Temel Kuralların Tesis Edilmesi
  2
  Katılımı Cesaretlendirmek
  3
  Katılımcılara Odaklanmak
  4
  Birlikte Çalışmak
  5
  Örnek Davranış
  6
  Roller ve Sorumluluklar
  7
  İlişkileri Tesis Etmek
  8
  Zorluklara Göğüs Germek

  ZAMAN YÖNETİMİ

  1
  Temel Kavramlar ve Prensipler
  2
  Zaman Yönetimi ve Organizasyon
  3
  Zaman Yönetimi, Bir Değer Olarak Zaman ve Zamanın Çeşitleri
  4
  Zaman Yönetim Sisteminde Tuzaklar
  5
  Zaman Yönetim Sisteminde Anahtar Faktörler
  6
  Zaman Odaklı Yönetim
  7
  Zaman ve Kaynaklara Odaklanılması
  8
  Hedeflerin Analizi
  9
  Performans Analizi
  10
  Süreçlerin Sistematikleştirilmesi
  11
  Zaman Yönetiminin 3 Boyutu
  12
  Hedef Oluşturmak Ve Planlamak
  13
  Hayal + Hedef + Plan
  14
  Doğru Tanımlanmış Hedefler Oluşturmak
  15
  Hedefler Için Kontrol Listesi
  16
  Hedeflerin Zamana Yayılımı
  17
  Plan Nedir? (Etkili Planlama)
  18
  Planlamadaki Süreçler
  19
  Planın Tutarlılığını Gözden Geçirmek
  20
  Günlük Plan Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  21
  Zaman Harcama Matrisi (Q1, Q2, Q3, Q4) Ve “hayır” Diyebilmek
  22
  Kendini Organize Etmek
  23
  Önceliklendirmek (Faaliyetlerin Gerçek Değerinin Kıyaslanması)
  24
  Takvimler ve Randevu Defterleri (Geleceğe Yönelik Zaman Çizelgeleme)
  25
  Notlar ve “check-list”ler (Kayıtlar Ve Kontrol Çizelgeleri)
  26
  Meşgul Değil, Üretkenlik (Meşgul Ama Üretken Olamamanın Nedenleri)
  27
  Kararsızlık veya Gecikmenin Üstesinden Gelmek
  28
  Aşırı Yükten Kurtulmak
  29
  Aciliyet / Önem
  30
  Önceliklendirme Yapabilmek
  31
  Kişisel Zamanı Etkin Kullanmak
  32
  Zaman Kayıtları
  33
  Kaliteli Zaman
  34
  Dokümanları Yönetmek
  35
  Kesintileri Yönetmek
  36
  Çalışma Alanını Yönetmek
  37
  Telefonları Yönetmek

  İLETİŞİM TEKNİKLERİ

  1
  Algı Yönetimi
  2
  İletişim Çatışmasının Kaynağı
  3
  Kişilik Analizleri
  4
  Reaktif ve Proaktif Kimlik
  5
  Empati
  6
  Geri Bildirim Verme

  STRES YÖNETİMİ

  1
  Stres Nedir?
  2
  Stresin Oluşması
  3
  Olumlu ve Olumsuz Stres
  4
  Temel Stres Kaynakları
  5
  Strese Neden Dikkat Etmeliyiz?
  6
  Çevresel ve Kimyasal Nedenler
  7
  İş ve Yaşam Dengesi
  8
  Duygusal Destekler
  9
  Olumlu-Olumsuz Mesajlar
  10
  Zor İnsanlarla Başa Çıkma Yolları
  11
  Stresten Uzaklaşma

  BEDEN DİLİ VE DİKSİYON

  1
  Doğru ve Güzel Konuşma Yeteneğini Geliştirmek
  2
  Solumayı – Doğru Nefes Alıp Vermeyi Öğrenmek
  3
  Artikülatörleri – Ses Organlarını Geliştirmek
  4
  Ses Çıkışını Düzeltme
  5
  Diksiyon Nedir?
  6
  Doğru Diksiyon Kullanımı
  7
  Neden Diksiyonumuzu Düzeltmeliyiz?
  8
  Dilimizde ‘Doğru’ Bildiğimiz Yanlışlar
  9
  Ünlü ve Ünsüz Harflerin Fonetiği
  10
  Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması
  11
  Fonetik/Artikülasyon/Boğumlama/Telaffuz
  12
  Söyleme Kusurlarını Yok Etmek- Düzeltmek (Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyon)
  13
  Türkçe’yi Doğru Kullanmak
  14
  Tekerlemeler, Alıştırmalar ve Uygulamalı Çalışmalar
  15
  Etkili Konuşursanız Etkilersiniz

  BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM

  1
  İletişim Nedir?
  2
  Başarılı İletişim Nasıl Kurulur?
  3
  İletişimsizlik Mümkün müdür?
  4
  İletişimin Temel Öğeleri
  5
  İletişimi Engelleyen Faktörler Nelerdir?
  6
  Sözlü İletişim
  7
  Sözsüz İletişim
  8
  Hangi İletişim Yöntemleri Daha Etkilidir?
  9
  İstediğimizi Her Zaman Alabilir miyiz?
  10
  Herkese Her İstediğimizi Yaptırabilir miyiz?
  11
  Beden Dilinin İletişime Etkisi
  12
  Değişik Kültürlerde Beden Dili Farklılıkları
  13
  Beden Dili İle İletişim Sanatı

  UYGULAMALI BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

  1
  Bu bölümde uygulamalı olarak beden dili eğitimi işlenmektedir

  SUNUM UYGULAMALARI (VIDEO KAYDI VE TARTIŞMALAR)

  1
  Bu bölümde sunum uygulamaları işlenmektedir
  MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi, İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer alan genel merkezimizde gerçekleştirilir. Genel merkezimizdeki sınıflarımız, son teknoloji ekipman ve yazılımlarla donatılmış olup, verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için her ayrıntı düşünülmüştür.
  MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi, hem bireysel hem de kurumsal başvuruların tamamına açıktır. Kurumsal başvurularda, eğitimin kurumunuz bünyesinde veya sizin belirleyeceğiniz bir lokasyonda gerçekleştirilmesini istiyorsanız detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
  Hayır. İ-Akademi, kursun en verimli şartlarda gerçekleşmesi için tüm ekipman ve doküman desteğini kursiyerlerine sunmaktadır. Öğrenme sürecinizi desteklemek adına yazılı ve görsel kaynak paylaşımı yapılır. Böylece hiçbir ekstra harcama yapmanıza gerek kalmaz.