fbpx

Bilgisayarlı Muhasebenin Günümüzde Önemi

NEDEN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ?

Tüm işletmecilerin, muhasebecilerin ve hatta iş dünyasının da çok iyi bildiği gibi, günümüzde şirketler tüm mali işlemlerinin takip uygulamalarını Bilgisayarlı muhasebedeki uygulamalar ile gerçekleştirmektedirler. Giderek yükselen iş hacimleri sonrası, şirketlerin muhasebe işlemlerini tam anlamıyla uygulayabilmeleri ve takibini sağlamaları için bilgisayarlardan destek almaları zorunlu olmuştur. Muhasebe uygulamaları sayesinde, şirketler mali verilerini daha güvenilir bir şekilde veri tabanlarında saklayabilmekte, verilere çok daha hızlı erişim sağlayarak iş performanslarını yükseltebilmektedirler.

Bir şirketin önem arzeden birimlerinin başında Muhasebe yer almaktadır. Muhasebe uygulamaları alanında bilgi sahibi olan kişi, firma alanı önemsenmeksizin tüm şirketlerde rahatlıkla görev alabilir durumda olacaktır.

Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları konusunda uzman olabilmek için, öncelikle muhasebe konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir.  Muhasebe koşullarını, işlemler hakkında bilgileri ve bir şirketteki mali işleyişi bilmek gereklidir ki bilgisayarlı ortamda geliştirilen ve Bilgisayarlı Muhasebe olarak adlandırılan yazılımları kullanabilesiniz.

İ-Akademi Eğitim  & Danışmanlık Firması olarak Tam anlamıyla bir Bilgisayarlı Muhasebe Uzmanı olabilmeniz için gereken tüm desteği sağlıyoruz. Öncelikle muhasebe hakkında bilgiye sahip değilseniz İ-Akademi Genel Muhasebe Kursları ile size muhasebe eğitimini sağlıyoruz. Daha sonra günümüzde artık muhasebe denildiğinde olmazsa olmaz hale gelen bilgisayar ve muhasebenin entegrasyonunu öğretecek olan İ-Akademi Bilgisayarlı Muhasebe Kursları ile bu alanda eğitimli olmanızı sağlıyoruz. Bunlara ek olarak şayet çalıştığınız kurum belirli bir muhasebe programı kullanıyor ise (örn. Netsis, Mikro vs.); Tamamen o yazılım üzerinde uzmanlaşmanızı ve firmanız için vazgeçilmez bir niteliğe sahip olmanızı sağlayacak olan İ-Akademi Modüler Bilgisayarlı Muhasebe Kursları ile desteğimizi sağlıyoruz.

Muhasebe alanında detaylar da oldukça önemlidir ki kurumun yer yer asıl ihtiyaçlarını teşkil eder. Bunun için de Sizlere Maliyet Muhasebesi, Yıllık Bütçe Planlama Teknikleri  eğitimlerini sunuyoruz. Firma olarak günümüz teknolojisini ve standartları takip etmekte ve kendimizi sürekli güncellemekteyiz. Bu her alanda önem arz etmektedir çünkü çağımızı yakalamak rekabet ortamında fark yaratmak için gereken en önemli unsurdur. Bundan dolayıdır ki İ-Akademi UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Eğitimleri ile de fark yaratmanızı sağlıyoruz.

Kurumumuz olarak, uzman ekibimiz, sizlere uyumlu hafta içi, hafta sonu, gündüz, akşam modülleriyle çalışma saatlerimiz, elverişli sosyal ortamımız ve uygun fiyatlarımızla tercih sebebi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.