Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Eğitim Kayıt Sözleşmesi

  KAYIT ŞARTLARI

  SERTİFİKA

  1. Katılımcılar kursa en az %75 katılım sağladıkları taktirde İ-Akademi Kurs Katılım Sertifikası alabileceklerdir.

  2. Katılımcılar aldıkları eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara ayrıca sahip olabilir. İ-Akademi Pearson Vue & Kryterion Yetkili Sınav Merkezidir.

  ÖĞRENME GARANTİSİ

  1. Katılımcı eğitimi devam ettiyse (en az %90 devamlılıkla), verilen ödev ve örnekleri yaptıysa fakat öğrenme düzeyinden memnun kalmadıysa aynı eğitime yeniden katılmak için yönetime gerekçe belirterek dilekçe ile başvuru yapabilir. Başvurusu onaylandığı takdirde ücret ödemeksizin, kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılacak aynı eğitime tekrar katılabilir. Öğrenci eğer bir sonraki eğitime davet edildiğine bu eğitime katılım göstermezse tekrar hakkı yanmış olur.

  KAYIT İPTAL ŞARTLARI

  1. Aday kayıt yaptırdığı eğitimi, kayıt formunda yazılan eğitim başlama tarihinden 1 ay öncesinde gerekçe belirterek iptal talep edebilir, yapılan ödemeden herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alabilir.

  2. Kayıt formunda yazılan eğitimin planlanan başlama tarihinden 10 ile 29 gün arası önceki iptallerde eğitimin toplam bedeli baz alınarak, toplam eğitim bedelinin %10'u tutarında ödeme yapılacaktır.

  3. Kayıt formunda yazılan eğitimin planlanan başlama tarihinden 1 ile 10 gün arası önceki iptallerde eğitimin toplam bedeli baz alınarak, toplam eğitim bedelinin %25'i tutarında ödeme yapılacaktır.

  4. Eğitim başladıktan sonraki tarihlerde kayıt iptali söz konusu değildir ve ücret iadesi yapılmaz, sözleşmede belirtilen düzende ödemeler yapılır ve adayın tüm borcu muaccel hale gelir.

  5. Adayın kayıt yaptırdığı eğitim, kayıt formunda belirtilen planlanan eğitim başlama tarihinden 1 ay sonra halen açılmadıysa, adayın kesintisiz ve şartsız iptal hakkı vardır.

  6. İletişim bilgilerinize yeni açılacak sınıflar, eğitimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme amaçlı ulaşılabilecektir.

  7. Tüm kayıt iptali ve/veya dondurma talepleri yazılı olarak İ-Akademi’ye bildirilecek ve yönetimin imzalı onayı ile gerçekleşecektir.

  8. Kayıtlar, eğitimin başladığı gün ve sonrasında iptal edilemez.

  9. Herhangi bir sebeple dondurulan bir eğitim kaydının ödemeleri kayıt esnasında belirtilen tarihlerde aynı şekilde ve değişmeden devam eder.

  KAYIT DONDURMA

  1. Kayıt dondurma işlemi sadece yönetime verilecek dilekçeyle yapılabilir. Öğrencinin dilekçe vermeden katılım göstermediği eğitimlerde, ücretsiz tekrar hakkı talep etme gibi bir hakkı yoktur.
  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini onaylıyorum.