MCSD – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi

MCSD_logo_1_2-640x250İ Akademi MCSD – Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi Başlıyor. İzmir’de MCSD Kursu İmkanı.

MCSD – Veritabanı ve Yazılım Uzmanlığı Kursu ile ilgili bilgi almak için bizi arayın! 0 (232) 464 09 24

Bu programda interaktif ve dinamik Console , Windows Forms, Veritabanı Programlama, Web Service, Windows Service ve Web uygulamaları geliştirmek için .NET Framework, SQL Server, HTML5, CSS, JavaScript, AJAX , ADO.NET,  ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC teknolojilerine hakim, uzman programcılar yetiştirilmektedir.

İ-Akademi katılımcıları yazılım uzmanlığı kursunda .NET uygulamaları geliştirmeyi öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda veritabanı, proje yönetimi ve yazılım tasarımı uygulamalarına da hakim olacaklar.

 Bu eğitimi bitirenler sektörün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar geliştirebilecek, sektörün dinamiklerine ayak uydurabilecek uzmanlar olarak iş hayatına kazandırılacaklar.

Yazılım uzmanlığı ve veritabanı uzmanlık eğitimine bilgisayar ve office uygulamalarını kullanabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, geleceğin teknolojisi olan nesne tabanlı programlamayı öğrenmeye ve bu sektörde çalışmaya istekli en az lise mezunu herkes katılabilir.

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi’ni başarı ile bitiren adaylarımız, kurumların bilgi işlem ve yazılım departmanları, yazılım şirketleri, Microsoft iş ortakları, bilişim teknolojileri şirketleri, eğitim ve danışmanlık firmalarında çalışabileceklerdir.

▪ Uygulama Geliştirici

▪ Yazılım Mimarı

▪ Yazılım Uzmanı

▪ Veritabanı Uzmanı

▪ Proje Yöneticisi

▪ Analist Programcı

▪ MTA – Microsoft Technology Associate

▪MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert

▪MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer

Bu programımızı bitiren katılımcılarımız, uzmanlaşmak istedikleri bu alanda ileri eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi’ni bitiren Uzmanlar, aşağıdaki ileri eğitimlere katılabilirler.

▪ Distributed Application Development with Microsoft Visual Studio

▪ Advanced Windows Forms Technologies with Microsoft Visual Studio

▪ Microsoft Veritabanı Programlama

▪ Oracle Veritabanı Uzmanlığı

MCSD - Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitim İçeriği

Introduction To Programming / Programlamaya giriş

 • Introduction to Programming and .NET / Programlamaya giriş ve .NET
 • Microsoft Visual Studio 2015 Interface / Microsoft Visual Studio 2015 Interface
 • Algorithm / Algoritma
 • .NET Framework Tools & Components in Windows Environment / Windows ortamında .NET Framework Araçları & Bileşenleri
 • Variables and Data Types / Değişkenler ve veri tipleri
 • Errors and Error Handling / Hatalar ve hata yönetimi
 • Decision Structures and Operators / Karar yapıları ve operatörler
 • Loops & Arrays / Döngüler & Diziler
 • Methods / Metodlar (Yöntemler)
 • Object Oriented Design & Object Oriented Programming / Nesne Yönelimli Tasarım & Nesne Yönelimli Programlama
 • Collections / Koleksiyonlar

Database Programming / Veritabanı programlama

 • Introduction to Database / Veritabanına giriş
 • Designing a Database and Normalization / Veritabanı tasarımı ve normalizasyon
 • Introduction to SQL Server 2014 and Using Management Studio / SQL Server 2014’e giriş ve SQL Server Management Studio kullanımı
 • Designing and Implementing Tables / Tablo tasarımı ve implementasyonu
 • Designing and Implementing Views, Stored Procedures, Functions / View, Saklı Yordam (Stored Procedure) ve Fonksiyon (Function) tasarımı ve implementasyonu
 • T-SQL Programming / T-SQL Programlama

Data Applications with C# / C# ile Veri Uygulamaları

 • ADO.NET / ADO.NET
 • Querying and Manipulating Data Using Entity Framework / Entity Framework kullanarak veri sorgulama ve manipüle etme

Web Programming / Web Programlama

 • Overview of HTML and CSS / HTML ve CSS’e genel bakış
 • Introduction to JavaScript / JavaScript’e giriş
 • Introduction to Jquery / Jquery’ye giriş
 • Communicating with a Remote Data Source / Uzak bir veri kaynağı ile iletişim
 • Introduction to MVC / MVC’ye giriş
 • Develop MVC Models / MVC Model’leri geliştirme
 • Develop MVC Controllers / MVC Controller’ları geliştirme
 • Develop MVC Views / MVC View’ları geliştirme
 • Data Applications with MVC / MVC ile very uygulamaları
 • Ensure Quality by Debugging, Unit Testing and Refactoring / Debug, Unit Testing ve Refactoring ile kalite yönetimi
 • Secure a Web application / Web uygulamasını güvenli hale getirme
 • Layouts for Design in MVC Views / MVC View’ları tasarımında şablon kullanımı
 • Implement Advanced AJAX in a Web Application / Web uygulamalarına gelişmiş AJAX implementasyonları
 • Develop MVC Web API and Consuming in distributed architecture / MVC Web API geliştirme ve dağınık mimaride kullanma
 • Deploy Web Applications / Web uygulamalarını kullanıma açmak

Advanced Net Framework and Application Architecture / Gelişmiş .NET Framework ve Uygulama Mimarisi

 • Web Services / Web Service
 • Windows Communication Foundation / Windows Communication Foundation
 • Consuming Services in other applications / Başka uygulamalar içinde Service kullanımı
 • Application Architectures (N-Tier Applications) / Uygulama mimarileri ( N-Tier uygulamalar)
 • Project / Proje

MCSD - Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Dökümanları

pdf-icon

MCSD – Programlama, Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı

Kurs No 003
Ders Süresi 300 Saat
Günler (Hafta Sonu) Cumartesi, Pazar
09:00-14:00, 14:00-19:00
Günler (Hafta İçi) Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
19:00-21:45

MCSD - Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığına Hemen Başvur!

Biz Sizi Arayalım!